Export (160) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Zajas?sort=year  [Clear All Filters]
2016
Zajas P. 2016. Afryka Południowa i Południowo-Zachodnia w niemieckiej propagandzie kulturowej (1914-1918). Dzieje Najnowsze 3: 3-20.
URL: http://www.ihpan.edu.pl/publikacje/czasopisma/578-dzieje-najnowsze
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. An ethnography of the production of translation: literatures from the (semi) periphery on the German publishing market. Teksty Drugie 2016(2): 35-56.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Porażka jednostki jako problem poetyki. Review of: Bernhard, Thomas. 2015. Tak. Wyjadacze. Przeł. Monika Muskała. Warszawa: Czytelnik. Nowe Książki 5: 78-79.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,35158,52016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Das Polenbuch! Literatura polska i inne mniejsze literatury europejskie na niemieckim rynku wydawniczym w okresie I wojny światowej.” In: Bolecki, Włodzimierz; Soliński, Wojciech; Gorczyński, Maciej (eds.)  Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura - język - kultura.. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 261-284.
URL: http://wydawnictwo.ibl.waw.pl
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Białe pisarstwo i południe Afryki. Review of: Godwin, Peter. 2016. Mukiwa. Biały chłopiec w Afryce. Przeł. Agnieszka Nowakowska. Wołowiec: „Czarne”. Nowe Książki 7-8: 74-75.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,35474,7-82016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Sztuka na froncie Wielkiej Wojny. Review of: Hertmans, Stefan. 2015. Wojna i terpentyna. Transl. Alicja Oczko. Warszawa: „Marginesy”. Nowe Książki 2: 46-47.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,34558,22016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P, Kapp T. 2016. Koos Kombuis.” In: Van Coller, H.P. (ed.)  Perspektief en profiel. ‘n Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Pretoria: Van Schaik Uitgewers, 554-563.
URL: http://www.vanschaiknet.com/book/view/341
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Länderschwerpunkt Niederlande. Het Siegfried Unseld Archief en de Nederlandse literatuur. Neerlandica extra muros (Internationale Neerlandistiek) 55(1): 33-52.
URL: http://www.ingentaconnect.com/content/aup/in
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Sceny z życia szwajcarskiej prowincji. Review of: Merz, Klaus. 2015. Jakub śpi. Właściwie powieść. Transl. Ryszard Wojnakowski. Wrocław: „Atut”. Nowe Książki 3: 90-91.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,34825,32016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Niemilknące muzy. Wydawcy, tłumacze i pośrednicy kulturowi na frontach Wielkiej Wojny 1914-1918. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 428.
URL: http://www.press.amu.edu.pl
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Polnische Bilder aus Transvaal. Zur Akkulturation des Exotischen in literarischen und ethnografischen Texten.” In: Domdey, Jana; Drews-Sylla, Gesine; Gołąbek, Justyna (eds.)  Another Africa? (Post-)koloniale Afrikaimaginationen im russischen, polnischen und deutschen Kontext. Heidelberg: Akademie-Verlag Winter, 150-160.
URL: https://www.winter-verlag.de/en/detail/978-3-8253-6616-2/Domdey_ua_Hg_Another_Africa_/
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Postkolonialna dysymulacja. O (post)zależnościowych aspektach historiografii polsko-niemieckiego transferu kulturowego.” In: Kieniewicz, Jan  Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w perspektywie postkolonialnej. Warszawa: Wydział "Artes Liberales", 147-159.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Süd- und Südwestafrika in der deutschen Kulturpropaganda (1914-1918).” In: Kucner, Monika; Dzikowska, Elżbieta Katarzyna; Godzisz, Agnieszka (eds.)  Der Erste Weltkrieg. Ostmitteleuropäische Einblicke und Perspektiven. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 205-232.
URL: https://www.peterlang.com/view/product/22969
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Proktologia Afryki. Review of: Theroux, Paul. 2016. Ostatni pociąg do zona verde. Lądem z Kapsztadu do Angoli. Przeł. Michał Szczubiałka. Wołowiec: „Czarne”. Nowe Książki 6: 60-61.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,35334,62016.html
Export: Tagged XML BibTex
2015
Zajas P. 2015. Kuchnia wyzutych z ziemi. Review of: Alibhai-Brown, Yasmin. 2014. Kuchnia osadników. O miłości, wędrówkach i jedzeniu. Transl. Dobromiła Jankowska. Wołowiec: „Czarne". Nowe Książki 4: 78-79.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,32943,42015.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Auf dem Wege zur Ethnographie der literarischen Übersetzung. Niederländische und polnische Literatur im Suhrkamp Verlag (1960–1993).” In: Kopij-Weiß, Marta; Zielińska, Mirosława (eds.)  Transfer und Vergleich nach dem Cross-Cultural-Turn. Studien zu deutsch-polnischen Kulturtransferprozessen. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 349-368.
