Export (40) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Wach?sort=title  [Clear All Filters]
2016
Wach A. 2016. L1-based strategies in learning the grammar of L2 English and L3 Russian by Polish learners. System 61: 65-74.
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0346251X16300902
Export: Tagged XML BibTex
Wach A, Jakowlewa-Pawlik M. 2016. Ocena użyteczności języka ojczystego (polskiego) w uczeniu się gramatyki języków obcych (angielskiego i rosyjskiego): wyniki badań. Studia Rossica Posnaniensia XLI: 473-486.
Export: Tagged XML BibTex
2015
Wach A. 2015. Advanced Learners’ Intercultural Experience Through Computer-Enhanced Technology: A Study of Polish and Romanian Students.” In: Piasecka, Liliana; Adams-Tukiendorf, Małgorzata; Wilk, Przemysław (eds.)  New Media and Perennial Problems in Foreign Language Learning and Teaching. Cham – Heidelberg – New York – Dordrecht – London: Springer, 21-38.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A. 2015. Promoting pre-service teachers' reflections through a cross-cultural keypal project. Language Learning & Technology 19(1): 34-45.
URL: http://llt.msu.edu/issues/february2015/action2.pdf
Export: Tagged XML BibTex
2014
Wach A. 2014. Action Research and Teacher Development: MA Students' Perspective.” In: Pawlak, Mirosław; Bielak, Jakub; Mystkowska-Wiertelak, Anna (eds.)  Classroom-oriented Research. Achievements and Challenges. Heidelberg: Springer, 121-137.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A. 2014. Enhancing learners' reflections in the process of learning EFL pronunciation through technology-based self-study. Neofilolog 42(1): 111-127.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A. 2014. Language Awareness in EFL Teachers, Teacher Trainees and Advanced Learners.” In: Łyda, Andrzej; Szcześniak, Konrad (eds.)  Awareness in Action. The Role of Consciousness in Language Acquisition. Heidelberg: Springer, 51-66.
Export: Tagged XML BibTex
2013
Wach A. 2013. Polish teenage students' willingness to engage in on-line intercultural interactions. Intercultural Education 24(4): 374-381.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A. 2013. Teachers' Beliefs About EFL Grammar Learning and Teaching.” In: Piechurska-Kuciel, Ewa; Szymańska-Czaplak, Elżbieta (eds.)  Language in Cognition and Affect. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 295-314.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A. 2013. The role of computer-mediated communication in enhancing linguistic and intercultural competence.” In:   Atti del convegno: Il corpo e la rete. Strumenti di apprendimento interculturale. Colle di Val d'Elsa: Fondazione Intercultura, ONLUS, 275-286.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2013. Wielopłaszczyznowy charakter lekcji języka obcego. Studia Rossica Posnaniensia 38: 231-243.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A. 2013. Wpływ komunikacji internetowej na kompetencję gramatyczną młodzieży uczącej się języka angielskiego.” In: Stańczyk, Joanna; Nowikiewicz, Elżbieta (eds.)  Dydaktyka językowa a kompetencje ogólne. Bydgoszcz: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, 223-235.
Export: Tagged XML BibTex
2012
Wach A. 2012. Classroom-based language efficiency assessment: a challenge for EFL teachers. Glottodidactica 39(1): 81-92.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A. 2012. Computer-mediated communication as an autonomy-enhancement tool for advanced learners of English. Studies in Second Language Learning and Teaching 2(3): 367-389.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A. 2012. Stability or Variability in Choosing the Target Model for Teaching English: ELF in the Eyes of Polish EFL Teachers.” In: Piechurska-Kuciel, E.; Piasecka, L. (eds.)  Variability and Stability in Foreign and Second Language Learning Contexts. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 320-340.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A. 2012. Teachers as researchers: Benefits and challenges of action research. ELT Research. The Newsletter of the IATEFL Research Special Interest Group 27: 51-53.
Export: Tagged XML BibTex
2011
Wach A. 2011. Creativity development in the process of teaching English as a foreign language.” In: Bebre, R. (ed.)  Creative Personality. Riga: Scientific Institute of Creativity RTTEMA, 210-217.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A. 2011. Grammar Instruction in ELT: Insights from the Classroom.” In: Pawlak, M. (ed.)  Extending the Boundaries of Research on Second Language Learning and Teaching. Berlin: Springer, 29-39.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A. 2011. Native-speaker and English as a lingua franca pronunciation norms: English majors' views. Studies in Second Language Learning and Teaching 1(2): 245-264.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A, Jankowska A. 2011. Selected issues in foreign language teaching in Poland at the onset of the third millennium. Fremdsprachen Lehren und Lernen (FLuL) 40(1): 85-99.
