Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Wojciechowska_W?sort=title  [Clear All Filters]
1990
Siek-Piskozub T, Wojciechowska_W. 1990. Spójność systemu nauczania języków obcych podstawą efektywności. Neofilolog 2: 9-16.
Export: Tagged XML BibTex