Export (52) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Wilczyński?sort=title  [Clear All Filters]
2006
Wilczyński M. 2006. Tradition, romanticism, and the paradoxes of conservatism in antebellum New England.” In: Dziubalska-Kołaczyk, K. (ed.)  IFAtuation: A Life in IFA. A Festschrift for Professor Jacek Fisiak on the Occasion of His 70th Birthday. Poznań: Wydawnictwo UAM, 749-772.
Export: Tagged XML BibTex
2005
Wilczyński M. 2005. How to Do Business in a Museum? Female Fictional Economics in Post-Bellum New England.” In: Pantuchowicz, A.; Rachwał, T. (eds.)  S/he... Embracing/Wrestling Genders. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 94-104.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2005. The Idea of Order in Cambridge, Mass. Richard Henry Dana, Sr.?s Romantic Defense of Tradition.” In: Lewicki, Z. (ed.)  American Freedoms, American (Dis)Orders. Warszawa: American Studies Center of the University of Warsaw, 341-348.
Export: Tagged XML BibTex
2004
Wilczyński M. 2004. A week on the rivers, summer on the lakes. Notes on the poetics of American romatic travelouge.” In: Ferens, D.; Kociatkiewicz, J.; Klimek-Dominiak, E. (eds.)  Traveling subjects: American journeys in space and time. Kraków: Rabid, 39-45.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2004. Mit eremity. Amerykańska biografia romantyczna jako maskarada.” In:   Poznańskie Studia Polonistyczne. Autokreacje pisarzy i czytelników. Poznań: PUBLISHER, 151-160.
Export: Tagged XML BibTex
2003
Wilczyński M. 2003. "Nowa krytyka", krytycy nowojorscy i historia literatury amerykańskiej od Parringtona do Matthiessena.” In: Salska, A. (ed.)  Historia literatury amerykańskiej XX w. Kraków: Universitas, 611-634.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2003. Badania literackie w latach 80. I 90: "Nowy Historyzm", spory o kanon literatury amerykańskiej, perspektywa postkolonialna.” In: Salska, A. (ed.)  Historia literatury amerykańskiej XX w. Kraków: Universitas, 741-750.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2003. Kontynuatorzy modernistycznej prozy eksperymentalnej.” In: Salska, A. (ed.)  Historia literatury amerykańskiej XX w. Kraków: Universitas, 439-466.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2003. Krytyka mitograficzna i historiograficzna literatury amerykańskiej. Wpływ fenomenologii, hermeneutyka i strukturalizm.” In: Salska, A. (ed.)  Historia literatury amerykańskiej XX w. Kraków: Universitas, 254-259.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2003. Narodziny współczesnej krytyki literackiej i teorii literatury narodowej.” In: Salska, A. (ed.)  Historia literatury amerykańskiej XX w. Kraków: Universitas, 357-379.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2003. Poststrukturalizm amerykański, psychoanaliza w badaniach literackich i krytyka feministyczna.” In: Salska, A. (ed.)  Historia literatury amerykańskiej XX w. Kraków: Universitas, 505-519.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2003. Proza eksperymentalna lat 60. i 70.” In: Salska, A. (ed.)  Historia literatury amerykańskiej XX w. Kraków: Universitas, 263-306.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2003. Teoria i krytyka literatury amerykańskiej przełomu wieków.” In: Salska, A. (ed.)  Historia literatury amerykańskiej XX w. Kraków: Universitas, 143-152.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2003. Tropologia i antropologia. Hayden White i Paul Ricoeur pomiędzy fikcją a historią.” In: Grzegorczyk, A.; Loba, M.; Kochany, R. (eds.)  Horyzonty interpretacji. Wokół myśli Paula Ricoeura. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 71-80.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2003. Vladimir Nabokov i powieść eksperymentalna lat pięćdziesiątych.” In: Salska, A. (ed.)  Historia literatury amerykańskiej XX w. Kraków: Universitas, 81-110.
