XIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Poznań, 6-9 września 1984. Obrady sekcji II - Mity i stereotypy w dziejach Polski

Authors:

Jankowiak, K.

Source:

XIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Poznań, 6-9 września 1984. Obrady sekcji II - Mity i stereotypy w dziejach Polski, Volume Kwartalnik Historyczny, Issue 91(4), p.953-957 (1984)

ISBN:

0023-5903

Other Number:

1034

Export: [Tagged][XML][BibTex]