XII Międzynarodowa Konferencja Studiów Kontrastywnych Polsko-Angielskich

Authors:

Kryk, B.

Source:

XII Międzynarodowa Konferencja Studiów Kontrastywnych Polsko-Angielskich, Volume Kwartalnik Neofilologiczny, Issue 25, p.115-116 (1978)

ISBN:

0023-5911

Other Number:

117

Export: [Tagged][XML][BibTex]