Export: Tagged XML BibTex
2002
Wilczyński M. 2002. The lessons of the mirror.” In: Durczak, J.; Frelik, P. (eds.)  American portraits and self-portraits. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 397-413.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2002. Trzy koncepcje tradycji u progu amerykańskiego romantyzmu (R.W. Emerson, J. Marsh, R.H. Dana, Sr.).” In: Trybuś, K.; Trojanowiczowa, Z. (eds.)  Na początku wieku. Rozważania o tradycji. Poznań: PTPN, 135-145.
Export: Tagged XML BibTex
2001
Wilczyński M. 2001. From Edwards to Slosson: Typology, nature, and the New England domestic gothic. Studia Anglica Posnaniensia 36: 303-309.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/36/20wilczynski.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2001. Running away from New Jerusalem: The American republic as a failure.” In: Klaga, W.; Rachwał, T. (eds.)  Exile: Displacement and Misplacements. Frankfurt am Main: Peter Lang, 133-141.
Export: Tagged XML BibTex
2000
Wilczyński M. 2000. Organic Chemistry. Body and Flesh in the Economy of Transcendentalism.” In: Sławek, T.; Rachwał, T. (eds.)  Organs, Organisms, Organisations: Organic Form in 19Th-Century Discourse (Literary and Cultural Theory, Vol. 6). Frankfurt am Main: Peter Lang, 17-24.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 2000. The cracks in the walls: Lovecraft's hyperreality of New England.” In: Klaga, W.; Rachwał, T. (eds.)  Signs of culture: Simulacra and the Real. Frankfurt am Main: Peter Lang, 81-88.
Export: Tagged XML BibTex
1999
Wilczyński M. 1999. Literatura popularna w Ameryce na przełomie XVIII i XIX stulecia. Acta Neophilologica 1: 219-226.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1999. Maidens, corpses, and words: Edgar Allan Poe and the failure of the sublime. Studia Anglica Posnaniensia 34: 347-354.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/34/20wilczynski.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1999. Praca melancholii. O niemożliwości nudy w literaturze amerykańskiego romantyzmu.” In: Czapliński, P.; Śliwiński, P. (eds.)  Nuda w kulturze. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 317-332.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1999. The Phantom and the Abyss. Gothic Fiction in America and Aesthetics of the Sublime (1798-1856). Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag. Pp. 285.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1999. The return of the repressed past. The uncanny houses of Mary E. Wilkins Freeman and Charlotte Perkins Gilman.” In: Wilczyński, M.; Zapędowska, M. (eds.)  Telling it slant. Polish insights into American culture and literature. Essays in honor of Professor Andrzej Kopcewicz on his 65th birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 267-283.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M, Zapędowska M. (eds.) 1999. Telling it slant. Polish insights into American culture and literature. Essays in honor of Professor Andrzej Kopcewicz on his 65th birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 283.
Export: Tagged XML BibTex
1998
Wilczyński M. 1998. The phantom and the Abyss. Gothic fiction in America and aesthetics of the sublime (1798-1856). Poznań: Motivex. Pp. 265.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1998. The agency of the dead letter in {Bartleby}. American Studies Yearbook 4: 7-21.
Export: Tagged XML BibTex
1997
Wilczyński M. 1997. American gothic': Early American fiction and aesthetics of the sublime. Poznań literary studies 2: 9-24.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1997. A long missing link: The aesthetics of Washington Allston and American gothicism.” In: Wilczyński, M. (ed.)  Canons, revisions, supplements in American literature and culture. Proceedings of the 5th Annual Polish Association for American Studies Conference; Poznań, October 26 - 28, 1995. Poznań: Bene Nati, 85-98.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. (ed.) 1997. Canons, revisions, supplements in American literature and culture. Proceedings of the 5th Annual Polish Association for American Studies Conference; Poznań, October 26 - 28, 1995. Poznań: Bene Nati. Pp. 313.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1997. The expatriated phantom: Washington Irving's rhetoric of revolution.” In: Hickey, R.; Puppel, S. (eds.)  Language history and linguistic modelling: A festschrift for Jacek Fisiak on his 60th birthday. Berlin - New York: Mouton de Gruyter, 2045-2056.
