Archive of WA Publications (1961-2016)
An archive of books, book chapters, journal articles, reviews etc. published by members of the Faculty of English Staff between 1961 and 2016.
For current data, see the UAM Research Portal.
If you are a member of WA Staff or a PhD Candidate, use your Research Portal profile to submit details of your publications as soon as they appear. Co-authored publications should only be reported once, normally by the first UAM author listed (unless you agree differently amongst yourselves).

If you have any questions or wish to update your entry, please send a message to publications@wa.amu.edu.pl.
Export (4274) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Ł
Łęska_Paulina. 2016. Agreement under Case Matching in Polish co and który Relative Clauses Headed by Numerically Quantified Nouns. Journal of Slavic Linguistics 24(1): 113-136.
URL: https://muse.jhu.edu/article/627271
Export: Tagged XML BibTex
Łęska-Drajerczak I. 2013. Teacher’s manual.” In: Sawala, Krzysztof, Szczegóła, Tomasz  Issues. An advanced speaking course in English . Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena, 125-129.
Export: Tagged XML BibTex
Łodzikowski K. 2012. The perception of word-final t-glottaling in RP by Polish learners of English. Gavagai Journal 2: 3-12.
URL: http://ia.uni.lodz.pl/gavagai/2ndgavagai.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Łęska-Drajerczak I. 2002. Selected aspects of motivation and self-perceprion of EFL teachers.” In: Stanulewicz, D. (ed.)  PASE Papers in Language Studies. Proceedings of the Ninth Annual Conference of the Polish Association for the Study of English. Gdansk, 26-28 April, 2000. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 446-453.
Export: Tagged XML BibTex
Łęska-Drajerczak I. 2001. Review of: {Readings in teacher development} 2001. Head, K. and Taylor, P. Network. A Journal for English Language Teacher Education 4/2: 55-56.
Export: Tagged XML BibTex
Łęska-Drajerczak I. 2000. Selected aspects of job motivation as seen by EFL teachers. Glottodidactica 28: 103-112.
Export: Tagged XML BibTex
Z
Zajas P. 2016. Länderschwerpunkt Niederlande. Het Siegfried Unseld Archief en de Nederlandse literatuur. Neerlandica extra muros (Internationale Neerlandistiek) 55(1): 33-52.
URL: http://www.ingentaconnect.com/content/aup/in
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Das Polenbuch! Literatura polska i inne mniejsze literatury europejskie na niemieckim rynku wydawniczym w okresie I wojny światowej.” In: Bolecki, Włodzimierz; Soliński, Wojciech; Gorczyński, Maciej (eds.)  Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura - język - kultura.. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 261-284.
URL: http://wydawnictwo.ibl.waw.pl
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Niemilknące muzy. Wydawcy, tłumacze i pośrednicy kulturowi na frontach Wielkiej Wojny 1914-1918. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 428.
URL: http://www.press.amu.edu.pl
Export: Tagged XML BibTex
Ż
Żelazowska M, Zabielska M. 2016. Opis przypadku jako tekst specjalistyczny w dyskursie medycznym – przegląd badań. Lingwistyka Stosowana 18(3): 165-190.
Export: Tagged XML BibTex
Z
Zajas P. 2016. Białe pisarstwo i południe Afryki. Review of: Godwin, Peter. 2016. Mukiwa. Biały chłopiec w Afryce. Przeł. Agnieszka Nowakowska. Wołowiec: „Czarne”. Nowe Książki 7-8: 74-75.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,35474,7-82016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Proktologia Afryki. Review of: Theroux, Paul. 2016. Ostatni pociąg do zona verde. Lądem z Kapsztadu do Angoli. Przeł. Michał Szczubiałka. Wołowiec: „Czarne”. Nowe Książki 6: 60-61.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,35334,62016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Porażka jednostki jako problem poetyki. Review of: Bernhard, Thomas. 2015. Tak. Wyjadacze. Przeł. Monika Muskała. Warszawa: Czytelnik. Nowe Książki 5: 78-79.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,35158,52016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Sceny z życia szwajcarskiej prowincji. Review of: Merz, Klaus. 2015. Jakub śpi. Właściwie powieść. Transl. Ryszard Wojnakowski. Wrocław: „Atut”. Nowe Książki 3: 90-91.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,34825,32016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Sztuka na froncie Wielkiej Wojny. Review of: Hertmans, Stefan. 2015. Wojna i terpentyna. Transl. Alicja Oczko. Warszawa: „Marginesy”. Nowe Książki 2: 46-47.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,34558,22016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Afryka Południowa i Południowo-Zachodnia w niemieckiej propagandzie kulturowej (1914-1918). Dzieje Najnowsze 3: 3-20.
