Archive of WA Publications (1961-2016)
An archive of books, book chapters, journal articles, reviews etc. published by members of the Faculty of English Staff between 1961 and 2016.
For current data, see the UAM Research Portal.
If you are a member of WA Staff or a PhD Candidate, use your Research Portal profile to submit details of your publications as soon as they appear. Co-authored publications should only be reported once, normally by the first UAM author listed (unless you agree differently amongst yourselves).

If you have any questions or wish to update your entry, please send a message to publications@wa.amu.edu.pl.
Export (4274) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Z
Nadstoga Z. 2006. Zanim wyjedziesz do pracy. Angielski. Kurs językowy dla początkujących. Poznań: Wydawnictwo LektorKlett. Pp. 147.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2006. Zabrocki, Ludwik (1907-1977).” In: Brown, K.; Jankovsky, K.R. (eds.)  Encyclopedia of Language and Linguistics. Oxford: Elsevier, PAGES.
Export: Tagged XML BibTex
Adamska-Sałaciak A. 2006. Review of: Zgusta, Ladislav. 2006. Lexicography then and now: Selected essays. Edited by Frederic S. F. Dolezal and Thomas B. I. Creamer. (Tübingen: Max Niemeyer.). International Journal of Lexicography 19/4: 483-487.
URL: http://ijl.oxfordjournals.org/cgi/rapidpdf/ecl030?_ijkey=9J8lG9Sr0s72ybj&keytype=ref
Export: Tagged XML BibTex
Koch J. 2006. Zapożyczenie czy projekcja? Krytyka niderlandzka o Tadeuszu Konwickim.” In: Elżbieta Skibińska (ed.)  Konwicki i tłumacze. Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem, 11-22.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. 2006. Zagadka staroangielska.” In: Gazda, G.; Tynecka-Makowska, S. (eds.)  Słownik rodzajów i gatunków literackich. Kraków: Universitas, 800-801.
Export: Tagged XML BibTex
Heinz S. 2005. Zur anglo-irischen Literatur. Bausteine zum Studium der Keltologie 311-321.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2005. Review of: Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur en de beeldvorming van de inheemse volkeren. http://www.ned.univie.ac.at/Classroom/course.asp?course_id=27 on www.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2004. Zadania semiotyki w badaniach językoznawczych.” In: Piotr P. Chruszczewski (ed.)  Aspekty współczesnych dyskursów. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej, 391-406.
Export: Tagged XML BibTex
Heinz S. 2004. Zur Objektivierung der Übersetzung von Eigennamen in der walisischen Gegenwartsprosa?.” In: Wigger, A. (ed.)  Transceltica - Übersetzung keltischer Literatur in mitteleuropäische Sprachen. Aachen: Shaker Verlag, 43-49.
Export: Tagged XML BibTex
Ż
Dorodnych A. 2002. Żargony studenckie (fragment języka rosyjskiego w Ukrainie) (w języku rosyjskim).” In: Tichoniuk, B. (ed.)  Innowacje w językach wschodniosłowiańskich. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 129-134.
Export: Tagged XML BibTex
Z
Zajas P. 2002. Zuid-Africa in Polen. Receptie van de etnische terminologie in de Poolse encyclopedieen tot 1945. Acta Neerlandica 2: 189-197.
Export: Tagged XML BibTex
Turski M. 2000. Zygmunt Bauman's {Postmodern ethics} and John Barth's {The Sot-Weed Factor}.” In: Pyzik, T. (ed.)  Reflections on ethical values in post(?) modern American literature. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 26-43.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 2000. Zmysł dotyku w formowaniu języka. Scripta Periodica III: 228-233.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 2000. A new history of Scotland in Poland. Review of: Zabieglik, S. 2000. {Historia Szkocji}. Polish-AngloSaxon Studies 8/9: 247-251.
