Export (3) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Wypych?sort=author  [Clear All Filters]
2008
Krynicki G, Pietrala D, Dziubalska-Kołaczyk K, Wypych M. 2008. Akustyczna baza danych zgromadzona na potrzeby układu detekcji wybranych błędów wymowy w mowie angielskiej Polaków.” In: Demenko, G.; Jassem, K.; Szpakowicz, S. (eds.)  Speech and Language Technology, vol. 11. Poznań: Polish Phonetic Association, PAGES.
Export: Tagged XML BibTex
2006
Bogacka (Balas) A, Dziubalska-Kołaczyk K, Krynicki G, Pietrala D, Wypych M. 2006. General and Task-Specific Corpus Resources for Polish Adult Learners of English.” In: Calzolari, N.; Choukri, K.; Gangemi, A.; Maegaard, B.; Mariani, J.; Odjik, J.; Tapias, D. (eds.)  Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation. Genoa: ELRA (European Language Resources Association), 1614-1619.
Export: Tagged XML BibTex
Dziubalska-Kołaczyk K, Bogacka (Balas) A, Pietrala D, Wypych M, Krynicki G. 2006. PELT: An English language tutorial system for Polish speakers.” In:   ISCA Tutorial and Research Workshop on Multilingual Speech and Language Processing. Stellenbosch, South Africa: MultiLing, on CD.
Export: Tagged XML BibTex