Export: Tagged XML BibTex
1996
Wilczyński M. 1996. Spiders, silkworms, and ants: Literary entomology from Edwards to Emerson.” In: Rachwał, T.; Sławek, T. (eds.)  Word, subject, nature. Studies in the 17th and 18th century culture. Katowice: Uniwersytet Śląski, 75-85.
Export: Tagged XML BibTex
1994
Wilczyński M. 1994. Trusting the words: Paradoxes of Ida Fink. Modern Language Studies 24: 25-38.
Export: Tagged XML BibTex
1993
Wilczyński M. 1993. Formy obecności literatury amerykańskiej w Polsce w latach 1945-1992. Przegląd Zachodni 267: 133-149.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1993. Jerzy Pietrkiewicz. 'Sylabizując magię aż po liter skraj...'.” In: Klimaszewski, B.; Ligęza, W. (eds.)  Pisarze emigracyjni. Sylwetki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCIX, Prace polonijne. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 125-136.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1993. Popular literature and elite writers: Three cases against the authority of canon.” In: Ebner, D. (ed.)  American popular literature and culture. Proceedings of the 4th Annual Fulbright Conference. Poznań: USIA, 27-34.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1993. Postmodernistyczna wzniosłość: Derrida i Lyotard.” In: Jamroziakowa, A. (ed.)  Poznańskie studia z filozofii nauki 13. Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce. Warszawa - Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 167-187.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1993. Śladami dekonstrukcji. Review of: Sławek, T.; Rachwał, T. 1992. Maszyna do pisania. O dekonstruktywistycznej teorii literatury Jacquesa Derridy. Czas Kultury 44: 112-117.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1993. The power of English: Notes on the English language in post-communist Poland. The Centennial Review 37: 135-146.
Export: Tagged XML BibTex
1992
Wilczyński M. 1992. Supplementing the abyss - H.P. Lovecraft and E.A. Poe. Studia Anglica Posnaniensia 24: 159-168.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/24/15Wilczynski.pdf
Export: Tagged XML BibTex
1990
Wilczyński M. 1990. Beyond totality - Postmodernism and American fiction.” In: Kalaga, W.; Sławek, T. (eds.)  Discourse / Text / Contexts. Katowice: Uniwersytet Śląski, 18-29.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1990. Przeciw poetom. Review of: Kundera, M. 1988. {Życie jest gdzie indziej}. Zeszyty Literackie (Paris) 29: 112-115.
Export: Tagged XML BibTex
1989
Wilczyński M. 1989. Topics of contemporary Polish poetry in exile. The Polish Review 34(1): 71-74.
Export: Tagged XML BibTex
1988
Wilczyński M. 1988. Nathaniel Hawthorne 's {Young Goodman Brown} - an attempt at deconstruction. Studia Anglica Posnaniensia 21: 227-239.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1988. Playing monsters': The games of memory and language in Robert Coover's 'Gerald's Party'. Modern Language Studies 18(4): 3-32.
Export: Tagged XML BibTex
1987
Wilczyński M. 1987. American innovative fiction. Review of: Kutnik, J. 1986. {The novel as performance}. Contemporary Literature 30/1: 151-159.
Export: Tagged XML BibTex
Wilczyński M. 1987. Powieść jako artefakt. Review of: Kutnik, J. 1986. The Novel as Performance. The fiction of Ronald and Raymond Federman. Literatura na Świecie 4: 346-351.
Export: Tagged XML BibTex
1986
Wilczyński M. 1986. The game of response in Robert Coover's fictions. Kwartalnik Neofilologiczny 4: 513-524.
Export: Tagged XML BibTex