Export (52) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Wilczyński?sort=title  [Clear All Filters]
Book
Wilczyński M. 1999. The Phantom and the Abyss. Gothic Fiction in America and Aesthetics of the Sublime (1798-1856). Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag. Pp. 285.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1998. The phantom and the Abyss. Gothic fiction in America and aesthetics of the sublime (1798-1856). Poznań: Motivex. Pp. 265.
Export: Tagged XML BibTex
Article in Journal
Wilczyński M. 2001. From Edwards to Slosson: Typology, nature, and the New England domestic gothic. Studia Anglica Posnaniensia 36: 303-309.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/36/20wilczynski.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1999. Literatura popularna w Ameryce na przełomie XVIII i XIX stulecia. Acta Neophilologica 1: 219-226.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1999. Maidens, corpses, and words: Edgar Allan Poe and the failure of the sublime. Studia Anglica Posnaniensia 34: 347-354.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/34/20wilczynski.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1998. The agency of the dead letter in {Bartleby}. American Studies Yearbook 4: 7-21.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1997. American gothic': Early American fiction and aesthetics of the sublime. Poznań literary studies 2: 9-24.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1994. Trusting the words: Paradoxes of Ida Fink. Modern Language Studies 24: 25-38.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1993. Formy obecności literatury amerykańskiej w Polsce w latach 1945-1992. Przegląd Zachodni 267: 133-149.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1993. The power of English: Notes on the English language in post-communist Poland. The Centennial Review 37: 135-146.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1992. Supplementing the abyss - H.P. Lovecraft and E.A. Poe. Studia Anglica Posnaniensia 24: 159-168.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/24/15Wilczynski.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1989. Topics of contemporary Polish poetry in exile. The Polish Review 34(1): 71-74.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1988. Nathaniel Hawthorne 's {Young Goodman Brown} - an attempt at deconstruction. Studia Anglica Posnaniensia 21: 227-239.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1988. Playing monsters': The games of memory and language in Robert Coover's 'Gerald's Party'. Modern Language Studies 18(4): 3-32.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1986. The game of response in Robert Coover's fictions. Kwartalnik Neofilologiczny 4: 513-524.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1984. Podróż do kresu literatury: {Out} Ronalda Sukenicka. Literatura na Świecie 9: 225-232.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1984. Surifiction as a theory and practice of fiction. Kwartalnik Neofilologiczny 31(4): 427-440.
Export: Tagged XML BibTex
Review
Wilczyński M. 1993. Śladami dekonstrukcji. Review of: Sławek, T.; Rachwał, T. 1992. Maszyna do pisania. O dekonstruktywistycznej teorii literatury Jacquesa Derridy. Czas Kultury 44: 112-117.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1990. Przeciw poetom. Review of: Kundera, M. 1988. {Życie jest gdzie indziej}. Zeszyty Literackie (Paris) 29: 112-115.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1987. American innovative fiction. Review of: Kutnik, J. 1986. {The novel as performance}. Contemporary Literature 30/1: 151-159.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1987. Powieść jako artefakt. Review of: Kutnik, J. 1986. The Novel as Performance. The fiction of Ronald and Raymond Federman. Literatura na Świecie 4: 346-351.
Export: Tagged XML BibTex
Chapter in Collection
Wilczyński M. 2006. Tradition, romanticism, and the paradoxes of conservatism in antebellum New England.” In: Dziubalska-Kołaczyk, K. (ed.)  IFAtuation: A Life in IFA. A Festschrift for Professor Jacek Fisiak on the Occasion of His 70th Birthday. Poznań: Wydawnictwo UAM, 749-772.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2005. How to Do Business in a Museum? Female Fictional Economics in Post-Bellum New England.” In: Pantuchowicz, A.; Rachwał, T. (eds.)  S/he... Embracing/Wrestling Genders. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 94-104.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2005. The Idea of Order in Cambridge, Mass. Richard Henry Dana, Sr.?s Romantic Defense of Tradition.” In: Lewicki, Z. (ed.)  American Freedoms, American (Dis)Orders. Warszawa: American Studies Center of the University of Warsaw, 341-348.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2004. A week on the rivers, summer on the lakes. Notes on the poetics of American romatic travelouge.” In: Ferens, D.; Kociatkiewicz, J.; Klimek-Dominiak, E. (eds.)  Traveling subjects: American journeys in space and time. Kraków: Rabid, 39-45.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2004. Mit eremity. Amerykańska biografia romantyczna jako maskarada.” In:   Poznańskie Studia Polonistyczne. Autokreacje pisarzy i czytelników. Poznań: PUBLISHER, 151-160.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2003. "Nowa krytyka", krytycy nowojorscy i historia literatury amerykańskiej od Parringtona do Matthiessena.” In: Salska, A. (ed.)  Historia literatury amerykańskiej XX w. Kraków: Universitas, 611-634.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2003. Badania literackie w latach 80. I 90: "Nowy Historyzm", spory o kanon literatury amerykańskiej, perspektywa postkolonialna.” In: Salska, A. (ed.)  Historia literatury amerykańskiej XX w. Kraków: Universitas, 741-750.