Export: Tagged XML BibTex
Rzepa A. 1999. Znikająca kobieta albo androgynia we współczesnym feminizmie: Reperkusje debaty w kobiecej prozie amerykańskiej.” In: Pakszys, E.; Heller, W. (eds.)  Humanistyka i płeć (III). Miejsce kobiet w sferze publicznej: historia - literatura - polityka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 123-140.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J, Sajkowski Z. 1997. Zastosowanie interakcyjnych metod szkoleniowych w nauce języków obcych a wymogi standardu językowego w bankowości polskiej.” In: Gołaszewski, A.; Folczak, Z. (eds.)  Rozwój gospodarki europejskiej - problemy integracji. Warszawa: Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości, 168-204.
Export: Tagged XML BibTex
Rzepa A. 1994. Zgubne skutki miłości sfeminizowanej. Fa-art 2(16): 24-30.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. (ed.) 1993. Z zagadnień ekologii języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 122.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1993. Z zagadnień ekologicznej charakterystyki języków mniejszościowych na przykładzie dialektu Arumunów na Bałkanach.” In: Czamańska, I.; Mroziewicz, L.; Pająkowski, W. (eds.)  Narody bałkańskie XVI-XX wieku. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 355-366.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1993. Z badań nad polskimi orientacjami wobec Ameryki w II poł. XIX w. Przegląd Zachodni 49(2): 163-184.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Elżbieta. 1991. Z badań konfrontatywnych nad przysłowiami pochodzenia łacińskiego w języku niderlandzkim i polskim. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 1200/XIV: 87-100.
Export: Tagged XML BibTex
Ż
Semrau J. 1989. Życie to nie układ fabularny. Rozmowa z Robertem Cooverem. Literatura na Świecie 219 (10): 54-59.
Export: Tagged XML BibTex
Z
Wąsik_Zdzisław. 1986. Zu den strukturellen Frageexponenten im Albanischen (vom vergleichenden Standpunkt aus betrachtet). Acta Baltico-Slavica XVII: 307-328.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1982. Zur strukturellen Typologie der Fragen (anhand ausgewählter indoeuropäischer Sprachen der Gegenwart).” In:   Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. PLACE PUBLISHED: PUBLISHER, 462-481.
Export: Tagged XML BibTex
Marton W. 1981. Zagadnienia tworzenia nawyków językowych w metodzie audiolingwalnej i w podejściu kognitywnym.” In: Grucza, F. (ed.)  Bilingwalizm a glottodydaktyka. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 85-104.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1981. Z zagadnień klasyfikacji wypowiedzeń pytajnych z punktu widzenia ich wartości komunikatywnej i pragmatycznej. Rozprawy Komisji Językowej XII: 53-71.
Export: Tagged XML BibTex
Grala M, Przywarska W. 1979. Z polskim na co dzień. Cours moyen de langue polonaise pour les francophones. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Pp. 272.
Export: Tagged XML BibTex
Grala M, Przywarska W. 1978. Z polskim na co dzień. Intermediate Polish for English speakers. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Pp. 253.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1977. Zur konfrontativen Untersuchung der direkten Fragesätze im Polnischen und im Deutschen. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 274/XXIV: 97-113.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1973. Zum grammatischen Minimum in polnischen Lehrbüchern der deutschen Sprache. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 175/XVI: 141-153.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1973. Review of: Zeman, Z.A.B. 1971. {A diplomatic history of the First World War}. Kwartalnik Historyczny 80/4: 984-987.
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1968. Z badań nad stosunkiem Stanów Zjednoczonych do Niemiec w okresie Paryskiej Konferencji Pokojowej w 1919r. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. seria: Historia 8: 221-236.
Export: Tagged XML BibTex
Fisiak J. 1963. Zagadka staroangielska. Zagadnienia Rodzajów Literackich 6: 159-160.
Export: Tagged XML BibTex
Y
Połczyńska M, Pakuła Ł, Jaworska D. (eds.) 2013. Young Linguists' Insights: Taking interdisciplinary approaches to the fore. Poznań: Wydział Anglistyki UAM. Pp. 259.
