Export (160) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Zajas?sort=title  [Clear All Filters]
K
Koch J, Zajas P. 2013. Kraj ukształtowany przez malarstwo?.” In: Sikora-Sabat, Anna  Teksty kultury niderlandzkiej w Polsce (1945–1989). Przekłady literackie, polityka wystawiennicza i kulturalna. Poznań: Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Wydział Anglistyki UAM, 7–10.
URL: http://wa.amu.edu.pl/werkwinkel/library_book3.php
Export: Tagged XML BibTex
Koch J, Zajas P. 2011. Uit de donkere dagen van voor linguistic turn oftewel wat J. M. Coetzee in de bekentenis van Willem Termeer zag en wat hij daarmee deed. Tydskrif vir Letterkunde 48(2): 93-111.
Export: Tagged XML BibTex
Z
Zajas P. 2016. Länderschwerpunkt Niederlande. Het Siegfried Unseld Archief en de Nederlandse literatuur. Neerlandica extra muros (Internationale Neerlandistiek) 55(1): 33-52.
URL: http://www.ingentaconnect.com/content/aup/in
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Das Polenbuch! Literatura polska i inne mniejsze literatury europejskie na niemieckim rynku wydawniczym w okresie I wojny światowej.” In: Bolecki, Włodzimierz; Soliński, Wojciech; Gorczyński, Maciej (eds.)  Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura - język - kultura.. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 261-284.
URL: http://wydawnictwo.ibl.waw.pl
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Niemilknące muzy. Wydawcy, tłumacze i pośrednicy kulturowi na frontach Wielkiej Wojny 1914-1918. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 428.
URL: http://www.press.amu.edu.pl
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Białe pisarstwo i południe Afryki. Review of: Godwin, Peter. 2016. Mukiwa. Biały chłopiec w Afryce. Przeł. Agnieszka Nowakowska. Wołowiec: „Czarne”. Nowe Książki 7-8: 74-75.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,35474,7-82016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Proktologia Afryki. Review of: Theroux, Paul. 2016. Ostatni pociąg do zona verde. Lądem z Kapsztadu do Angoli. Przeł. Michał Szczubiałka. Wołowiec: „Czarne”. Nowe Książki 6: 60-61.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,35334,62016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Porażka jednostki jako problem poetyki. Review of: Bernhard, Thomas. 2015. Tak. Wyjadacze. Przeł. Monika Muskała. Warszawa: Czytelnik. Nowe Książki 5: 78-79.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,35158,52016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Sceny z życia szwajcarskiej prowincji. Review of: Merz, Klaus. 2015. Jakub śpi. Właściwie powieść. Transl. Ryszard Wojnakowski. Wrocław: „Atut”. Nowe Książki 3: 90-91.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,34825,32016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Sztuka na froncie Wielkiej Wojny. Review of: Hertmans, Stefan. 2015. Wojna i terpentyna. Transl. Alicja Oczko. Warszawa: „Marginesy”. Nowe Książki 2: 46-47.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,34558,22016.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Afryka Południowa i Południowo-Zachodnia w niemieckiej propagandzie kulturowej (1914-1918). Dzieje Najnowsze 3: 3-20.
URL: http://www.ihpan.edu.pl/publikacje/czasopisma/578-dzieje-najnowsze
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P, Kapp T. 2016. Koos Kombuis.” In: Van Coller, H.P. (ed.)  Perspektief en profiel. ‘n Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Pretoria: Van Schaik Uitgewers, 554-563.
URL: http://www.vanschaiknet.com/book/view/341
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Polnische Bilder aus Transvaal. Zur Akkulturation des Exotischen in literarischen und ethnografischen Texten.” In: Domdey, Jana; Drews-Sylla, Gesine; Gołąbek, Justyna (eds.)  Another Africa? (Post-)koloniale Afrikaimaginationen im russischen, polnischen und deutschen Kontext. Heidelberg: Akademie-Verlag Winter, 150-160.
URL: https://www.winter-verlag.de/en/detail/978-3-8253-6616-2/Domdey_ua_Hg_Another_Africa_/
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Süd- und Südwestafrika in der deutschen Kulturpropaganda (1914-1918).” In: Kucner, Monika; Dzikowska, Elżbieta Katarzyna; Godzisz, Agnieszka (eds.)  Der Erste Weltkrieg. Ostmitteleuropäische Einblicke und Perspektiven. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 205-232.
