Depluralizacja niektórych rzeczowników zapożyczonych z języka angielskiego

Authors:

Fisiak, J.

Source:

Depluralizacja niektórych rzeczowników zapożyczonych z języka angielskiego, Volume Język Polski, Issue 41, p.138-139 (1961)

ISBN:

0021-6941

Other Number:

459

Export: [Tagged][XML][BibTex]