XVI Międzynarodowa Konferencja Studiów Kontrastywnych Polsko-Angielskich

Authors:

Kryk, B.

Source:

XVI Międzynarodowa Konferencja Studiów Kontrastywnych Polsko-Angielskich, Volume Kwartalnik Neofilologiczny, Issue 3, p.419-420 (1979)

ISBN:

0023-5911

Other Number:

120

Export: [Tagged][XML][BibTex]