URL: http://www.ihpan.edu.pl/publikacje/czasopisma/578-dzieje-najnowsze
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P, Kapp T. 2016. Koos Kombuis.” In: Van Coller, H.P. (ed.)  Perspektief en profiel. ‘n Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Pretoria: Van Schaik Uitgewers, 554-563.
URL: http://www.vanschaiknet.com/book/view/341
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Polnische Bilder aus Transvaal. Zur Akkulturation des Exotischen in literarischen und ethnografischen Texten.” In: Domdey, Jana; Drews-Sylla, Gesine; Gołąbek, Justyna (eds.)  Another Africa? (Post-)koloniale Afrikaimaginationen im russischen, polnischen und deutschen Kontext. Heidelberg: Akademie-Verlag Winter, 150-160.
URL: https://www.winter-verlag.de/en/detail/978-3-8253-6616-2/Domdey_ua_Hg_Another_Africa_/
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Süd- und Südwestafrika in der deutschen Kulturpropaganda (1914-1918).” In: Kucner, Monika; Dzikowska, Elżbieta Katarzyna; Godzisz, Agnieszka (eds.)  Der Erste Weltkrieg. Ostmitteleuropäische Einblicke und Perspektiven. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 205-232.
URL: https://www.peterlang.com/view/product/22969
Export: Tagged XML BibTex
Zabielska M. 2016. Literary elements and emotions in specialised medical publications.” In: Kuźniak, Marek; Rozwadowska, Bożena; Szawerna, Michał (eds.)  From Motion to Emotion: Aspects of Physical and Cultural Embodiment in Language. Frankfurt am Main: Peter Lang, 245-256.
Export: Tagged XML BibTex
Ż
Żelazowska M, Zabielska M. 2016. Difficulties and translation techniques in Polish-English-Russian doctor-patient communication on the basis of otolaryngology from the perspective of the translator/interpreter.” In: Kuźniak, Marek; Rozwadowska, Bożena; Szawerna, Michał (eds.)  From Motion to Emotion: Aspects of Physical and Cultural Embodiment in Language. Frankfurt am Main: Peter Lang, 175-190.
Export: Tagged XML BibTex
Z
Zydorowicz P, Orzechowska P, Jankowski M, Dziubalska-Kołaczyk K, Wierzchoń P, Pietrala D. 2016. Phonotactics and morphonotactics of Polish and English. Theory, description, tools and applications. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 342.
Export: Tagged XML BibTex
Zabielska M, Żelazowska M. 2016. Narracyjny charakter medycznego opisu przypadku a jego spójność.” In: Górnicz, Mariusz; Kornacka, Małgorzata (eds.)  Spójność tekstu specjalistycznego (2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytet Warszawski, 125-134.
URL: ttp://www.sn.iksi.uw.edu.pl/documents/7732735/0/SN+34+M_Górnicz+M_Kornacka+Spójność%20tekstu+specjalistycznego+2.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Zabielska M, Żelazowska M. 2016. Spójność tekstu specjalistycznego a obraz pacjenta w medycznym opisie przypadku (kontynuacja badania).” In: Górnicz, Mariusz; Kornacka, Małgorzata (eds.)  Spójność tekstu specjalistycznego (2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytet Warszawski, 112-124.
