Archive of WA Publications (1961-2016)
An archive of books, book chapters, journal articles, reviews etc. published by members of the Faculty of English Staff between 1961 and 2016.
For current data, see the UAM Research Portal.
If you are a member of WA Staff or a PhD Candidate, use your Research Portal profile to submit details of your publications as soon as they appear. Co-authored publications should only be reported once, normally by the first UAM author listed (unless you agree differently amongst yourselves).

If you have any questions or wish to update your entry, please send a message to publications@wa.amu.edu.pl.
Export (4274) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Book
Pleciński J. 1998. Dicionario Idiomatico Portugues-Polaco. Poznań: Wydawnictwo UAM. Pp. 897.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Sikorzyńska H, Dobrowolska J, Kijowska H. 1998. Język angielski - kurs kontynuacyjny dla szkoły średniej. Warszawa: WSiP. Pp. 48.
Export: Tagged XML BibTex
Tajsner P. 1998. Minimalism and functional thematization. A cross-linguistic study. Poznań: Motivex. Pp. 216.
Export: Tagged XML BibTex
Gąsiorowski P. 1998. Optimal Stress For English. Poznań: Motivex. Pp. 196.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Dzierżanowska E, Kubrakiewicz J. 1998. Program nauczania dla szkoły podstawowej. Język angielski. Warszawa: WSiP. Pp. 43.
Export: Tagged XML BibTex
Witkoś J. 1998. The syntax of clitics: Steps towards a minimalist account. Poznań: Motivex. Pp. 343.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1998. The phantom and the Abyss. Gothic fiction in America and aesthetics of the sublime (1798-1856). Poznań: Motivex. Pp. 265.
Export: Tagged XML BibTex
Pisarska A, Tomaszkiewicz T. 1998. Współczesne tendencje przekładoznawcze. (wyd. 2 poprawione i rozszerzone) Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 258.
Export: Tagged XML BibTex
Scheffler P. 1997. Angielsko-polski słownik czasowników frazowych. Włocławek: Altravox Press. Pp. 408.
Export: Tagged XML BibTex
Nadstoga Z. 1997. Angielski w sam raz dla turystów. Kurs języka angielskiego z kasetami. Poznań: Lektor. Pp. 137.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1997. Dzieje sportu polskiego. Poznań: Podsiedlik-Raniowski i Ska. Pp. 66.
Export: Tagged XML BibTex
Krygier M. 1997. From regularity to anomaly: The lexicalisation of inflectional {i}-umlaut in Middle English. Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag. Pp. 313.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych. (wyd. 2) Warszawa: WSiP. Pp. 130.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Jocuri si activitati distractive in invatarea limbilor straine. Iasi: Polirom. Pp. 123.
Export: Tagged XML BibTex
Sobkowiak W, Nadstoga Z, Stefańska M. 1997. Limericks. Włocławek: Altravox Press. Pp. 104.
Export: Tagged XML BibTex
Droździał-Szelest K. 1997. Language learning strategies in the process of acquiring a foreign language. Poznań: Motivex. Pp. 175.
Export: Tagged XML BibTex
Smierzchalski T, Barycka E, Wrembel M. 1997. Polsko-angielski i angielsko-polski Słownik frazeologiczny współczesnej terminologii politycznej i ekonomicznej. Włocławek: Altravox Press.
Export: Tagged XML BibTex
Nadstoga Z, Sobkowiak W, Wysocka H. 1997. Pop-English for Windows. Komputerowy, multimedialny program do nauki języka angielskiego. Zielona Góra: Studio Komputerowe Awangarda.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1997. Systemowe i ekologiczne właściwości języka w interdyscyplinarnych podejściach badawczych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 184.
Export: Tagged XML BibTex
Sobkowiak W, Nadstoga Z. 1997. The lighter side of English. Angielski z uśmiechem. Warszawa: Wiedza Powszechna. Pp. 336.
Export: Tagged XML BibTex
Gąsiorowski P. 1997. The phonology of Old English stress and metrical structure. Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag. Pp. 131.
Export: Tagged XML BibTex
Nadstoga Z. 1997. Writing business letters. (2nd ed.) Włocławek: Altravox Press. Pp. 150.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. 1996. A short grammar of Middle English. (7th ed.) Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Pp. 131.