URL: http://univerlag-leipzig.de/catalog/article/1640-Transfer_und_Vergleich_nach_dem_CrossCulturalTurn
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Barbarzyńca w ogrodzie Suhrkampa. Zbigniew Herbert i jego niemiecki wydawca. Teksty Drugie 5: 386-410.
URL: http://tekstydrugie.pl/pl/
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Duitse wegen in Den Haag. Johannes Visscher en de "südafrikanische Propaganda" in de Eerste Wereldoorlog. Tydskrif vir Geesteswetenskappe 55(1): 15-33.
URL: http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/akgees
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Das Insel-Schiff an beiden Kriegsfronten. Jean Paul d’Ardeschah und die Literatur aus Belgien (1916–1920).” In: Kopij-Weiß, Marta; Zielińska, Mirosława (eds.)  Transfer und Vergleich nach dem Cross-Cultural-Turn. Studien zu deutsch-polnischen Kulturtransferprozessen. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 285-304.
URL: http://univerlag-leipzig.de/catalog/article/1640-Transfer_und_Vergleich_nach_dem_CrossCulturalTurn
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Haskie drogi Zygmunta Gargasa. Poolsch Persbureau a niemiecka propaganda kulturowa (1914-1918). Acta Universitatis Wratislaviensis: Neerlandica Wratislaviensia 25: 197-215.
URL: http://nwr.sjol.eu
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Review of: Joubert, Irma. 2013. Tolbos. Pretoria: Lapa. Tydskrif vir Letterkunde 52(1): 258-259.
URL: http://www.letterkunde.up.ac.za/resensies/52_1/31%20Resensie%20Zajas%20WEB%2002.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Literatura światowa w czasach Wielkiej Wojny (1914-1918). Jan Paweł Kaczkowski jako aktor polsko-niemiecko-belgijskiego transferu literackiego. Pamiętnik Literacki 2: 191-222.
URL: http://pamietnikliteracki.pl/pl/
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Oda do matki, oda do języka.. Review of: Mortier, Erwin. 2014. Pieśni bełkotu. Mamine godzinki. Transl. Łukasz Żebrowski. Warszawa: "W.A.B.".. Nowe Książki 7: 80-81.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Nieznośna obcość bytu. Review of: Mengestu, Dinaw. 2015. Wszystkie nasze imiona. Transl. Sławomir Studniarz. Warszawa: „Świat Książki”.. Nowe Książki 9: 90-91.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,33750,92015.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Traktat o Afryce i Europie. Review of: Mabanckou, Alain. 2015. Zwierzenia jeżozwierza. Transl. Jacek Giszczak. Kraków: „Karakter”. Nowe Książki 11: 33-34.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,34085,112015.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Niemilknące muzy. O kulturze polskiej w czasie światowego konfliktu. Czas Kultury 1(184): 30-39.
URL: http://www.czaskultury.pl
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Afryka. Chłopięca przygoda. Review of: Post, van der, Laurens. 2014. Wyprawa w głąb interioru. Transl. Dorota Kozińska. Warszawa: „W.A.B.”. Nowe Książki 6: 38-39.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,33314,62015.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Polnischer Literaturvermittler im Weltkrieg. Zur Korrespondenz von Jean Paul d'Ardeschah und Anton Kippenberg.” In: Bakshi, N.A; Babienko, N.C.  Jahrbuch des Russischen Germanistenverbandes. Moscow: Kyask. Yazyki slavyanskih kultur, 246-258.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Richard von Kühlmanns geheimes „S.A. Depot“. Deutsche Kulturpropaganda, Südafrika und Deutsch-Südwestafrika im Ersten Weltkrieg. Acta Germanica 43: 154-162.
URL: http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/german
Export: Tagged XML BibTex
2014
Zajas P. 2014. Before the ‘Nooteboom Effect’ - Dutch Literature at the Suhrkamp Publishing House. Journal of Dutch Literature 5(2): 1-22.
