Export (160) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Zajas?sort=title  [Clear All Filters]
2009
Zajas P. 2009. Het handelsmerk Zuid-Afrika: enkele overpeinzingen over de toeristische berichtgeving. Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies 4(1): 123-137.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2009. Review of: Jean-Marie Gustave Le Clezio. 2008. {Afrykanin}. Transl. by Krystyna and Krzysztof Pruscy. Warszawa: Cyklady. Nowe Książki 2: 64.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2009. Review of: Lyonel Trouillot. 2009. Dzieci bohaterów. Transl. Jacek Giszczak. Kraków: Karakter. Nowe Książki 6: 58.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2009. O naturze pośledniego owada. Nowa propozycja badań nad literaturą niefikcjonalną. Teksty Drugie 5: 40-55.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2009. Poolse compendia over Zuid-Afrika in het begin van de twintigste eeuw. De Aesopische uitweg. Tydskrif vir Geesteswetenskappe 49(2): 326-337.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2009. Ponowny podbój raju. Południowoafrykańska ekoturystyka w perspektywie etycznej.” In: Isański, J. (ed.)  Komunikowanie międzykulturowe – szanse o wyzwania. [Cross-cultural communication – chances and challenges]. Seria Badania Interdyscyplinare nr. 16. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 173-186.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2009. Review of: Tommy Wieringa. 2009. Joe Speedboat. Transl. Małgorzata Diederen-Woźniak. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. Nowe Książki 11: 31.
Export: Tagged XML BibTex
2008
Zajas P. 2008. Review of: Christopher Hope. 2008. Kochankowie mojej matki. Warszawa: W.A.B. Nowe Książki 10: 38-39.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. Review of: Carel van der Merwe. 2007. Nasleep. Roggebaai: Umuzi. Tydskrif vir Letterkunde 45(1): 219-220.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. Die grond van het hemelse volk. Zuid-Afrika en 'authenticiteit' van de toeristische ervaring in recente Poolse persberichten. Stilet. Tydskrif van die Afrikaanse Letterkundevereniging XIX/1: 168-182.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. De antikoloniale etnografie en postkoloniale inschikkelijkheid in de Zuid-Afrikaanse reisverslagen van Antoni Rehman. Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies 3(1): 111-131.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. Review of: Danuta Ulicka. 2007. Literaturoznawcze dyskursy możliwe: studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraków: Universitas. Nowe Książki 9: 46-47.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. Herovering van het paradijs. Het Zuid-Afrikaanse ecotoerisme in ethisch perspectief. Tydskrif vir Letterkunde 45(2): 101-111.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. Review of: Henning Mankell. 2008. Comedia infantil. Transl. by Anna Topczewska. Nowe Książki 11: 73-74.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. Review of: Jaco Fouche. 2007. 2 dae in Mei. Roggebaai: Umuzi. Tydskrif vir Letterkunde 45(1): 219-220.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. Review of: Nicolas Fargues. 2007. Byłam za Tobą. Transl. by Justyna Jancewicz. Warszawa: Muza. Nowe Książki 2: 27-28.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. Review of: Nikita Lalwani. 2008. Utalentowana. Transl. Olga Masoń. Kraków: Wydawnictwo Literackie. Nowe Książki 6: 19.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. O “autentyczności” i ponowoczesnym rozumieniu doświadczenia turystycznego. Teksty Drugie 4(112): 215-230.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. Postkolonialne imaginarium poludniowoafrykańskie literatury polskiej i niderlandzkiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 274.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. Review of: Schutte G.J. 2007. De zonen van Magato (Mokgatle Thethe, kgosi der Bafokeng) in Delft. Een geschiedenis uit de Nederlands-Zuid Afrikaanse betrekkingen, 1887-1990. Amsterdam: Suid-Afrikaanse Instituut. Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies 3(1): 181-183.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P, Koch J. 2008. “Mijają się, zbyt zajęci, by się pozdrowić choćby machnięciem ręki.” John Maxwell Coetzee i jego zagraniczna recepcja na przykładzie Holandii i Polski.” In: Koch, Jerzy (ed.)  Wenus hotentocka i inne rozprawy o literaturze południowoafrykańskiej. Warszawa: Dialog, 358-428.
