Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Załęska  [Clear All Filters]
2012
Dębowska-Kozłowska K, Budzyńska K, Kacprzak M, Załęska M. 2012. Interdyscyplinarność w badaniach nad argumentacją i perswazją.” In: Chmielewski, Adam; Dudzikowa, Maria; Globler, Adam (eds.)  Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności: Między ideą a praktyką. Kraków: Impuls, 147-166.
Export: Tagged XML BibTex