Export (7) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Zacharzewska?sort=title  [Clear All Filters]
2000
Zacharzewska D. 2000. D.H. Lawrence a krytyka feministyczna.” In: Borkowska, G.; Sikorska, L. (eds.)  Krytyka feministyczna: siostra teorii i historii literatury. Warszawa: Wydawnictwo IBL, 291-299.
Export: Tagged XML BibTex
1999
Zacharzewska D. 1999. Stanisława Wysocka and her theatre of the future.” In: Świdziński, J.; Fabiszak, J. (eds.)  Studia nad literaturami europejskimi. Księga poświęcona pamięci Profesora dr hab. Henryka Zbierskiego. Studies in European literatures. Essays in memory of Professor Henryk Zbierski. Poznań: Motivex, 259-272.
Export: Tagged XML BibTex
1993
Zacharzewska D. 1993. Współczesna poezja brytyjska. Czas Kultury 1: 100-102.
Export: Tagged XML BibTex
1989
Zacharzewska D. 1989. Dickens in Poland. Dickens Studies Annual 17: 195-223.
Export: Tagged XML BibTex
1981
Zacharzewska D. 1981. Kształtowanie się wizji artystycznej we wczesnych powieściach D.H. Lawrence'a. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 96.
Export: Tagged XML BibTex
1975
Zacharzewska D. 1975. {Synowie i kochankowie} D.H. Lawrence'a a teorie Zygmunta Freuda. Sprawozdania PTPN 91: 5-8.
Export: Tagged XML BibTex
1971
Zacharzewska D. 1971. Review of: Friedman, A {The turn of the novel}. Studia Anglica Posnaniensia 3: 176-177.
Export: Tagged XML BibTex