Export (160) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Zajas?sort=title  [Clear All Filters]
2013
Zajas P. 2013. Obłęd tropików. Review of: Fuller, Alexandra. 2013. Dziś wieczorem nie schodzimy na psy. Afrykańskie dzieciństwo. Wołowiec: Czarne. Nowe Książki 8: 36.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2013. Powieść napisana w biegu. Review of: Hatzfeld, Jean. 2013. Ostatni wyścig. Wołowiec: Czarne. Nowe Książki 12: 74-75.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2013. Powrót do Konga. Review of: Joris, Liewe. 2013. Godzina rebeliantów. Wołowiec: Czarne. Nowe Książki 4: 70-71.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2013. Pole en Suid-Afrika. Twee kante van 'n munt. Review of: Joubert, Irma. 2013. Tolbos. Johannesburg: Lappa Uitgewers. Rapport. Bylae Boeke 2.11: 2-3.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J, Zajas P. 2013. Kraj ukształtowany przez malarstwo?.” In: Sikora-Sabat, Anna  Teksty kultury niderlandzkiej w Polsce (1945–1989). Przekłady literackie, polityka wystawiennicza i kulturalna. Poznań: Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Wydział Anglistyki UAM, 7–10.
URL: http://wa.amu.edu.pl/werkwinkel/library_book3.php
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2013. Sinusoida Mabanckou. Review of: Mabanckou, Alain. 2012. Jutro skończę dwadzieścia lat. Transl. Jacek Giszczak. Kraków: Karakter. Nowe Książki 1: 46-47.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2013. Projekt polskiej homohistorii. Review of: Nastulczyk, Tomasz; Oczko, Piotr. 2013. Homoseksualność staropolska. Kraków: Columbinum. Nowe Książki 6: 62-63.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2013. Szum kolorowego dzieciństwa. Review of: Ondjaki. 2013. Babcia 19 i sowiecki sekret. Kraków: Karakter. Nowe Książki 7: 42-43.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2013. Spokrewnieni z dalą. Review of: Verhulst, Dimitri. 2013. Problemski hotel. Warszawa: Claroscuro. Nowe Książki 11: 76-77.
Export: Tagged XML BibTex
2012
Zajas P. 2012. Review of: Efoui, Kossi. Witajcie, powracające widma. 2012. Transl. Wawrzyniec Brzozowski. Kraków: „Karakter”. Nowe Książki 6: 20-21.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2012. Review of: Leila Maouane. Życie seksualne muzułmanina w Paryżu. 2012. Transl. Gabriela Hałat. Nowe Książki 7: 30-31.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2012. Review of: Laferrière, Dany. Kraj bez kapelusza. Transl. Tomasz Surdykowski. Kraków: Wydawnictwo Karakter. Nowe Książki 3: 28-29.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2012. Literackie emigracje do Afryki Południowej. Egzotyka z bagażem narodowej historii.” In: Gosk, Hanna (ed.)  Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX wieku. Kraków: Universitas, 171-188.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2012. Hotel turysty. Review of: Nooteboom, Cees. Utracony raj. 2012. Transl. Lukasz Żebrowski. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.. Nowe Książki 5: 30-31.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2012. Review of: Nooteboom, Cees. 2012. Hotel nomadów. Transl. Alicja Oczko. Warszawa: W.A.B.. Nowe Książki 12: 24-25.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2012. Poetyckie penetracje. Literatura, jej tłumacze i wydawcy na frontach Wielkiej Wojny (1914-1918). Teksty Drugie 6: 38-61.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2012. Polacy jako Burowie. Imagologia pomiędzy auto- a heterostereotypem.” In: Axer, Jerzy; Bujnicki, Tadeusz (eds.)  Wokół "W pustyni i w puszczy". W stulecie pierwodruku powieści. Kraków: Universitas, 29-52.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2012. Czytanie świata przez Coetzeego. Review of: Wyostrzyć wzrok. J.M. Coetzee: sztuka, świat i polityka. Poznań, Kraków: Fundacja Malta, Homini. Nowe Książki 11: 39-40.
Export: Tagged XML BibTex
2011
Zajas P. 2011. Review of: Besson, Patrick. 2011. Lecz zabije rzeka białego człowieka. Transl. Krystyna Arustowicz. Nowe Książki 9: 61-62.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2011. Review of: Coetzee, J.M. 2010. Lato. Sceny z prowincjonalnego życia III. Transl. Marek Król, Anna Skucińska, Dariusz Żukowski. Nowe Książki 2: 64-65.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2011. Review of: Coetzee, J.M. 2011. Punkty nawigacyjne. Transl. Marek Król, Anna Skucińska, Dariusz Żukowski. Nowe Książki 8: 30.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2011. Die etiek (al dan nie) van niefiksie. Kantaantekeninge by Ryszard Kapuściński, Frank Westerman en Antjie Krog. Stilet Tydskrif van die Afrikaanse Letterkunde-Vereniging 1: 114-129.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2011. Review of: Dyskretny czar teorii [Review of:] Pratt, Mary Louise. 2011. Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a akulturacja. Transl. Ewa Elżbieta Nowakowska. Nowe Książki 10: 19.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2011. Review of: Frazesy cierpienia [Review of:] Thomése, P.F. 2011. Cień mojego dziecka. Transl. Alicja Oczko. Nowe Książki 12: 34.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2011. Review of: Grzesiewicz, Witold. 2009. Afryka utrwalona I. Mój pobyt w Kongo (1929-1938). Warszawa: Wydawnictwo Godwana. Grzesiewicz-Sałacińska, Małgorzata. 2009. Afryka utrwalona II. Karty pocztowe Kazimierza Zagórskiego z kolekcji Witolda Grzesiewicza.Wa. Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies 6(2): 99-102.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2011. Review of: Haasse, Hella S. 2011. Skrzynia wspomnień. Transl. Alicja Oczko. Nowe Książki 7: 32.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2011. Jak świat prawdziwy stał się bajką. O literaturze niefikcjonalnej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. Pp. 214.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2011. Review of: Kompendium postkolonialnej etyki [Review of:] Loomba, Ania. 2011. Kolonializm/Postkolonializm. Transl. Natalia Bloch. Nowe Książki 11: 17-18.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J, Zajas P. 2011. Uit de donkere dagen van voor linguistic turn oftewel wat J. M. Coetzee in de bekentenis van Willem Termeer zag en wat hij daarmee deed. Tydskrif vir Letterkunde 48(2): 93-111.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2011. Review of: Voetpad van verkenning [Review of:] Foster, Ronel-T'Sjoen and Yves-Vaessens, Thomas (eds.). 2009. Over grenzen. Een vergelijkende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poëzie / Oor grense. 'n Vergelykende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrika. Internationale Neerlandistiek 3: 255-257.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2011. Wokół Kapuściński non-fiction. Próba podsumowania i ewaluacji dyskusji. Teksty Drugie 1-2: 265-278.