URL: http://www.sn.iksi.uw.edu.pl/documents/7732735/0/SN+34+M_Górnicz+M_Kornacka+Spójność%20tekstu+specjalistycznego+2.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Postkolonialna dysymulacja. O (post)zależnościowych aspektach historiografii polsko-niemieckiego transferu kulturowego.” In: Kieniewicz, Jan  Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w perspektywie postkolonialnej. Warszawa: Wydział "Artes Liberales", 147-159.
Export: Tagged XML BibTex
Zabielska M. 2016. Doctor and patient positioning in narrative-based publications from specialist medical journals. AION 5: 205-222.
URL: http://www.aionlinguistica.com/uploads/1/3/1/5/13155006/zabielska_aion-linguistica_5_2016.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Zabielska M. 2016. Storied, integrated, interactive – new varieties of medical case reporting as tools in ESP teaching, medical training and professional development.” In: Woodward Smith, Elizabeth; Lankiewicz, Hadrian Aleksander; Godlewska, Małgorzata (eds.)  Pathways to language, culture, communication and identity. Gdańsk: Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, 29-44.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. An ethnography of the production of translation: literatures from the (semi) periphery on the German publishing market. Teksty Drugie 2016(2): 35-56.
Export: Tagged XML BibTex
Ż
Żelazowska-Sobczyk M, Zabielska M. 2016. Case reporting as a macro-genre and its metadiscoursal aspects – a review of the literature. Language and Literary Studies of Warsaw 6: 77-108.
Export: Tagged XML BibTex
Z
Zajas P. 2015. Duitse wegen in Den Haag. Johannes Visscher en de "südafrikanische Propaganda" in de Eerste Wereldoorlog. Tydskrif vir Geesteswetenskappe 55(1): 15-33.
URL: http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/akgees
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Das Insel-Schiff an beiden Kriegsfronten. Jean Paul d’Ardeschah und die Literatur aus Belgien (1916–1920).” In: Kopij-Weiß, Marta; Zielińska, Mirosława (eds.)  Transfer und Vergleich nach dem Cross-Cultural-Turn. Studien zu deutsch-polnischen Kulturtransferprozessen. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 285-304.
URL: http://univerlag-leipzig.de/catalog/article/1640-Transfer_und_Vergleich_nach_dem_CrossCulturalTurn
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Auf dem Wege zur Ethnographie der literarischen Übersetzung. Niederländische und polnische Literatur im Suhrkamp Verlag (1960–1993).” In: Kopij-Weiß, Marta; Zielińska, Mirosława (eds.)  Transfer und Vergleich nach dem Cross-Cultural-Turn. Studien zu deutsch-polnischen Kulturtransferprozessen. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 349-368.
URL: http://univerlag-leipzig.de/catalog/article/1640-Transfer_und_Vergleich_nach_dem_CrossCulturalTurn
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Kuchnia wyzutych z ziemi. Review of: Alibhai-Brown, Yasmin. 2014. Kuchnia osadników. O miłości, wędrówkach i jedzeniu. Transl. Dobromiła Jankowska. Wołowiec: „Czarne". Nowe Książki 4: 78-79.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,32943,42015.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Review of: Joubert, Irma. 2013. Tolbos. Pretoria: Lapa. Tydskrif vir Letterkunde 52(1): 258-259.
URL: http://www.letterkunde.up.ac.za/resensies/52_1/31%20Resensie%20Zajas%20WEB%2002.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Niemilknące muzy. O kulturze polskiej w czasie światowego konfliktu. Czas Kultury 1(184): 30-39.
URL: http://www.czaskultury.pl
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Afryka. Chłopięca przygoda. Review of: Post, van der, Laurens. 2014. Wyprawa w głąb interioru. Transl. Dorota Kozińska. Warszawa: „W.A.B.”. Nowe Książki 6: 38-39.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,33314,62015.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Oda do matki, oda do języka.. Review of: Mortier, Erwin. 2014. Pieśni bełkotu. Mamine godzinki. Transl. Łukasz Żebrowski. Warszawa: "W.A.B.".. Nowe Książki 7: 80-81.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Literatura światowa w czasach Wielkiej Wojny (1914-1918). Jan Paweł Kaczkowski jako aktor polsko-niemiecko-belgijskiego transferu literackiego. Pamiętnik Literacki 2: 191-222.