Export: Tagged XML BibTex
Sikorska L. 1996. An outline history of English literature. Poznań: Bene Nati. Pp. 392.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. 1996. An Early Middle English reader. (5th ed.) Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Pp. 113.
Export: Tagged XML BibTex
Puppel S. 1996. A concise guide to psycholinguistics. Poznań: Bene Nati. Pp. 202.
Export: Tagged XML BibTex
Sobkowiak W. 1996. English phonetics for Poles. Poznań: Bene Nati. Pp. 309.
Export: Tagged XML BibTex
Scheffler P. 1996. Gramatyka języka angielskiego w zdaniach do tłumaczenia. Włocławek: Altravox Press. Pp. 180.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Seaton MA, Schwarz CM. 1996. Learner's English-Polish dictionary. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Pp. 920.
Export: Tagged XML BibTex
Adamska-Sałaciak A. 1996. Language change in the works of Kruszewski, Baudouin de Courtenay and Rozwadowski. Poznań: Motivex. Pp. 175.
Export: Tagged XML BibTex
Pleciński J. 1996. Le Trésor idiomatique du portugais. Poznań: Wydawnictwo UAM. Pp. 132.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1996. Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich. (wyd. 2 poszerzone i poprawione) Poznań: Bene Nati. Pp. 632.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1996. Od Aten do Atlanty. Minihistoria nowożytnych igrzysk olimpijskich. Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Atena. Pp. 79.
Export: Tagged XML BibTex
Witkoś J. 1996. Słownik Angielsko-Polski. Warszawa: Collins and Polska Oficyna Wydawnicza BGW. Pp. 505.
Export: Tagged XML BibTex
Sikorska L. 1996. Voices against silence: Julian of Norwich and Margery Kempe. A feminist approach to language. Poznań: Motivex. Pp. 192.
Export: Tagged XML BibTex
Pisarska A, Tomaszkiewicz T. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 230.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. 1995. An outline history of the English language. (2nd rev. ed.) Poznań: SAWW. Pp. 167.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. 1995. An outline history of the English language. ((Japanese edition) Edited with notes by Akio Oizumi and Hiroshi Yozekura) Tokyo: Eichosha Co. Ltd. Pp. 147.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1995. Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydaktycznym. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 159.
Export: Tagged XML BibTex
Nadstoga Z. 1995. Ilustrowany słownik tematyczny języka angielskiego z ćwiczeniami. Włocławek: Altravox Press. Pp. xii, 511.
Export: Tagged XML BibTex
Lipoński W. 1995. Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich. Poznań: SAWW. Pp. 581.
Export: Tagged XML BibTex
Dziubalska-Kołaczyk K. 1995. Phonology without the syllable. A study in the natural framework. Poznań: Motivex. Pp. 207.
Export: Tagged XML BibTex
Sobkowiak W, Szpyra J. 1995. Workbook in English phonetics for Polish students of English. Poznań: Nakom. Pp. 165.
Export: Tagged XML BibTex
Heinz S. 1994. Ausgewählte Probleme der literarischen Übersetzung dargestellt anhand der Übersetzung mittelwalisischer Texte ins Deutsche. Lewiston: The Edwin Mellen Press. Pp. 189.
Export: Tagged XML BibTex
Scheffler P. 1994. An English-Polish dictionary of phrasal verbs with exercises. Włocławek: Altravox Press. Pp. 341.
Export: Tagged XML BibTex
Johnson D, Lozac’hmeur J-C. 1994. Dafydd ap Gwilym: petite anthologie d’un grand poète. (Edited by D. Buschinger and W. Spiewok.) Greifswald: Wodan Books. Pp. 138.
Export: Tagged XML BibTex
Heinz S. 1994. Eia Popeia. Lewiston: The Edwin Mellen Press. Pp. 134.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1994. Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych. Warszawa: WSiP. Pp. 130.
Export: Tagged XML BibTex
Nadstoga Z, Filipek J. 1994. Pop-English for business. 2.0. Program komputerowy do nauki angielskiego języka handlowego. Ostrów Wlkp: Studio Komputerowe Awangarda.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowski M, Marciniak r. 1994. System operacyjny MS-DOS 6/6.2 dla początkujących i zaawansowanych. Poznań: Nakom. Pp. 612.
Export: Tagged XML BibTex