URL: https://www.peterlang.com/view/product/22969
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. Postkolonialna dysymulacja. O (post)zależnościowych aspektach historiografii polsko-niemieckiego transferu kulturowego.” In: Kieniewicz, Jan  Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w perspektywie postkolonialnej. Warszawa: Wydział "Artes Liberales", 147-159.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2016. An ethnography of the production of translation: literatures from the (semi) periphery on the German publishing market. Teksty Drugie 2016(2): 35-56.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Duitse wegen in Den Haag. Johannes Visscher en de "südafrikanische Propaganda" in de Eerste Wereldoorlog. Tydskrif vir Geesteswetenskappe 55(1): 15-33.
URL: http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/akgees
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Das Insel-Schiff an beiden Kriegsfronten. Jean Paul d’Ardeschah und die Literatur aus Belgien (1916–1920).” In: Kopij-Weiß, Marta; Zielińska, Mirosława (eds.)  Transfer und Vergleich nach dem Cross-Cultural-Turn. Studien zu deutsch-polnischen Kulturtransferprozessen. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 285-304.
URL: http://univerlag-leipzig.de/catalog/article/1640-Transfer_und_Vergleich_nach_dem_CrossCulturalTurn
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Auf dem Wege zur Ethnographie der literarischen Übersetzung. Niederländische und polnische Literatur im Suhrkamp Verlag (1960–1993).” In: Kopij-Weiß, Marta; Zielińska, Mirosława (eds.)  Transfer und Vergleich nach dem Cross-Cultural-Turn. Studien zu deutsch-polnischen Kulturtransferprozessen. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 349-368.
URL: http://univerlag-leipzig.de/catalog/article/1640-Transfer_und_Vergleich_nach_dem_CrossCulturalTurn
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Kuchnia wyzutych z ziemi. Review of: Alibhai-Brown, Yasmin. 2014. Kuchnia osadników. O miłości, wędrówkach i jedzeniu. Transl. Dobromiła Jankowska. Wołowiec: „Czarne". Nowe Książki 4: 78-79.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,32943,42015.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Review of: Joubert, Irma. 2013. Tolbos. Pretoria: Lapa. Tydskrif vir Letterkunde 52(1): 258-259.
URL: http://www.letterkunde.up.ac.za/resensies/52_1/31%20Resensie%20Zajas%20WEB%2002.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Niemilknące muzy. O kulturze polskiej w czasie światowego konfliktu. Czas Kultury 1(184): 30-39.
URL: http://www.czaskultury.pl
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Afryka. Chłopięca przygoda. Review of: Post, van der, Laurens. 2014. Wyprawa w głąb interioru. Transl. Dorota Kozińska. Warszawa: „W.A.B.”. Nowe Książki 6: 38-39.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,33314,62015.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Oda do matki, oda do języka.. Review of: Mortier, Erwin. 2014. Pieśni bełkotu. Mamine godzinki. Transl. Łukasz Żebrowski. Warszawa: "W.A.B.".. Nowe Książki 7: 80-81.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Literatura światowa w czasach Wielkiej Wojny (1914-1918). Jan Paweł Kaczkowski jako aktor polsko-niemiecko-belgijskiego transferu literackiego. Pamiętnik Literacki 2: 191-222.
URL: http://pamietnikliteracki.pl/pl/
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Polnischer Literaturvermittler im Weltkrieg. Zur Korrespondenz von Jean Paul d'Ardeschah und Anton Kippenberg.” In: Bakshi, N.A; Babienko, N.C.  Jahrbuch des Russischen Germanistenverbandes. Moscow: Kyask. Yazyki slavyanskih kultur, 246-258.
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Richard von Kühlmanns geheimes „S.A. Depot“. Deutsche Kulturpropaganda, Südafrika und Deutsch-Südwestafrika im Ersten Weltkrieg. Acta Germanica 43: 154-162.
URL: http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/german
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Nieznośna obcość bytu. Review of: Mengestu, Dinaw. 2015. Wszystkie nasze imiona. Transl. Sławomir Studniarz. Warszawa: „Świat Książki”.. Nowe Książki 9: 90-91.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,33750,92015.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Traktat o Afryce i Europie. Review of: Mabanckou, Alain. 2015. Zwierzenia jeżozwierza. Transl. Jacek Giszczak. Kraków: „Karakter”. Nowe Książki 11: 33-34.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,34085,112015.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Barbarzyńca w ogrodzie Suhrkampa. Zbigniew Herbert i jego niemiecki wydawca. Teksty Drugie 5: 386-410.
URL: http://tekstydrugie.pl/pl/
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2015. Haskie drogi Zygmunta Gargasa. Poolsch Persbureau a niemiecka propaganda kulturowa (1914-1918). Acta Universitatis Wratislaviensis: Neerlandica Wratislaviensia 25: 197-215.
