Export (6) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Zielińska?sort=title  [Clear All Filters]
2015
Basińska A, Pietrala T, Zielińska U, Pietrala D, Dziubalska-Kołaczyk K. 2015. Tablit. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 144.
Export: Tagged XML BibTex
2014
Jankowska A, Zielińska U. 2014. Designing a Self-Assessment Instrument for Developing the Speaking Skill at the Advanced Level.” In: Pawlak, Mirosław; Waniek-Klimczak, Ewa (eds.)  Issues in Teaching, Learning and Testing Speaking in a Second Language. Heidelberg – New York – Dordrecht – London: Springer, 251-265.
Export: Tagged XML BibTex
2013
Basińska A, Pietrala D, Pietrala T, Zielińska U, Dziubalska-Kołaczyk K, Cole R. 2013. E-nauczyciel przyrody. Innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów. Poznań: Wydział Anglistyki UAM. Pp. 172.
URL: http://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/2159
Export: Tagged XML BibTex
2011
Zielińska U. 2011. Porozmawiaj ze mną: rola dialogu w rozwijaniu strategii metakognitywnych ucznia.” In: Pawlak, Mirosław (ed.)  Autonomia w nauce języka obcego- uczeń a nauczyciel. Poznań- Kalisz -Konin: Wydawnictwo Państwowej szkoły Zawodowej, 207-216.
Export: Tagged XML BibTex
2005
Zielińska U. 2005. Samoocena a rozwój autonomii w uczeniu się języka obcego wśród studentów Kolegium Języków Obcych w Poznaniu. Neofilolog 27: 54-59.
Export: Tagged XML BibTex
2004
Zielińska U. 2004. Uczeń autonomiczny: studium przypadku.” In: Pawlak, Mirosław (ed.)  Autonomia w nauce języka obcego. Poznań – Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, 192-198.
Export: Tagged XML BibTex