Archive of WA Publications (1961-2016)
An archive of books, book chapters, journal articles, reviews etc. published by members of the Faculty of English Staff between 1961 and 2016.
For current data, see the UAM Research Portal.
If you are a member of WA Staff or a PhD Candidate, use your Research Portal profile to submit details of your publications as soon as they appear. Co-authored publications should only be reported once, normally by the first UAM author listed (unless you agree differently amongst yourselves).

If you have any questions or wish to update your entry, please send a message to publications@wa.amu.edu.pl.
Export (4274) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
W
Pędzisz M. 2015. Witold Hulewicz. Ofiara wojen, bohater kultury.. Czas Kultury 1(184): 70-77.
URL: www.czaskultury.pl
Export: Tagged XML BibTex
Schwartz G. 2015. Who needs a nucleus? Tashlhiyt Berber syllabification in the Onset Prominence representational environment. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 51(2): 247-290.
URL: http://www.degruyter.com/view/j/psicl.2015.51.issue-2/psicl-2015-0011/psicl-2015-0011.xml?format=INT
Export: Tagged XML BibTex
Buchowska D. 2015. Whitechapel Boys and the British Avant-Garde: in Search of the Polish Connection.” In: Geron, Malgorzata; Malinowski, Jerzy; Sienkiewicz, Jan Wiktor (eds.)  Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & the Republic of Ireland in 20th-21st Centuries and Polish-British & Irish Art Relations. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 51-60.
Export: Tagged XML BibTex
Ambroży P. 2015. Wading through black jade in Marianne Moore’s sunken cathedral: The modernist sea poem as a Deleuzian fold. Studia Anglica Posnaniensia 50(4): 79-97.
URL: http://www.degruyter.com/view/j/stap.2015.50.issue-4/stap-2015-0034/stap-2015-0034.xml?format=INT
Export: Tagged XML BibTex
Ludwikowska J. 2015. Review of: Wolfgang Riehle's "The Secret Within. Hermits, Recluses, and Spiritual Outsiders in Medieval England". Mediaevistik: International Journal of Interdisciplinary Medieval Research 28: 593-597.
Export: Tagged XML BibTex
Holbrook D. 2014. What is an Object?. Social Epistemology Review and Reply Collective 3(11): 35-38.
Export: Tagged XML BibTex
Schwartz G. 2014. Which phonetics is phonological?.” In: Szpyra-Kozłowska, Jolanta; Guz, Ewa; Steinbrich, Piotr; Święciński, Radosław (eds.)  Recent developments in applied phonetics. Lublin: Wydawnictwo KUL, 345-371.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Pisanie o Afryce. Review of: Wainaina, Binyavanga. 2014. Kiedyś o tym miejscu napiszę. Wspomnienia. Transl. Marcin Michalski. Kraków: Karakter. Nowe Książki 7: 69-70.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,31479,72014.html
Export: Tagged XML BibTex
Hamans C. 2014. What makes a blend – a Reading Report and Some Observations.” In: Kleparski, Grzegorz; Konieczna, Ewa; Kopecka, Beata (eds.)  Linguistics and Methodology.The Subcarpathian Studies in English language, Literature and Culture. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 240-256.
Export: Tagged XML BibTex
Kaźmierczak J. 2014. A bright American kaleidoscope. Review of: Wałkuski, Marek 2014. Ameryka po kaWałku, Kraków: Znak. Pp. 271. Polish-AngloSaxon Studies 17: 101-104.
Export: Tagged XML BibTex
Sikorska L. 2014. Waiting for the barbarians: Conceptualizing fear in Medieval Saracen romances.” In: Bilinsky, Michail (ed.)  Studies in Middle English Words, Forms, Senses and Texts. Frankfurt/Main – New York: Lang Verlag, 47-69.
Export: Tagged XML BibTex
Dziemianko A, Lew R. 2013. When-definitions revisited. International Journal of Lexicography 26(2): 154-175.
URL: https://rebrand.ly/2013-when-definition
Export: Tagged XML BibTex
Brzozowska N. 2013. Western morality and the perceptions of power-related evil and violence in selected plays of William Shakespeare.” In: Wolny, Ryszard; Nicieja, Stankomir; Ciuk, Andrzej (eds.)  Evil and Ugliness Across Literatures and Cultures. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 79-87.
Export: Tagged XML BibTex
Borowska N. 2013. Wiersze. Czas Kultury: 1/2013 (172). Pp. 120-123. (Buelens, Geert. 2013. Thuis.)
Export: Tagged XML BibTex
Sterckx J. 2013. Review of: Willems, Wim, Verbeek, Hanneke. 2013. Honderd jaar heimwee. De geschiedenis van Polen in Nederland, Amsterdam: Uitgeverij Boom. Werkwinkel: Journal for Low Countries and South African Studies 8(1): 135-138.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2013. Wielopłaszczyznowy charakter lekcji języka obcego. Studia Rossica Posnaniensia 38: 231-243.