URL: http://nwr.sjol.eu
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Polskie zagraniczne przedstawicielstwa prasowe w czasie Wielkiej Wojny (1914-1918). Dzieje Najnowsze 3: 29-44.
URL: http://www.dig.com.pl/strony/ST_Dzieje2014-3994.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Polen, Duitsland, Vlaanderen. Over Eugen Diederichs, Anton Kippenberg en de Poolse vertaler van Georges Eekhoud in de Eerste Wereldoorlog. Zacht Lawijd 13(3): 284-297.
URL: http://www.zachtlawijd.be
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Der „militarisierte” Buchhandel? Die deutsche Übersetzungsliteratur im Ersten Weltkrieg. Acta Germanica 42: 167-183.
URL: http://reference.sabinet.co.za/sa_epublication/german
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. „Durch den Weltkrieg zur neuen Weltkultur”. Periphere Literaturen im deutschen Sprachraum (1914-1918). Rocznik Komparatystyczny 5: 61-82.
URL: http://www.us.szc.pl/main.php/Rocznik%20komparatystyczny
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Transfer w czasach konfliktu. Aktorzy propagandy kulturowej w czasie pierwszej wojny światowej. Przegląd Humanistyczny 4: 31-51.
URL: http://www.przegladhumanistyczny.uw.edu.pl
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Etnografia produkcji przekładu. (Semi)peryferyjne literatury na niemieckim rynku książki. Teksty Drugie 4: 295-318.
URL: http://tekstydrugie.pl/pl/
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Cierpienia tożsamości. Review of: Ben Jelloun, Tahar. 2013. Dziecko piasku. Transl. Jacek Giszczak. Kraków: „Karakter”.. Nowe Książki 3: 38-39.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,30857,32014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Ojcowskie morały i tragedia pokolenia. Review of: Gaita, Raimond. 2014. Mój ojciec Romulus. Transl. Magdalena Budzińska. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne. Nowe Książki 4: 68. Nowe Książki 4: 68.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,30992,42014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Laarmans po raz trzeci. Review of: Elsschot, Willem. 2013. Ser. Transl. Ryszard Turczyn. Warszawa: PIW. Nowe Książki 5: 36-37.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,31176,52014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Fikcyjne tożsamości. Review of: Mengestu, Dinaw. 2013. Jak czytać znaki. Transl. Magdalena Krzyżosiak. Warszawa: Świat Książki. Nowe Książki 6: 56-57.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,31316,62014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Pisanie o Afryce. Review of: Wainaina, Binyavanga. 2014. Kiedyś o tym miejscu napiszę. Wspomnienia. Transl. Marcin Michalski. Kraków: Karakter. Nowe Książki 7: 69-70.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,31479,72014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Przebudzenie, życie, pożądanie. Review of: Ben Jelloun, Tahar. 2014. Święta noc. Transl. Jacek Giszczak. Kraków: Karakter. Nowe Książki 9: 34-35.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,31722,92014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. On the Nature of an Ordinary Bug. A New Perspective on Non-Fiction Research. Teksty Drugie 2: 13-29.
URL: http://tekstydrugie.pl/file/fm/Issues/25-07T22014angielgotowa.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Lost Cosmonauts. On Ryszard Kapuściński’s Imperium and Its Critics – Once More. Teksty Drugie 2: 237-252.
URL: http://tekstydrugie.pl/file/fm/Issues/25-07T22014angielgotowa.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Pierwsza wojna światowa jako przestrzeń kulturowych transakcji. Postulaty metodologiczne. Kultura i Społeczeństwo 4: 131-147.
URL: http://www.degruyter.com/view/j/kultura
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Natura z tragedią w tle. Review of: Bakker, Gerbrand. 2014. Na górze cisza. Transl. Jadwiga Jędryas. Warszawa: W.A.B.. Nowe Książki 11: 38-39.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,32165,112014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Cierpienia literatury migrantów. Review of: Unigwe, Chika. 2014. Fatamorgana. Transl. Maja Porczyńska-Szarapa. Warszawa: W.A.B.. Nowe Książki 12: 34-35.
URL: http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,32285,122014.html
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2014. Before the ‘Nooteboom Effect’ - Dutch Literature at the Suhrkamp Publishing House. Journal of Dutch Literature 5(2): 1-22.
URL: http://www.journalofdutchliterature.org/index.php/jdl/index
Export: Tagged XML BibTex
Zajas P. 2013. Sinusoida Mabanckou. Review of: Mabanckou, Alain. 2012. Jutro skończę dwadzieścia lat. Transl. Jacek Giszczak. Kraków: Karakter. Nowe Książki 1: 46-47.
Export: Tagged XML BibTex