Metafora pojęciowa w językoznawstwie kognitywnym

Authors:

Szwedek, A.

Source:

Metafora pojęciowa w językoznawstwie kognitywnym, Volume Kognitywistyka i media w edukacji, p.81-98 (2003)

ISBN:

1643-6938

Other Number:

2302

Export: [Tagged][XML][BibTex]