X Międzynarodowa Konferencja Studiów Kontrastywnych Polsko-Angielskich

Authors:

Kryk, B.

Source:

X Międzynarodowa Konferencja Studiów Kontrastywnych Polsko-Angielskich, Volume Kwartalnik Neofilologiczny, Issue 24, p.113-114 (1977)

ISBN:

0023-5911

Other Number:

114

Export: [Tagged][XML][BibTex]