URL: http://www.journalofdutchliterature.org/index.php/jdl/index
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Cierpienia tożsamości. Review of: Ben Jelloun, Tahar. 2013. Dziecko piasku. Transl. Jacek Giszczak. Kraków: „Karakter”.. Nowe Książki 3: 38-39.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,30857,32014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Przebudzenie, życie, pożądanie. Review of: Ben Jelloun, Tahar. 2014. Święta noc. Transl. Jacek Giszczak. Kraków: Karakter. Nowe Książki 9: 34-35.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,31722,92014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Natura z tragedią w tle. Review of: Bakker, Gerbrand. 2014. Na górze cisza. Transl. Jadwiga Jędryas. Warszawa: W.A.B.. Nowe Książki 11: 38-39.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,32165,112014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Der „militarisierte” Buchhandel? Die deutsche Übersetzungsliteratur im Ersten Weltkrieg. Acta Germanica 42: 167-183.
URL: http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/german
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Etnografia produkcji przekładu. (Semi)peryferyjne literatury na niemieckim rynku książki. Teksty Drugie 4: 295-318.
URL: http://tekstydrugie.pl/pl/
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Laarmans po raz trzeci. Review of: Elsschot, Willem. 2013. Ser. Transl. Ryszard Turczyn. Warszawa: PIW. Nowe Książki 5: 36-37.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,31176,52014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Ojcowskie morały i tragedia pokolenia. Review of: Gaita, Raimond. 2014. Mój ojciec Romulus. Transl. Magdalena Budzińska. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne. Nowe Książki 4: 68. Nowe Książki 4: 68.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,30992,42014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Lost Cosmonauts. On Ryszard Kapuściński’s Imperium and Its Critics – Once More. Teksty Drugie 2: 237-252.
URL: http://tekstydrugie.pl/file/fm/Issues/25-07T22014angielgotowa.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Fikcyjne tożsamości. Review of: Mengestu, Dinaw. 2013. Jak czytać znaki. Transl. Magdalena Krzyżosiak. Warszawa: Świat Książki. Nowe Książki 6: 56-57.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,31316,62014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. On the Nature of an Ordinary Bug. A New Perspective on Non-Fiction Research. Teksty Drugie 2: 13-29.
URL: http://tekstydrugie.pl/file/fm/Issues/25-07T22014angielgotowa.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Polskie zagraniczne przedstawicielstwa prasowe w czasie Wielkiej Wojny (1914-1918). Dzieje Najnowsze 3: 29-44.
URL: http://www.dig.com.pl/strony/ST_Dzieje2014-3994.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Polen, Duitsland, Vlaanderen. Over Eugen Diederichs, Anton Kippenberg en de Poolse vertaler van Georges Eekhoud in de Eerste Wereldoorlog. Zacht Lawijd 13(3): 284-297.
URL: http://www.zachtlawijd.be
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Pierwsza wojna światowa jako przestrzeń kulturowych transakcji. Postulaty metodologiczne. Kultura i Społeczeństwo 4: 131-147.
URL: http://www.degruyter.com/view/j/kultura
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Transfer w czasach konfliktu. Aktorzy propagandy kulturowej w czasie pierwszej wojny światowej. Przegląd Humanistyczny 4: 31-51.
URL: http://www.przegladhumanistyczny.uw.edu.pl
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Cierpienia literatury migrantów. Review of: Unigwe, Chika. 2014. Fatamorgana. Transl. Maja Porczyńska-Szarapa. Warszawa: W.A.B.. Nowe Książki 12: 34-35.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,32285,122014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Pisanie o Afryce. Review of: Wainaina, Binyavanga. 2014. Kiedyś o tym miejscu napiszę. Wspomnienia. Transl. Marcin Michalski. Kraków: Karakter. Nowe Książki 7: 69-70.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,31479,72014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. „Durch den Weltkrieg zur neuen Weltkultur”. Periphere Literaturen im deutschen Sprachraum (1914-1918). Rocznik Komparatystyczny 5: 61-82.
URL: http://www.us.szc.pl/main.php/Rocznik%20komparatystyczny
Export: Tagged XML BibTex
2013
Zajas P. 2013. Przypis do Achebe. Review of: Achebe, Chinua. 2013. Edukacja dziecka pod brytyjskim nadzorem. Poznań: "Zysk i S-ka". Nowe Książki 10: 24-26.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2013. Bellizismus eines Pazifisten. Stefan Zweig und der Insel-Verlag im Ersten Weltkrieg. Acta Germanica 1: 155-168.
URL: http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/german
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2013. De (non-)ethiek van non-fictie. Over Ryszard Kapuściński en Frank Westerman.” In: Heukelom, Kris; Stryker, Carl de; Bruyn, Dieter de (eds.)  Van Eeden tot heden. Literaire dwarsverbanden tussen Midden-Europa en de Lage Landen. Gent: Academia Press, 117-134.
Export: Tagged XML BibTex