Export (160) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Zajas?sort=title  [Clear All Filters]
2005
Zajas P. 2005. Postkoloniale echo's uit Zuid-Afrika in de etnografie van Antoni Rehman (1840-1917). Stillet Tydskrif van die Afrikaanse letterkundevereniging 3: 159-179.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2005. Polen en Nederlander op weg naar Zuid-Afrika. Postkoloniale theorie tussen de tweede en derde wereld. Culturele identiteit in het nieuwe Europa 245-253.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2005. Polskie postcolonial studies - Przypadek poludniowoafrykański.” In:   Napis. Słowa ponad granicami. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 203-220.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2005. Review of: Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur en de beeldvorming van de inheemse volkeren. http://www.ned.univie.ac.at/Classroom/course.asp?course_id=27 on www.
Export: Tagged XML BibTex
2004
Zajas P. 2004. Suid-Afrika -"die hartlik bekende grond". Nasionale identiteit en Poolse jeugliteratuur in die Suid-Afrikaanse literere ruimte.” In:   http://www.childlit.org.za/KonfBoerZajasd.html. Pretoria: PUBLISHER, on www.
Export: Tagged XML BibTex
2003
Zajas P. 2003. Eginhard von Barfuss und junge Polen im Lande der Buren.” In:   Politik fűr die Hochschule im Europäischen Haus. Darmstadt: Bogen Verlag, 39-47.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2003. Hoffnung auf das eigene Haus. Nationale Identität und Jugendliteratur im südafrikanischen Handlungsraum. Beiträge zur Wiener Neerlandistiek 95-106.
Export: Tagged XML BibTex
2002
Zajas P. 2002. Zuid-Africa in Polen. Receptie van de etnische terminologie in de Poolse encyclopedieen tot 1945. Acta Neerlandica 2: 189-197.
Export: Tagged XML BibTex
2000
Zajas P. 2000. Review of: Guy de Pauw, Probabilistische parsers. Contextgevoeligheid en pattern-matching. Glottodidactica XXVIII: 51-53.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2000. Review of: Mariet Raedts, Een taalvergelijkend onderzoek naar de temporele voorzetsels 'in', 'om', 'bij' en 'met' in elf indo-europese talen. Glottodidactica XXVIII: 50-51.
Export: Tagged XML BibTex