Export (160) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Zajas?sort=title  [Clear All Filters]
"
Zajas P. 2006. Review of: "Rzecz o narracyjnej proweniencji Boga". (Review of:) Harry Mulisch, Odkrycie nieba, 2006, przeł. Ryszard Turczyn, Warszawa: Wydawnictwo WAB. Nowe Książki 9: 58.
Export: Tagged XML BibTex
A
Zajas P. 2016. Afryka Południowa i Południowo-Zachodnia w niemieckiej propagandzie kulturowej (1914-1918). Dzieje Najnowsze 3: 3-20.
URL: http://www.ihpan.edu.pl/publikacje/czasopisma/578-dzieje-najnowsze
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. An ethnography of the production of translation: literatures from the (semi) periphery on the German publishing market. Teksty Drugie 2016(2): 35-56.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Auf dem Wege zur Ethnographie der literarischen Übersetzung. Niederländische und polnische Literatur im Suhrkamp Verlag (1960–1993).” In: Kopij-Weiß, Marta; Zielińska, Mirosława (eds.)  Transfer und Vergleich nach dem Cross-Cultural-Turn. Studien zu deutsch-polnischen Kulturtransferprozessen. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 349-368.
URL: http://univerlag-leipzig.de/catalog/article/1640-Transfer_und_Vergleich_nach_dem_CrossCulturalTurn
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Kuchnia wyzutych z ziemi. Review of: Alibhai-Brown, Yasmin. 2014. Kuchnia osadników. O miłości, wędrówkach i jedzeniu. Transl. Dobromiła Jankowska. Wołowiec: „Czarne". Nowe Książki 4: 78-79.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,32943,42015.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2013. Przypis do Achebe. Review of: Achebe, Chinua. 2013. Edukacja dziecka pod brytyjskim nadzorem. Poznań: "Zysk i S-ka". Nowe Książki 10: 24-26.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2009. Review of: Alain Mabanckou. 2008. Kielonek. Transl. by Jacek Giszczak. Kraków: Karakter. Nowe Książki 3: 72-73.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2009. Review of: Alain Mabanckou. 2009. African Psycho. Transl. Jacek Giszczak. Kraków: Karakter. Nowe Książki 12: 31.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2006. Świat pachniał stęchlizną. Review of: Athol Fugard, 2006, Tsotsi, przeł. Paweł Cichawa, Warszawa: Wydawnictwo Sonia Draga. Nowe Książki 10: 18.
Export: Tagged XML BibTex
B
Zajas P. 2016. Porażka jednostki jako problem poetyki. Review of: Bernhard, Thomas. 2015. Tak. Wyjadacze. Przeł. Monika Muskała. Warszawa: Czytelnik. Nowe Książki 5: 78-79.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,35158,52016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Barbarzyńca w ogrodzie Suhrkampa. Zbigniew Herbert i jego niemiecki wydawca. Teksty Drugie 5: 386-410.
URL: http://tekstydrugie.pl/pl/
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Cierpienia tożsamości. Review of: Ben Jelloun, Tahar. 2013. Dziecko piasku. Transl. Jacek Giszczak. Kraków: „Karakter”.. Nowe Książki 3: 38-39.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,30857,32014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Przebudzenie, życie, pożądanie. Review of: Ben Jelloun, Tahar. 2014. Święta noc. Transl. Jacek Giszczak. Kraków: Karakter. Nowe Książki 9: 34-35.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,31722,92014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Natura z tragedią w tle. Review of: Bakker, Gerbrand. 2014. Na górze cisza. Transl. Jadwiga Jędryas. Warszawa: W.A.B.. Nowe Książki 11: 38-39.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,32165,112014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Before the ‘Nooteboom Effect’ - Dutch Literature at the Suhrkamp Publishing House. Journal of Dutch Literature 5(2): 1-22.