URL: http://pamietnikliteracki.pl/pl/
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Polnischer Literaturvermittler im Weltkrieg. Zur Korrespondenz von Jean Paul d'Ardeschah und Anton Kippenberg.” In: Bakshi, N.A; Babienko, N.C.  Jahrbuch des Russischen Germanistenverbandes. Moscow: Kyask. Yazyki slavyanskih kultur, 246-258.
Export: Tagged XML BibTex
Zabielska M, Wąsikiewicz-Firlej E, Szczepaniak_Kozak A. (eds.) 2015. Discourses in Co(n)text The Many Faces of Specialised Discourse. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Pp. 430.
Export: Tagged XML BibTex
Zabielska M. 2015. Patient-centred Case Reporting: State of the Art.” In: Zabielska, Magdalena; Wąsikiewicz-Firlej, Emilia; Szczepaniak-Kozak, Anna (eds.)  Discourses in Co(n)text The Many Faces of Specialised Discourse. New Castle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2-32.
Export: Tagged XML BibTex
Zydorowicz P, Dziubalska-Kołaczyk K, Jankowski M. 2015. English word-medial morphonotactics: A corpus study.” In: The Scottish Consortium for ICPhS 2015 (ed.)  Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow: University of Glasgow, online.
URL: http://www.icphs2015.info/pdfs/Papers/ICPHS0489.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Richard von Kühlmanns geheimes „S.A. Depot“. Deutsche Kulturpropaganda, Südafrika und Deutsch-Südwestafrika im Ersten Weltkrieg. Acta Germanica 43: 154-162.
URL: http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/german
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Nieznośna obcość bytu. Review of: Mengestu, Dinaw. 2015. Wszystkie nasze imiona. Transl. Sławomir Studniarz. Warszawa: „Świat Książki”.. Nowe Książki 9: 90-91.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,33750,92015.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Traktat o Afryce i Europie. Review of: Mabanckou, Alain. 2015. Zwierzenia jeżozwierza. Transl. Jacek Giszczak. Kraków: „Karakter”. Nowe Książki 11: 33-34.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,34085,112015.html
Export: Tagged XML BibTex
Zabielska M, Żelazowska M. 2015. Disease entities in case reports from otolaryngology from the perspective of Polish, English and Russian translation studies.” In: Borkowska-Kępska, Barbara; Gwóźdź, Grzegorz; Mamet, Piotr  LSP Perspectives. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 173-185.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Barbarzyńca w ogrodzie Suhrkampa. Zbigniew Herbert i jego niemiecki wydawca. Teksty Drugie 5: 386-410.
URL: http://tekstydrugie.pl/pl/
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Haskie drogi Zygmunta Gargasa. Poolsch Persbureau a niemiecka propaganda kulturowa (1914-1918). Acta Universitatis Wratislaviensis: Neerlandica Wratislaviensia 25: 197-215.
URL: http://nwr.sjol.eu
Export: Tagged XML BibTex
Zabielska M. 2015. Medicine in a folk perspective – patients’ 1st person narratives in specialist medical journals.” In: Chruszczewski, Piotr P.; Lanigan, Richard L.; Rickford, John R.; Buczek, Katarzyna; Knapik, Aleksandra R.; Mianowski, Jacek (eds.)  Languages in Contact 2014. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 337-352.
Export: Tagged XML BibTex
Ż
Żelazowska M, Zabielska M. 2015. Rola czasopism specjalistycznych w nauczaniu medycznego języka obcego studentów medycyny. Language and Literary Studies of Warsaw 5: 163-188.
Export: Tagged XML BibTex