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2003. Kontynuatorzy modernistycznej prozy eksperymentalnej.” In: Salska, A. (ed.)  Historia literatury amerykańskiej XX w. Kraków: Universitas, 439-466.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2003. Krytyka mitograficzna i historiograficzna literatury amerykańskiej. Wpływ fenomenologii, hermeneutyka i strukturalizm.” In: Salska, A. (ed.)  Historia literatury amerykańskiej XX w. Kraków: Universitas, 254-259.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2003. Narodziny współczesnej krytyki literackiej i teorii literatury narodowej.” In: Salska, A. (ed.)  Historia literatury amerykańskiej XX w. Kraków: Universitas, 357-379.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2003. Poststrukturalizm amerykański, psychoanaliza w badaniach literackich i krytyka feministyczna.” In: Salska, A. (ed.)  Historia literatury amerykańskiej XX w. Kraków: Universitas, 505-519.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2003. Proza eksperymentalna lat 60. i 70.” In: Salska, A. (ed.)  Historia literatury amerykańskiej XX w. Kraków: Universitas, 263-306.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2003. Teoria i krytyka literatury amerykańskiej przełomu wieków.” In: Salska, A. (ed.)  Historia literatury amerykańskiej XX w. Kraków: Universitas, 143-152.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2003. Tropologia i antropologia. Hayden White i Paul Ricoeur pomiędzy fikcją a historią.” In: Grzegorczyk, A.; Loba, M.; Kochany, R. (eds.)  Horyzonty interpretacji. Wokół myśli Paula Ricoeura. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 71-80.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2003. Vladimir Nabokov i powieść eksperymentalna lat pięćdziesiątych.” In: Salska, A. (ed.)  Historia literatury amerykańskiej XX w. Kraków: Universitas, 81-110.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2002. The lessons of the mirror.” In: Durczak, J.; Frelik, P. (eds.)  American portraits and self-portraits. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 397-413.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2002. Trzy koncepcje tradycji u progu amerykańskiego romantyzmu (R.W. Emerson, J. Marsh, R.H. Dana, Sr.).” In: Trybuś, K.; Trojanowiczowa, Z. (eds.)  Na początku wieku. Rozważania o tradycji. Poznań: PTPN, 135-145.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2001. Running away from New Jerusalem: The American republic as a failure.” In: Klaga, W.; Rachwał, T. (eds.)  Exile: Displacement and Misplacements. Frankfurt am Main: Peter Lang, 133-141.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2000. Organic Chemistry. Body and Flesh in the Economy of Transcendentalism.” In: Sławek, T.; Rachwał, T. (eds.)  Organs, Organisms, Organisations: Organic Form in 19Th-Century Discourse (Literary and Cultural Theory, Vol. 6). Frankfurt am Main: Peter Lang, 17-24.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2000. The cracks in the walls: Lovecraft's hyperreality of New England.” In: Klaga, W.; Rachwał, T. (eds.)  Signs of culture: Simulacra and the Real. Frankfurt am Main: Peter Lang, 81-88.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1999. Praca melancholii. O niemożliwości nudy w literaturze amerykańskiego romantyzmu.” In: Czapliński, P.; Śliwiński, P. (eds.)  Nuda w kulturze. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 317-332.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1999. The return of the repressed past. The uncanny houses of Mary E. Wilkins Freeman and Charlotte Perkins Gilman.” In: Wilczyński, M.; Zapędowska, M. (eds.)  Telling it slant. Polish insights into American culture and literature. Essays in honor of Professor Andrzej Kopcewicz on his 65th birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 267-283.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1997. A long missing link: The aesthetics of Washington Allston and American gothicism.” In: Wilczyński, M. (ed.)  Canons, revisions, supplements in American literature and culture. Proceedings of the 5th Annual Polish Association for American Studies Conference; Poznań, October 26 - 28, 1995. Poznań: Bene Nati, 85-98.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1997. The expatriated phantom: Washington Irving's rhetoric of revolution.” In: Hickey, R.; Puppel, S. (eds.)  Language history and linguistic modelling: A festschrift for Jacek Fisiak on his 60th birthday. Berlin - New York: Mouton de Gruyter, 2045-2056.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1996. Spiders, silkworms, and ants: Literary entomology from Edwards to Emerson.” In: Rachwał, T.; Sławek, T. (eds.)  Word, subject, nature. Studies in the 17th and 18th century culture. Katowice: Uniwersytet Śląski, 75-85.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1993. Jerzy Pietrkiewicz. 'Sylabizując magię aż po liter skraj...'.” In: Klimaszewski, B.; Ligęza, W. (eds.)  Pisarze emigracyjni. Sylwetki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCIX, Prace polonijne. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 125-136.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1993. Popular literature and elite writers: Three cases against the authority of canon.” In: Ebner, D. (ed.)  American popular literature and culture. Proceedings of the 4th Annual Fulbright Conference. Poznań: USIA, 27-34.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1993. Postmodernistyczna wzniosłość: Derrida i Lyotard.” In: Jamroziakowa, A. (ed.)  Poznańskie studia z filozofii nauki 13. Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce. Warszawa - Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 167-187.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1990. Beyond totality - Postmodernism and American fiction.” In: Kalaga, W.; Sławek, T. (eds.)  Discourse / Text / Contexts. Katowice: Uniwersytet Śląski, 18-29.
Export: Tagged XML BibTex