URL: http://www.journalofdutchliterature.org/index.php/jdl/index
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2013. Bellizismus eines Pazifisten. Stefan Zweig und der Insel-Verlag im Ersten Weltkrieg. Acta Germanica 1: 155-168.
URL: http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/german
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2011. Review of: Besson, Patrick. 2011. Lecz zabije rzeka białego człowieka. Transl. Krystyna Arustowicz. Nowe Książki 9: 61-62.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. Review of: Bernlef. 2010. Niewdzięczna pamięć. Transl. Alicja Oczko. Warszawa: Nasza Księgarnia. Nowe Książki 8: 58.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. Review of: Brink, André. 2010. Zanim zapomnę. Transl. Hanna Falińska. Warszawa: Noir Sur Blanc. Nowe Książki 7: 54-55.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2009. Review of: Biyi Bandele. 2009. Chłopak z Birmy. Transl. by Wojsław Brydak. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. Nowe Książki 10: 22-23.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2006. Trauma - pamięć - pojednanie. Review of: Brink, A. P., 2005, Tamta strona ciszy. (Transl. by Michał Kłobukowski.). Nowe Książki 4: 11-12.
Export: Tagged XML BibTex
C
Zajas P. 2011. Review of: Coetzee, J.M. 2010. Lato. Sceny z prowincjonalnego życia III. Transl. Marek Król, Anna Skucińska, Dariusz Żukowski. Nowe Książki 2: 64-65.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2011. Review of: Coetzee, J.M. 2011. Punkty nawigacyjne. Transl. Marek Król, Anna Skucińska, Dariusz Żukowski. Nowe Książki 8: 30.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. Review of: Coetzee, J.M. 2009. Ciemny kraj. Transl. Magdalena Konikowska. Kraków: Znak. Nowe Książki 1: 28-29.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. Review of: Couto, Mia. 2010. Lunatyczna kraina. Transl. Michał Lipszyc. Kraków: Karakter. Nowe Książki 8: 57.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. Review of: Coetzee, J.M. 2009. Białe pisarstwo. O literackiej kulturze Afryki Południowej. Transl. Dariusz Żukowski. Kraków: Znak. Nowe Książki 3: 36-37.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2010. Review of: Couto, Mia. 2009. Taras z uroczynem. Transl. Elżbieta Milewska. Warszawa: Świat Książki. Nowe Książki 2: 34.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. Review of: Christopher Hope. 2008. Kochankowie mojej matki. Warszawa: W.A.B. Nowe Książki 10: 38-39.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. Review of: Carel van der Merwe. 2007. Nasleep. Roggebaai: Umuzi. Tydskrif vir Letterkunde 45(1): 219-220.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2007. Review of: Charles Fryer (ed.), Van spoke gepraat, Kaapstad: Tafelberg. Tydskrif vir letterkunde 2: 269-271.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2006. W cieniu angielskiej idylli Johna Betjemana. Review of: Cartwright Justin, 2006, Obietnica szczęścia, przeł. Hanna Pawlikowska-Gannon, Warszawa: Musa SA. Nowe Książki 7: 62-63.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2005. Review of: Charles Etienne Boniface (1787-1853). http://www.ned.univie.ac.at/lic/search.asp on www.
Export: Tagged XML BibTex
D
Zajas P. 2016. Das Polenbuch! Literatura polska i inne mniejsze literatury europejskie na niemieckim rynku wydawniczym w okresie I wojny światowej.” In: Bolecki, Włodzimierz; Soliński, Wojciech; Gorczyński, Maciej (eds.)  Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura - język - kultura.. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 261-284.
URL: http://wydawnictwo.ibl.waw.pl
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Duitse wegen in Den Haag. Johannes Visscher en de "südafrikanische Propaganda" in de Eerste Wereldoorlog. Tydskrif vir Geesteswetenskappe 55(1): 15-33.