Export: Tagged XML BibTex
2010
Wąsik_Zdzisław, Wach A. (eds.) 2010. Heteronomie glottodydaktyki: Domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych. Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Teresy Siek-Piskozub. Poznań: Instytut Filologii Angielskiej UAM. Pp. 283.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A. 2010. The place of assessment in teaching advanced learners.” In: Beaven, B. (ed.)  IATEFL 2009. Cardiff Conference Selections. Canterbury: IATEFL, 150-151.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A. 2010. Użycie terminologii metajęzykowej w nauczaniu gramatyki języka obcego.” In: Wąsik, Z.; Wach A. (eds.)   Heteronomie glottodydaktyki: Domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych. Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Teresy Siek-Piskozub. Poznań: Instytut Filologii Angielskiej UAM, 123-136.
Export: Tagged XML BibTex
2009
Wach A. 2009. English philology students' motivation to learn foreign languages.” In: Čižmár, Anton (ed.)  FORLANG 2009. Foreign Languages in an Academic Environment. Košice: Technicka Univerzita v Košiciach, 324-333.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A. 2009. Music and creativity in teaching foreign language grammar.” In: Bebre, R., Karpova, A., Magyari-Beck, I., Tomassoni, R., Fusko, A., Ozolina-Nucho, A., Markus, D. and Marnauza, M. (eds.)  Creative personality vol. VII. Riga: Scientific Institute of Creativity RTTEMA, 163-171.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A, Piai S, r, Book J, Brodzinska E, Burkert A. 2009. Symposium on initial teacher training (ITT).” In: Beaven, B. (ed.)  IATEFL 2008. Exeter Conference Selections. Canterbury: IATEFL, 40-43.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A. 2009. Teaching English in Polish schools. IATEFL Voices 208: 11.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2009. The influence of background pop-songs on vocabulary acquisition.” In: Wysocka, M. (ed.)  On language structure, acquisition and teaching. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 359-368.
Export: Tagged XML BibTex
2008
Siek-Piskozub T, Wach A. 2008. Motywująca funkcja muzyki i piosenki w nauczaniu języka obcego.” In: Michońska-Stadnik, A.; Z. Wąsik (eds.)  Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 143-154.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A, Raulinajtys A. 2008. Research on Foreign Language Teaching in Poland 2000-2006. Language Teaching 41(1): 51-86.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2008. Teaching English in Poznań schools. Teachers' and learners' perspectives.” In: Myczko, K.; Skowronek, B.; Zabrocki, W. (eds.)  Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 197-211.
Export: Tagged XML BibTex
2006
Wach A, Siek-Piskozub T. 2006. EFL classroom research in the Polish context.” In: Dziubalska-Kołaczyk, K. (ed.)  IFAtuation: A Life in IFA. A Festschrift for Professor Jacek Fisiak on the Occasion of His 70th Birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 603-624.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2006. Muzyka i słowa. Rola piosenki w procesie przyswajania języka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Export: Tagged XML BibTex
2005
Wach A. 2005. Music in EFL: the sociological, psychological and cognitive perspectives.” In: Beaven, B. (ed.)  IATEFL 2005. Canterbury: IATEFL, 111-113.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A. 2005. The exploration of the function of English language songs in vocabulary acquisition: research findings. Scripta Neophilologica Posnaniensia VII: 159-179.
Export: Tagged XML BibTex
2004
Wach A. 2004. Praktyka czyni mistrza, czyli dwanaście błędów najczęściej popełnianych przez nauczycieli-praktykantów. Języki Obce w Szkole 6: 72-78.
Export: Tagged XML BibTex
2003
Wach A. 2003. Music and songs as material conductive to foreign language acquisition: theorethical underprinnings. Neofilolog 22: 82-91.
Export: Tagged XML BibTex
2000
Wach (Majchrzycka) A. 2000. Teachers’ and learners’ attitudes toward songs in EFL: Results of a study. Network. A Journal for English Language Teacher Education 3(1): 43-51.
Export: Tagged XML BibTex
Wach (Majchrzycka) A. 2000. Wykorzystanie muzyki w pracy z dziećmi: dlaczego i jak?. Neofilolog 19: 88-90.
Export: Tagged XML BibTex
1999
Wach (Majchrzycka) A. 1999. Jak wiele może piosenka. Języki Obce w Szkole 3: 215-220.
Export: Tagged XML BibTex