Export (127) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Wąsik_Zdzisław  [Clear All Filters]
Chapter in Collection
Wąsik_Zdzisław. 1993. O pojęciu ekologii języka - tytułem wstępu.” In: Wąsik, Z. (ed.)  Z zagadnień ekologii języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 13-23.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1993. Z zagadnień ekologicznej charakterystyki języków mniejszościowych na przykładzie dialektu Arumunów na Bałkanach.” In: Czamańska, I.; Mroziewicz, L.; Pająkowski, W. (eds.)  Narody bałkańskie XVI-XX wieku. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 355-366.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1992. General linguistics in Poland between 1918 and 1939.” In: Ahlqvist, A. (ed.)  Diversions of Galway. Papers on the history of linguistics from ICHoLS V. Philadelphia - Amsterdam: Benjamins, 366-6.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1992. Investigative perspectives in linguistics and other sciences of language.” In: Prędota, S. (ed.)  Studia Neerlandica et Germanica. Norberto Morciniec sexagenario oblata. Wratislaviae: Sumptibus Universitatis Wratislaviensis, 537-546.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1992. Karty pocztowe w perspektywie semiologicznej.” In: Banaś, P. (ed.)  Aksjosemiotyka karty pocztowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 17-28.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1992. On the axiosemiotics of postcards.” In: Balat, M.; Delledalle-Rhodes, J. (eds.)  Signs of humanity III: Semiotics in the world. Proceedings of the Fourth Congress of the International Association for Semiotic Studies. Berlin: Walter de Gruyter, 1693-1698.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1991. In search for semiotic paradigm in linguistics.” In: Bahner, W.; Schildt, J.; Viehweger, D. (eds.)  Proceedings of the Fourteenth International Congress of Linguists. Berlin: Akademie, 1119-1122.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1990. The place of semiotics in folklore studies.” In: Plana, Sh. (ed.)  Proceedings of the XXXIII Congress of the Union of Folklorists' Association of Yugoslavia at Prishtina. Prishtiné: PUBLISHER, 15.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1982. Zur strukturellen Typologie der Fragen (anhand ausgewählter indoeuropäischer Sprachen der Gegenwart).” In:   Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. PLACE PUBLISHED: PUBLISHER, 462-481.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1980. Tipet strukturale të interrogativit të gjuhës shqipe krahasuar me gjuhët e tjera (të ballkanit dhe me gjuhët indoevropiane).” In: Aliu, A. (ed.)  Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptarë. Përmbledhje e ligjeratëve dhe e kumtesave të mbajtura në seminarin e vitit 1980. Prishtiné: Universiteti i Kosovës, 241-243.
Export: Tagged XML BibTex
Collection
Wąsik_Zdzisław, Czajka P, Szawerna M. (eds.) 2012. Alternate Construals in Language and Linguistics. Wocław: Philological School of Higher Education in Wrocław Publishing (Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia. Vol. 8). Pp. 190.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław, Kolankowska M. (eds.) 2012. Del español al hispanismo: Docencia e in-vestigación. Philologica Wratislaviensia: Studia Iberica et Americana. Vol. 1. Wrocław: Philological School of Higher Education in Wrocław Publishing. Pp. 259.
Export: Tagged XML BibTex
Kębłowska-Ławniczak E, Wąsik_Zdzisław, Teresa B. (eds.) 2011. Alternate Life-Worlds in Literary Fiction. Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia. Vol. 6. Wrocław: Philological School of Higher Education in Wrocław Publishing. Pp. 176.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław, Oziewicz M, Deszcz-Tryhubczak J. (eds.) 2011. Exploring the Benefits of the Alternate History Genre (W poszukiwaniu pożyteczności gatunku historii alternatywnych). Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia. Vol. 5. Wrocław: Philological School of Higher Education in Wrocław Publishing. Pp. 154.
Export: Tagged XML BibTex
Chruszczewski PP, Wąsik_Zdzisław. (eds.) 2011. Languages in Contact 2010. Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia. Vol. 4. Wrocław: Philological School of Higher Education Publishing. Pp. 215.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław, Post M. (eds.) 2011. Papers and Studies in Axiological Linguistics. Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia. Vol. 7. Wrocław: Philological School of Higher Education in Wrocław Publishing. Pp. 223.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. (ed.) 2011. Unfolding the Semiotic Web in Urban Discourse. In Scientific Cooperation with Daina Teters. Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse. Vol. 3. . Frankfurt am Main: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften . Pp. 230.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. (ed.) 2010. Consultant Assembly III: In Search ofInnovatory Subjects for Language and Culture Courses. A Book of Papers and Communiqués for Discussion. Wrocław: Philological School of Higher education Publishing. Pp. 166.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław, Wach A. (eds.) 2010. Heteronomie glottodydaktyki: Domeny, pogranicza i specjalizacje nauczania języków obcych. Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin prof. dr hab. Teresy Siek-Piskozub. Poznań: Instytut Filologii Angielskiej UAM. Pp. 283.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław, Chmiel_P. (eds.) 2010. Schlesien in der germanistischen Forschung und Lehre. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Pp. 153.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. (ed.) 2009. Consultant Assembly for Discussing the Idea of Urban Discourse in Semiotic Terms. A book of abstracts, papers and contributions for discussion. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Pp. 97.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław, Zaprucki J. (eds.) 2009. Słowo jako wyraz duchowości człowieka. Zeszyty Wydziału Humanistycznego III. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze. Pp. 271.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław, Komendziński T. (eds.) 2008. Metaphor and Cognition. Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse. Vol. 1. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław, Ciuk A. (eds.) 2007. For the Love of the Embedded Word in Society, Culture and Education. (Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia No 1. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 156.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław, Yngve VH. (eds.) 2004. Hard-science linguistics. London - New York: Continuum. Pp. 382.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. (ed.) 1996. Heteronomie języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 107.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. (ed.) 1993. Z zagadnień ekologii języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 122.
Export: Tagged XML BibTex