URL: http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/akgees
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Das Insel-Schiff an beiden Kriegsfronten. Jean Paul d’Ardeschah und die Literatur aus Belgien (1916–1920).” In: Kopij-Weiß, Marta; Zielińska, Mirosława (eds.)  Transfer und Vergleich nach dem Cross-Cultural-Turn. Studien zu deutsch-polnischen Kulturtransferprozessen. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 285-304.
URL: http://univerlag-leipzig.de/catalog/article/1640-Transfer_und_Vergleich_nach_dem_CrossCulturalTurn
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Der „militarisierte” Buchhandel? Die deutsche Übersetzungsliteratur im Ersten Weltkrieg. Acta Germanica 42: 167-183.
URL: http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/german
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2013. De (non-)ethiek van non-fictie. Over Ryszard Kapuściński en Frank Westerman.” In: Heukelom, Kris; Stryker, Carl de; Bruyn, Dieter de (eds.)  Van Eeden tot heden. Literaire dwarsverbanden tussen Midden-Europa en de Lage Landen. Gent: Academia Press, 117-134.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2011. Die etiek (al dan nie) van niefiksie. Kantaantekeninge by Ryszard Kapuściński, Frank Westerman en Antjie Krog. Stilet Tydskrif van die Afrikaanse Letterkunde-Vereniging 1: 114-129.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2011. Review of: Dyskretny czar teorii [Review of:] Pratt, Mary Louise. 2011. Imperialne spojrzenie. Pisarstwo podróżnicze a akulturacja. Transl. Ewa Elżbieta Nowakowska. Nowe Książki 10: 19.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2009. Review of: Doris Lessing. 2008. {Trawa śpiewa}. Transl. by Joanna Puchalska. Warszawa: Świat Książki; Doris Lessing. 2008. {Opowieści afrykańskie}. Transl. by Jacek Manicki, Krzysztof Obłucki. Warszawa: Albatros. Nowe Książki 1: 28-29.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2009. Das Bild des Anglo-Burenkrieges (1899-1902) in der polnischen Jugendliteratur.” In: Frans Hinskens; Jerzy Koch; Hans den Besten (ed.)  Afrikaans. Een drieluik. Amsterdam/Munster: Stichting Neerlandistiek VU & Nodus Publikationen, 89-94.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. Die grond van het hemelse volk. Zuid-Afrika en 'authenticiteit' van de toeristische ervaring in recente Poolse persberichten. Stilet. Tydskrif van die Afrikaanse Letterkundevereniging XIX/1: 168-182.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. Review of: Danuta Ulicka. 2007. Literaturoznawcze dyskursy możliwe: studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraków: Universitas. Nowe Książki 9: 46-47.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2008. De antikoloniale etnografie en postkoloniale inschikkelijkheid in de Zuid-Afrikaanse reisverslagen van Antoni Rehman. Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies 3(1): 111-131.
Export: Tagged XML BibTex
E
Zajas P. 2014. Etnografia produkcji przekładu. (Semi)peryferyjne literatury na niemieckim rynku książki. Teksty Drugie 4: 295-318.
URL: http://tekstydrugie.pl/pl/
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Laarmans po raz trzeci. Review of: Elsschot, Willem. 2013. Ser. Transl. Ryszard Turczyn. Warszawa: PIW. Nowe Książki 5: 36-37.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,31176,52014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2012. Review of: Efoui, Kossi. Witajcie, powracające widma. 2012. Transl. Wawrzyniec Brzozowski. Kraków: „Karakter”. Nowe Książki 6: 20-21.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2007. Poskramiacz lwów. Review of: Elsschot, Willem. 2007. Poskramiacz lwów, transl. by Zofia Klimaszewska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Nowe Książki 9: 60-61.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2005. Erazm z Rotterdamu: Pochwała głupoty.” In:   Encyklopedia literatury światowej. Kraków: Zielona Sowa, 437.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2003. Eginhard von Barfuss und junge Polen im Lande der Buren.” In:   Politik fűr die Hochschule im Europäischen Haus. Darmstadt: Bogen Verlag, 39-47.
Export: Tagged XML BibTex