Export (160) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Zajas?sort=title  [Clear All Filters]
Book
Zajas P. 2016. Niemilknące muzy. Wydawcy, tłumacze i pośrednicy kulturowi na frontach Wielkiej Wojny 1914-1918. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 428.
URL: http://www.press.amu.edu.pl
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2011. Jak świat prawdziwy stał się bajką. O literaturze niefikcjonalnej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. Pp. 214.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. Postkolonialne imaginarium poludniowoafrykańskie literatury polskiej i niderlandzkiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 274.
Export: Tagged XML BibTex
Article in Journal
Zajas P. 2016. Afryka Południowa i Południowo-Zachodnia w niemieckiej propagandzie kulturowej (1914-1918). Dzieje Najnowsze 3: 3-20.
URL: http://www.ihpan.edu.pl/publikacje/czasopisma/578-dzieje-najnowsze
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. An ethnography of the production of translation: literatures from the (semi) periphery on the German publishing market. Teksty Drugie 2016(2): 35-56.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Länderschwerpunkt Niederlande. Het Siegfried Unseld Archief en de Nederlandse literatuur. Neerlandica extra muros (Internationale Neerlandistiek) 55(1): 33-52.
URL: http://www.ingentaconnect.com/content/aup/in
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Barbarzyńca w ogrodzie Suhrkampa. Zbigniew Herbert i jego niemiecki wydawca. Teksty Drugie 5: 386-410.
URL: http://tekstydrugie.pl/pl/
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Duitse wegen in Den Haag. Johannes Visscher en de "südafrikanische Propaganda" in de Eerste Wereldoorlog. Tydskrif vir Geesteswetenskappe 55(1): 15-33.
URL: http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/akgees
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Haskie drogi Zygmunta Gargasa. Poolsch Persbureau a niemiecka propaganda kulturowa (1914-1918). Acta Universitatis Wratislaviensis: Neerlandica Wratislaviensia 25: 197-215.
URL: http://nwr.sjol.eu
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Literatura światowa w czasach Wielkiej Wojny (1914-1918). Jan Paweł Kaczkowski jako aktor polsko-niemiecko-belgijskiego transferu literackiego. Pamiętnik Literacki 2: 191-222.
URL: http://pamietnikliteracki.pl/pl/
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Niemilknące muzy. O kulturze polskiej w czasie światowego konfliktu. Czas Kultury 1(184): 30-39.
URL: http://www.czaskultury.pl
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Richard von Kühlmanns geheimes „S.A. Depot“. Deutsche Kulturpropaganda, Südafrika und Deutsch-Südwestafrika im Ersten Weltkrieg. Acta Germanica 43: 154-162.
URL: http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/german
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Before the ‘Nooteboom Effect’ - Dutch Literature at the Suhrkamp Publishing House. Journal of Dutch Literature 5(2): 1-22.
URL: http://www.journalofdutchliterature.org/index.php/jdl/index
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Der „militarisierte” Buchhandel? Die deutsche Übersetzungsliteratur im Ersten Weltkrieg. Acta Germanica 42: 167-183.
URL: http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/german
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Etnografia produkcji przekładu. (Semi)peryferyjne literatury na niemieckim rynku książki. Teksty Drugie 4: 295-318.
URL: http://tekstydrugie.pl/pl/
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Lost Cosmonauts. On Ryszard Kapuściński’s Imperium and Its Critics – Once More. Teksty Drugie 2: 237-252.
URL: http://tekstydrugie.pl/file/fm/Issues/25-07T22014angielgotowa.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. On the Nature of an Ordinary Bug. A New Perspective on Non-Fiction Research. Teksty Drugie 2: 13-29.
URL: http://tekstydrugie.pl/file/fm/Issues/25-07T22014angielgotowa.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Polskie zagraniczne przedstawicielstwa prasowe w czasie Wielkiej Wojny (1914-1918). Dzieje Najnowsze 3: 29-44.
URL: http://www.dig.com.pl/strony/ST_Dzieje2014-3994.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Polen, Duitsland, Vlaanderen. Over Eugen Diederichs, Anton Kippenberg en de Poolse vertaler van Georges Eekhoud in de Eerste Wereldoorlog. Zacht Lawijd 13(3): 284-297.
URL: http://www.zachtlawijd.be
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Pierwsza wojna światowa jako przestrzeń kulturowych transakcji. Postulaty metodologiczne. Kultura i Społeczeństwo 4: 131-147.
URL: http://www.degruyter.com/view/j/kultura
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Transfer w czasach konfliktu. Aktorzy propagandy kulturowej w czasie pierwszej wojny światowej. Przegląd Humanistyczny 4: 31-51.
URL: http://www.przegladhumanistyczny.uw.edu.pl
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. „Durch den Weltkrieg zur neuen Weltkultur”. Periphere Literaturen im deutschen Sprachraum (1914-1918). Rocznik Komparatystyczny 5: 61-82.
URL: http://www.us.szc.pl/main.php/Rocznik%20komparatystyczny
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2013. Bellizismus eines Pazifisten. Stefan Zweig und der Insel-Verlag im Ersten Weltkrieg. Acta Germanica 1: 155-168.
URL: http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/german
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2012. Poetyckie penetracje. Literatura, jej tłumacze i wydawcy na frontach Wielkiej Wojny (1914-1918). Teksty Drugie 6: 38-61.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2011. Die etiek (al dan nie) van niefiksie. Kantaantekeninge by Ryszard Kapuściński, Frank Westerman en Antjie Krog. Stilet Tydskrif van die Afrikaanse Letterkunde-Vereniging 1: 114-129.