Export: Tagged XML BibTex
Fabiszak_Małgorzata, Owsiński M. 2013. Wstęp [Introduction].” In: Fabiszak_Małgorzata; Owsiński, Marcin (eds.)  Obóz-muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie. [Camp-museum. Trauma in contemporary exhibitions]. Kraków: Universitas, 5-8.
Export: Tagged XML BibTex
Miechowicz-Mathiasen K. 2013. What the adnominal intensifier "sam" and Left Branch Extractions tell us about the structure of Polish nominal projections. Poznań Studies in Contemporary Lnguistics 49: 205-260.
URL: http://www.degruyter.com/view/j/psicl.2013.49.issue-2/psicl-2013-0008/psicl-2013-0008.xml?format=INT
Export: Tagged XML BibTex
Wach A. 2013. Wpływ komunikacji internetowej na kompetencję gramatyczną młodzieży uczącej się języka angielskiego.” In: Stańczyk, Joanna; Nowikiewicz, Elżbieta (eds.)  Dydaktyka językowa a kompetencje ogólne. Bydgoszcz: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, 223-235.
Export: Tagged XML BibTex
Jones M. 2013. Wątki polskie w walijskich źródłach.” In: Tomasz Sikorski, Przemysław Słowiński, Henryk Walczak (eds.)  Wojna i emigracja. Studia i szkice. Tom II: Emigracja i losy Polaków na obczyźnie. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 15-27.
Export: Tagged XML BibTex
Dziemianko A. 2012. Why one and two do not make three: Dictionary form revisited. Lexikos 22: 195-216.
URL: http://lexikos.journals.ac.za/pub/article/view/1003/520
Export: Tagged XML BibTex
Semrau J. 2012. What if "Wakefield" were (about) a woman?.” In: Semrau, Janusz (ed.)  New Essays on the Short Stories of Nathaniel Hawthorne. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 101-126.
Export: Tagged XML BibTex
Ciszek E. 2012. Words denoting 'kingdom' in La3amon's Brut.” In: Esquibel, J.; Wojtyś, A. (eds.)  Explorations in the English language: Middle Ages and Beyond: Festschrift for Professor Jerzy Wełna on the occasion of his 70th birthday. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 187-198.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2012. Czytanie świata przez Coetzeego. Review of: Wyostrzyć wzrok. J.M. Coetzee: sztuka, świat i polityka. Poznań, Kraków: Fundacja Malta, Homini. Nowe Książki 11: 39-40.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2012. Wenus Hotentocka. Fakty? Mity!.” In: Axer, Jerzy; Bujnicki, Tadeusz (eds.)  Wokół "W pustyni i w puszczy". W stulecie pierwodruku powieści. Kraków: Universitas, 145-165.
URL: http://www.universitas.com.pl/ksiazka/Wokol___34_W_pustyni_i_w_puszczy__34___W_stulecie_pierwodruku_powiesci_3060.html
Export: Tagged XML BibTex
Fabiszak_Jacek J. 2012. Wajda’s Hamlet IV: a compromise, a confrontation or a concept for a new theatre?.” In: Limon, Jerzy; Grzegorzewska, Małgorzata; Fabiszak_Jacek  Shakesplorations. Essays in Honour of Professor Marta Gibińska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 122-130.
Export: Tagged XML BibTex
Fabiszak_Jacek. 2012. Wajda's Hamlet IV: a compromise, a confrontation or a concept for a new theatre?.” In: Limon, Jerzy; Grzegorzewska, Małgorzata; Fabiszak, Jacek (eds.)  Shakesplorations. Essays in Honour of Professor Marta Gibińska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 122-130.
Export: Tagged XML BibTex
Pędzisz M. 2012. Wypisz, wymaluj Juliana - portrety holenderskiej królowej. Toruńskie Silva Rerum 27: 42-45.
Export: Tagged XML BibTex
Kaźmierczak J. 2011. "English warmongers" and the Polish press. Review of: Witkowska, J. 2009. {The image of the United Kingdom in Poland during the Stalinist period}. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Pp. 174. Polish-AngloSaxon Studies 14-15: 201-203.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2011. Wokół Kapuściński non-fiction. Próba podsumowania i ewaluacji dyskusji. Teksty Drugie 1-2: 265-278.
Export: Tagged XML BibTex
Whyatt B. 2011. Wzmacnianie autorefleksji językowej wśród studentów neofilologii. Translog jako nowoczesna technologia pozwalająca na wgląd w proces tworzenia tekstu.” In: Pawlak, M.; Wolski, B. (eds.)  Wykorzystanie Nowoczesnych Technologii w Dydaktyce Języków Obcych. Poznań / Kalisz / Konin: Wydawnictwo PWSZ w Koninie, 75-90.
