Export (8) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Wiercińska?sort=title  [Clear All Filters]
2016
Wiercińska K. 2016. Diminutief in de dagelijkse sociale interacties in Vlaanderen. Acta Universitatis Wratislaviensis: Neerlandica Wratislaviensia 26: 201-220.
Export: Tagged XML BibTex
Wiercińska K. 2016. Diminutief als beleefdheidsstrategie: Een vergelijking tussen Nederland en Vlaanderen. Roczniki Humanistyczne 64: brak.
Export: Tagged XML BibTex
Wiercińska K. 2016. Tussentaal en het linguïstische beeld van de dagelijkse realiteit in Vlaanderen. Op basis van Vlaamse films (2000-2010). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Pp. 204.
Export: Tagged XML BibTex
2014
Wiercińska K. 2014. Niderlandzki. Gramatyka.. Warszawa: Edgard. Pp. 248.
Export: Tagged XML BibTex
2012
Wiercińska K. 2012. Vlaamse identiteit tegenover de linguïstische verbeelding van de wereld. Op basis van de film "De Helaasheid der Dingen".” In: Novakovic-Lopusina, Jelica et al. (eds.)  Lage landen, hoge heuvels. Handelingen Regionaal Colloquium Belgrado. Belgrade: Arius, 383-396.
Export: Tagged XML BibTex
2010
Wiercińska K. 2010. Comparatisme vóór comparatisme. De vergelijkende taalkunde in Duitsland en de Lage Landen in de 17e eeuw - het werk van Leibniz, Ludolf, Van Boxhorn en Schrieckius.” In: Prędota, S. (ed.)  Neerlandica Wratislaviensia XIX. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 41-51.
Export: Tagged XML BibTex
Wiercińska K. 2010. Dialecten, Standaardnederlands en ietske ertussen. Vlaamse tussentaal taalsociologisch benaderd.” In: Engelbrecht, Wilken; Hamers, Bas (eds.)  Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Neerlandica V. Olomouc: Univerzita Palackeho v Olomouci, 245-255.
Export: Tagged XML BibTex
Saeys N, Wiercińska K. 2010. Flandria.” In: Tórz, K.; Semenowicz, D. (eds.)   Malta Festival Poznań 2010 . Poznań: Malta Foundation, 14-18.
Export: Tagged XML BibTex