Export: Tagged XML BibTex
2007
Zajas P. 2007. Review of: Charles Fryer (ed.), Van spoke gepraat, Kaapstad: Tafelberg. Tydskrif vir letterkunde 2: 269-271.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2007. Poskramiacz lwów. Review of: Elsschot, Willem. 2007. Poskramiacz lwów, transl. by Zofia Klimaszewska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Nowe Książki 9: 60-61.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2007. Bez życia. Review of: Gordimer, Nadine. 2006. Zrozumieć życie. Przeł. Marek Fedyszak. Katowice: Sonia Draga. Nowe Książki 4: 22-23.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2007. Review of: Huigen, Siegfried. 2007. Verkenningen van Zuid-Afrika: Achttiende-eeuwse. Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies 2(1): 171-173.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2007. Louwrens Pennings beelden van de Tweede Zuid-Afrikaanse Vrijheidsoorlog voor de jeugd in een vergelijkend perspectief.” In: Kalla, I.B.; Czarnecka, B. (ed.)  Volwassen worden. Cultuurverschijnsel en literair motief. Wrocław: Neisse Verlag, 177-191.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2007. Review of: Malkani, Gautam. 2007. Londonistan. (Transl. by Maciej Świerkocki.) Warszawa: "W.A.B". Nowe Książki 7: 58.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2007. Review of: Morrison, Toni. 2007. Umilowana. Transl. Renata Gorczyńska. Nowe Książki 11: 46-47.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P, Koch J. 2007. Tussen paternalisme (volkenkunde) en fraternalisme (zending).” In: J. Fenoulhet, A. J. Gelderblom, M. Kristel, J. Lalleman, L. Missinne, J. Pekelder (eds.)   Handelingen Zestiende Colloquium Neerlandicum, Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Woubrugge: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. Amsterdam: Rozenberg Publishers, 543-552.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2007. Review of: Westerman, Frank. Inżynierowie dusz. Transl. by Slawomir Paszkiet. Warszawa: Iskry. Nowe Książki 10: 22-23.
Export: Tagged XML BibTex
2006
Zajas P. 2006. Review of: "Rzecz o narracyjnej proweniencji Boga". (Review of:) Harry Mulisch, Odkrycie nieba, 2006, przeł. Ryszard Turczyn, Warszawa: Wydawnictwo WAB. Nowe Książki 9: 58.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2006. Świat pachniał stęchlizną. Review of: Athol Fugard, 2006, Tsotsi, przeł. Paweł Cichawa, Warszawa: Wydawnictwo Sonia Draga. Nowe Książki 10: 18.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2006. Trauma - pamięć - pojednanie. Review of: Brink, A. P., 2005, Tamta strona ciszy. (Transl. by Michał Kłobukowski.). Nowe Książki 4: 11-12.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2006. W cieniu angielskiej idylli Johna Betjemana. Review of: Cartwright Justin, 2006, Obietnica szczęścia, przeł. Hanna Pawlikowska-Gannon, Warszawa: Musa SA. Nowe Książki 7: 62-63.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2006. Postkoloniale literatuur als omkering. Over een vreemde Zuid-Afrikaanse "gids" van Bas Vlugt". Werkwinkel: Journal of Low Countries and South African Studies 71-84.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2006. Postkolonialne echa z Południowej Afryki: Egzotyczny kostium patriotyzmu w etnografii Antoniego Rehmana (1840-1917).” In: Dziubalska-Kołaczyk, K. (ed.)  IFAtuation: A Life in IFA. A Festschrift for Professor Jacek Fisiak on the Occasion of His 70th Birthday. PLACE PUBLISHED: PUBLISHER, 819-852.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2006. Trauma – pamięć – narracja. Literatura na Świecie 9-10: 398-404.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P, Koch J. 2006. They pass each other by. Too busy even to wave. J.M. Coetzee and his foreign reviewers.” In: Sikorska, L. (ed.)  A universe of (Hi)Stories. Essays on J.M. Coetzee. Frankfurt am Main: Peter Lang, 111-150.
Export: Tagged XML BibTex
2005
Zajas P. 2005. Review of: Charles Etienne Boniface (1787-1853). http://www.ned.univie.ac.at/lic/search.asp on www.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2005. Erazm z Rotterdamu: Pochwała głupoty.” In:   Encyklopedia literatury światowej. Kraków: Zielona Sowa, 437.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2005. Review of: Geschiedenis van Zuid-Afrika: van kolonisatie tot verzelfstandiging. http://www.ned.univie.ac.at/Classroom/course.asp?course_id=27 on www.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2005. Hugo Claus: Cały smutek Belgii.” In:   Encyklopedia literatury światowej. Kraków: Zielona Sowa, 312.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2005. Harry Mulisch: Zamach.” In:   Encyklopedia literatury światowej. Kraków: Zielona Sowa, 502.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2005. Review of: Johan Frederik van Oordt (1856-1918). http://www.ned.univie.ac.at/lic/search.asp on www.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2005. Review of: Johannes van Melle (1887-1953). http://www.ned.univie.ac.at/lic/search.asp on www.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2005. O literaturze południowoafrykańskiej i nie tylko. Review of: Jerzy Koch 2005, {Historia literatury południowoafrykanskiej. Literatura afrikaans XVII-XIX wiek}. Literatura na Świecie 7-8: 458-461.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2005. Review of: Jerzy Koch 2005 Historia literatury południowoafrykanskiej. Literatura afrikaans XVII-XIX wiek. www.neder-l.nl/bulletin/2005/04/050427.html on www.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2005. Literatura niderlandzka.” In:   Encyklopedia literatury światowej. Kraków: Zielona Sowa, 177-181.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2005. Review of: Michiel Christiaan Vos (1759-1825). http://www.ned.univie.ac.at/lic/search.asp on www.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2005. Multatuli: Maks Havelaar.” In:   Encyklopedia literatury światowej. Kraków: Zielona Sowa, 392.
Export: Tagged XML BibTex