Export: Tagged XML BibTex
Ambroży-Lis P. 2009. Your Thorns Are the Best Part of You: The Female Poet and the Question of Non-conformity in the Poetry of Marianne Moore and Gertrude Stein (revised version).” In: Semrau, J. (ed.)  American Literature in Studia Anglica Posnaniensa 1986-2008. A Selection of Articles. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 251-282.
Export: Tagged XML BibTex
Ambroży-Lis P. 2008. Your Thorns Are the Best Part of You: The Female Poet and the Question of Non-conformity in the Poetry of Marianne Moore and Gertrude Stein. Studia Anglica Posnaniensia 44: 509-530.
Export: Tagged XML BibTex
Krygier M. 2004. Review of: Yoko Iyeiri - Margaret Connolly ((eds.) 2002. { And gladly wolde he lerne and gladly teche. Essays on Medieval English presented to Professor Matsuji Tajima on his sixtieth birthday}. Historical Sociolinguistics and Sociohistorical Linguistics 4 (http://www.let.leidenuniv.nl/hsl_shl/) on www.
Export: Tagged XML BibTex
Witkoś J, Hornstein N. 2003. Yet another approach to existential constructions.” In: Lars-Olof Delsing, Falk C., Josefsson G., Sigurdsson H. (eds.)  Grammar in focus Festchrift for Anders Platzak. Lund: Lund University, 167-184.
Export: Tagged XML BibTex
Ewert A. 1995. Young children: A multi-syllabus approach. IATEFL PL Newsletter 10: 11.
Export: Tagged XML BibTex
X
Siek-Piskozub T. 1998. XIX Congress of FIPLV in Brazil: 24th-26th March 1997. Neusprachliche Mitteilungen aus Wissenschaft und Praxis FMF 1.1 Qu: 54-55.
Export: Tagged XML BibTex
Tajsner P. 1998. Xp-fronting in Polish. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 34: 75-99.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/psicl/files/34/04Tajsner.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Jankowiak K. 1984. XIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Poznań, 6-9 września 1984. Obrady sekcji II - Mity i stereotypy w dziejach Polski. Kwartalnik Historyczny 91(4): 953-957.
Export: Tagged XML BibTex
Kryk B. 1979. XVI Międzynarodowa Konferencja Studiów Kontrastywnych Polsko-Angielskich. Kwartalnik Neofilologiczny 3: 419-420.
Export: Tagged XML BibTex
Kryk B. 1979. XVI Międzynarodowa Konferencja Studiów Kontrastywnych Polsko-Angielskich. Przegląd Humanistyczny 2: 182-184.
Export: Tagged XML BibTex
Kryk B. 1978. XII Międzynarodowa Konferencja Studiów Kontrastywnych Polsko-Angielskich. Kwartalnik Neofilologiczny 25: 115-116.
Export: Tagged XML BibTex
Kryk B. 1977. X Międzynarodowa Konferencja Studiów Kontrastywnych Polsko-Angielskich. Kwartalnik Neofilologiczny 24: 113-114.
Export: Tagged XML BibTex
Kryk B. 1977. XI Międzynarodowa Konferencja Studiów Kontrastywnych Polsko-Angielskich. Przegląd Humanistyczny 5: 214-215.
Export: Tagged XML BibTex
Kryk B. 1976. X Międzynarodowa Konferencja Studiów Kontrastywnych Polsko-Angielskich. Przegląd Humanistyczny 9: 120-122.
Export: Tagged XML BibTex
W
Schwartz G. 2016. Word boundaries in L2 speech - evidence from Polish learners of English. Second Language Research 2016(32): 397-426.
URL: http://slr.sagepub.com/content/early/2016/03/21/0267658316634423.abstract
Export: Tagged XML BibTex
Stachura P. 2015. Wizje przyszłej wojny 1900-1918, czyli skąd się wziął 1984 George’a Orwella. Czas Kultury 1(184): 60-69.
Export: Tagged XML BibTex