Export: Tagged XML BibTex
2010
Zajas P. 2010. Review of: Bernlef. 2010. Niewdzięczna pamięć. Transl. Alicja Oczko. Warszawa: Nasza Księgarnia. Nowe Książki 8: 58.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. Review of: Brink, André. 2010. Zanim zapomnę. Transl. Hanna Falińska. Warszawa: Noir Sur Blanc. Nowe Książki 7: 54-55.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. Review of: Coetzee, J.M. 2009. Ciemny kraj. Transl. Magdalena Konikowska. Kraków: Znak. Nowe Książki 1: 28-29.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. Review of: Couto, Mia. 2010. Lunatyczna kraina. Transl. Michał Lipszyc. Kraków: Karakter. Nowe Książki 8: 57.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. Review of: Coetzee, J.M. 2009. Białe pisarstwo. O literackiej kulturze Afryki Południowej. Transl. Dariusz Żukowski. Kraków: Znak. Nowe Książki 3: 36-37.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. Review of: Couto, Mia. 2009. Taras z uroczynem. Transl. Elżbieta Milewska. Warszawa: Świat Książki. Nowe Książki 2: 34.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. In het land der Boeren. De receptie van de Anglo-Boerenoorlog in de jeugdliteratuur. Tydskrif vir Letterkunde 47(1): 46-58.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. Review of: Liebenberg, Lauren. 2010. Smak dżemu i masła czekoladowego. Transl. Małgorzata Trzebiatowska. Sopot: "Smak Słowa". Nowe Książki 11: 62-63.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. Review of: Lessing, Doris. 2010. Pod skórą. Autobiografia do roku 1949. Transl. Anna Gren. Warszawa: Świat Książki. Lessing, Doris. 2010. Spacer w cieniu. Autobiografia 1949-1962. Transl. Elżbieta Kowalewska. Warszawa: Świat Książki. Nowe Książki 9: 48-49.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. L'Afrique qui disparait, l' Afrique qui est. O wizualnej tożsamości Afryki Południowej.” In: Mamzer, H. (ed.)  My i Oni. Interdyscyplinarne obrazy wielokulturowości. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 137-153.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. Review of: Mabanckou, Alain. 2010. Black Bazar. Transl. Jacek Giszczak. Kraków: Karakter. Nowe Książki 12: 28-29.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P, Koch J. 2010. O mrocznym czasie sprzed linguistic turn, albo co J.M. Coetzee zobaczył w Willemie Termeerze i co z tym począł. Rocznik Komparatystyczny 1: 125-151.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. Review of: Westerman, Frank. 2009. Ararat. Transl. Piotr Oczko i Sławomir Paszkiet. Warszawa: Iskry. Nowe Książki 6: 40-41.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. Zagubieni kosmonauci. Raz jeszcze o Imperium Ryszarda Kapuścińskiego i jego krytykach. Teksty Drugie 3: 218-231.
Export: Tagged XML BibTex
2009
Zajas P. 2009. Review of: Alain Mabanckou. 2008. Kielonek. Transl. by Jacek Giszczak. Kraków: Karakter. Nowe Książki 3: 72-73.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2009. Review of: Alain Mabanckou. 2009. African Psycho. Transl. Jacek Giszczak. Kraków: Karakter. Nowe Książki 12: 31.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2009. Review of: Biyi Bandele. 2009. Chłopak z Birmy. Transl. by Wojsław Brydak. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. Nowe Książki 10: 22-23.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2009. Review of: Doris Lessing. 2008. {Trawa śpiewa}. Transl. by Joanna Puchalska. Warszawa: Świat Książki; Doris Lessing. 2008. {Opowieści afrykańskie}. Transl. by Jacek Manicki, Krzysztof Obłucki. Warszawa: Albatros. Nowe Książki 1: 28-29.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2009. Das Bild des Anglo-Burenkrieges (1899-1902) in der polnischen Jugendliteratur.” In: Frans Hinskens; Jerzy Koch; Hans den Besten (ed.)  Afrikaans. Een drieluik. Amsterdam/Munster: Stichting Neerlandistiek VU & Nodus Publikationen, 89-94.
Export: Tagged XML BibTex