Export: Tagged XML BibTex
Koch J, Zajas P. 2011. Uit de donkere dagen van voor linguistic turn oftewel wat J. M. Coetzee in de bekentenis van Willem Termeer zag en wat hij daarmee deed. Tydskrif vir Letterkunde 48(2): 93-111.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2011. Wokół Kapuściński non-fiction. Próba podsumowania i ewaluacji dyskusji. Teksty Drugie 1-2: 265-278.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. In het land der Boeren. De receptie van de Anglo-Boerenoorlog in de jeugdliteratuur. Tydskrif vir Letterkunde 47(1): 46-58.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P, Koch J. 2010. O mrocznym czasie sprzed linguistic turn, albo co J.M. Coetzee zobaczył w Willemie Termeerze i co z tym począł. Rocznik Komparatystyczny 1: 125-151.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. Zagubieni kosmonauci. Raz jeszcze o Imperium Ryszarda Kapuścińskiego i jego krytykach. Teksty Drugie 3: 218-231.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2009. Het handelsmerk Zuid-Afrika: enkele overpeinzingen over de toeristische berichtgeving. Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies 4(1): 123-137.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2009. O naturze pośledniego owada. Nowa propozycja badań nad literaturą niefikcjonalną. Teksty Drugie 5: 40-55.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2009. Poolse compendia over Zuid-Afrika in het begin van de twintigste eeuw. De Aesopische uitweg. Tydskrif vir Geesteswetenskappe 49(2): 326-337.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. Die grond van het hemelse volk. Zuid-Afrika en 'authenticiteit' van de toeristische ervaring in recente Poolse persberichten. Stilet. Tydskrif van die Afrikaanse Letterkundevereniging XIX/1: 168-182.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. De antikoloniale etnografie en postkoloniale inschikkelijkheid in de Zuid-Afrikaanse reisverslagen van Antoni Rehman. Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies 3(1): 111-131.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. Herovering van het paradijs. Het Zuid-Afrikaanse ecotoerisme in ethisch perspectief. Tydskrif vir Letterkunde 45(2): 101-111.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. O “autentyczności” i ponowoczesnym rozumieniu doświadczenia turystycznego. Teksty Drugie 4(112): 215-230.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2006. Postkoloniale literatuur als omkering. Over een vreemde Zuid-Afrikaanse "gids" van Bas Vlugt". Werkwinkel: Journal of Low Countries and South African Studies 71-84.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2006. Trauma – pamięć – narracja. Literatura na Świecie 9-10: 398-404.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2005. Postkoloniale echo's uit Zuid-Afrika in de etnografie van Antoni Rehman (1840-1917). Stillet Tydskrif van die Afrikaanse letterkundevereniging 3: 159-179.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2005. Polen en Nederlander op weg naar Zuid-Afrika. Postkoloniale theorie tussen de tweede en derde wereld. Culturele identiteit in het nieuwe Europa 245-253.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2003. Hoffnung auf das eigene Haus. Nationale Identität und Jugendliteratur im südafrikanischen Handlungsraum. Beiträge zur Wiener Neerlandistiek 95-106.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2002. Zuid-Africa in Polen. Receptie van de etnische terminologie in de Poolse encyclopedieen tot 1945. Acta Neerlandica 2: 189-197.
Export: Tagged XML BibTex
Review
Zajas P. 2016. Porażka jednostki jako problem poetyki. Review of: Bernhard, Thomas. 2015. Tak. Wyjadacze. Przeł. Monika Muskała. Warszawa: Czytelnik. Nowe Książki 5: 78-79.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,35158,52016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Białe pisarstwo i południe Afryki. Review of: Godwin, Peter. 2016. Mukiwa. Biały chłopiec w Afryce. Przeł. Agnieszka Nowakowska. Wołowiec: „Czarne”. Nowe Książki 7-8: 74-75.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,35474,7-82016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Sztuka na froncie Wielkiej Wojny. Review of: Hertmans, Stefan. 2015. Wojna i terpentyna. Transl. Alicja Oczko. Warszawa: „Marginesy”. Nowe Książki 2: 46-47.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,34558,22016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Sceny z życia szwajcarskiej prowincji. Review of: Merz, Klaus. 2015. Jakub śpi. Właściwie powieść. Transl. Ryszard Wojnakowski. Wrocław: „Atut”. Nowe Książki 3: 90-91.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,34825,32016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Proktologia Afryki. Review of: Theroux, Paul. 2016. Ostatni pociąg do zona verde. Lądem z Kapsztadu do Angoli. Przeł. Michał Szczubiałka. Wołowiec: „Czarne”. Nowe Książki 6: 60-61.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,35334,62016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Kuchnia wyzutych z ziemi. Review of: Alibhai-Brown, Yasmin. 2014. Kuchnia osadników. O miłości, wędrówkach i jedzeniu. Transl. Dobromiła Jankowska. Wołowiec: „Czarne". Nowe Książki 4: 78-79.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,32943,42015.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Review of: Joubert, Irma. 2013. Tolbos. Pretoria: Lapa. Tydskrif vir Letterkunde 52(1): 258-259.
URL: http://www.letterkunde.up.ac.za/resensies/52_1/31%20Resensie%20Zajas%20WEB%2002.pdf
Export: Tagged XML BibTex