Export: Tagged XML BibTex
Witkoś J, Cegłowski P, Snarska A, Żychliński S. 2011. Wybrane aspekty derywacji i interpretacji wyrażeń bezokolicznikowych. Minimalistyczne studium porównawcze polsko-angielskie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 204.
Export: Tagged XML BibTex
Śmiecińska J. 2011. Wh-scope marking strategies in Polish. Potsdam Linguistic Investigations 6: 339-350.
Export: Tagged XML BibTex
Droździał-Szelest K. 2011. W poszukiwaniu autonomicznego nauczyciela języków obcych.” In: Pawlak, Mirosław (ed.)  Autonomia w nauce języka obcego - uczeń a nauczyciel. Poznań / Kalisz / Konin: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM , 374-391.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2011. Review of: Willie Burger, Marné Pienaar, reds. Die Tand van die Tyd: Opstelle opgedra aan Jac Conradie Stellenbosch: Sun Press, 2009. Werkwinkel 6(1): 115-120.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 2011. Review of: Willie Burger, Marné Pienaar, reds. Die Tand van die Tyd: Opstelle opgedra aan Jac Conradie Stellenbosch: Sun Press,2009, 227 pp. Werkwinkel 6(1): 115-120.
Export: Tagged XML BibTex
Stachura P. 2010. Walden One and Walden Two.” In: Zapędowska, Magdalena; Stachura, Pawerł (eds.)  Proceedings of the 2003 Annual PAAS Conference. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 115-122.
Export: Tagged XML BibTex
Stachura P. 2010. Who is Controlling My Rocket?: Issues of American Imaginary Rocketry. Polish Journal for American Studies 95-104.
Export: Tagged XML BibTex
Adamska-Sałaciak A. 2010. Why we need bilingual learners' dictionaries.” In: Kernerman, I.; Bogaards, P. (eds.)  English Learners' Dictionaries at the DSNA 2009. Tel Aviv: K Dictionaries, 121-137.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. Review of: Westerman, Frank. 2009. Ararat. Transl. Piotr Oczko i Sławomir Paszkiet. Warszawa: Iskry. Nowe Książki 6: 40-41.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2010. W poszukiwaniu semiotycznych uniwersaliów języka naturalnego.” In: Wąsik, Z.; Wach A. (eds.)  Heteronomie glottodydaktyki: Domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych. Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Teresy Siek-Piskozub. Poznań: Instytut Filologii Angielskiej UAM, 23-36.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 2010. What is concrete and what is abstract in love is a journey metaphor.” In: Szwedek, A. (ed.)  Points of View. Studies in Culture, Literature and Language. Bydgoszcz: KPSW, 97-110.
Export: Tagged XML BibTex
Whyatt B. 2009. Wzmacnianie autorefleksji językowej wśród studentów neofilologii. Translog jako nowoczesna technologia pozwalająca na wgląd w proces tworzenia tekstu.” In: Pawlak, M. (ed.)  Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych. Poznań/Kalisz: Faculty of Fine Arts in Kalisz/Adam Mickiewicz University in Poznań, PAGES.
Export: Tagged XML BibTex
Sapir S, Połczyńska M, Tobin Y. 2009. Why Does the Vowel Space Area as an Acoustic Metric Fail to Differentiate Dysarthric from Normal Vowel Articulation and what can be Done About It?. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 45(2): 301-311.
URL: http://versita.metapress.com/content/r323570gp05n1171/fulltext.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Balas A. 2009. Why can Poles perceive Sprite but not Coca-Cola? A Natural Phonological account.” In: Paul, Boersma; Silke, Hamann (eds.)  Phonology in perception. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 25-54.
Export: Tagged XML BibTex
Olesiejko J. 2009. Warfare, the fall of kingdoms and impossible kingship: heroic tragedy in "Beowulf".” In: Fabiszak, Jacek ; Klepuszewski, Wojciech (eds.)  Discourses and representations of war in British literature and culture. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 223-234.
Export: Tagged XML BibTex
Hornsby M. 2009. Review of: Williams, Colin. 2008. Linguistic Minorities in Democratic Context (Language and Globalization Series). Language Policy 9(2): 171-173.
URL: http://link.springer.com/article/10.1007/s10993-009-9135-x
Export: Tagged XML BibTex
Ciszek E. 2008. Word derivation in Early Middle English. Frankfurt am Main: Peter Lang. Pp. 141.
Export: Tagged XML BibTex
Dziemianko A. 2008. Wiegand, Herbert Ernst. Internationale Bibliographie zur germanistischen Lexikographie und Wörterbuchforschung: Mit Berücksichtigung anglistischer, nordistischer, romanistischer, slavistischer und weiterer metalexikographischer Forschungen. International Journal of Lexicography 21(3): 359-360.
URL: https://rebrand.ly/wiegand-review-2008
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2008. Wkład Tadeusza Milewskiego do językoznawstwa ogólnego.” In: Leszek Bednarczuk (red.)  Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W stulecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 219-229.
Export: Tagged XML BibTex