Export (8) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Waniek-Klimczak?sort=title  [Clear All Filters]
2006
Sobkowiak W, Waniek-Klimczak E. (eds.) 2006. Dydaktyka fonetyki języka obcego w Polsce. Referaty z szóstej konferencji naukowej. Proceedings of the Mikorzyn Conference on teaching foreign pronunciation, 8-10.5.2006. Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
Export: Tagged XML BibTex
Sobkowiak W, Waniek-Klimczak E. (eds.) 2006. Dydaktyka fonetyki języka obcego. Neofilologia V. Zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Proceedings of the Soczewka Conference on teaching foreign pronunciation, 25-27.4.2005. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
Export: Tagged XML BibTex
2004
Sobkowiak W, Waniek-Klimczak E. (eds.) 2004. Dydaktyka fonetyki języka obcego. Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie nr 3. Proceedings of the Phonetics in FLT 4 Conference in Mikorzyn, 10-12.5.2004. Konin: Wydawnictwo PWSZ w Koninie. Pp. 180.
Export: Tagged XML BibTex
Sobkowiak W, Waniek-Klimczak E. (eds.) 2004. Dydaktyka fonetyki jezyka obcego. Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Koninie nr 3. Proceedings of the Mikorzyn Conference on teaching foreign pronunciation, 10-12.5.2004. Konin: Wydawnictwo PWSZ w Koninie.
Export: Tagged XML BibTex
2003
Sobkowiak W, Waniek-Klimczak E. (eds.) 2003. Dydaktyka fonetyki języka obcego. Neofilologia V. Zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Proceedings of the Soczewka Conference on teaching foreign pronunciation, 5-7.5.2003. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Pp. 151-166.
Export: Tagged XML BibTex
Sobkowiak W, Waniek-Klimczak E. (eds.) 2003. Dydaktyka fonetyki języka obcego. Neofilologia V. Zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Proceedings of the Soczewka Conference on teaching foreign pronunciation, 5-7.5.2003. Płock: Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej.
Export: Tagged XML BibTex
2002
Sobkowiak W, Waniek-Klimczak E. (eds.) 2002. Dydaktyka fonetyki języka obcego. Neofilologia II. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Proceedings of the Soczewka Conference on teaching foreign pronunciation, 11-13.5.2001. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Pp. 172.
Export: Tagged XML BibTex
Sobkowiak W, Waniek-Klimczak E. 2002. Dydaktyka fonetyki języka obcego. Neofilologia II. Zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Proceedings of the Soczewka Conference on teaching foreign pronunciation, 11-13.5.2001. Płock: Wydawnictwo Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej.
Export: Tagged XML BibTex