Export (127) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Wąsik_Zdzisław?sort=type  [Clear All Filters]
2006
Wąsik_Zdzisław. 2006. Zabrocki, Ludwik (1907-1977).” In: Brown, K.; Jankovsky, K.R. (eds.)  Encyclopedia of Language and Linguistics. Oxford: Elsevier, PAGES.
Export: Tagged XML BibTex
2005
Wąsik_Zdzisław. 2005. In Search of Semiotic Universals of Language among Design Features of Human Communication Systems.” In:   International Summer School for Semiotic and Structural Studies. Imatra, Finland, June11-19, 2005. Abstracts. Imatra: Cultural Center. International Semiotics Institute, 189-205.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2005. Język, języki czy właściwości językowe członków wspólnot komunikatywnych w przedmiocie badań lingwistycznych. Scripta Neophilologica Posnaniensia VII: 195-219.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2005. Rozumienie sposobów istnienia języka a kryteria podziału pracy lingwistycznej.” In: Balowski, M.; Chlebda, W. (eds.)  Ogród nauk filologicznych. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 657-665.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2005. Sydney M. Lamb's Cognitive Semiotics and the Language of the Self in a Monolingual World.” In:   Acta Universitatis Nicolai Copernici. English Studies XIV - Humanities and Social Sciences. PLACE PUBLISHED: PUBLISHER, 193-207.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2005. The consequences of epistemological positions for the foundations of semiotics.” In: Kürschner, W.; Cäcilia, K.; Stanulewicz, D.; Kalisz, R. (eds.)  Delingua et litteris in nanorem Casimiri Andreae Sroka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 87-95.
Export: Tagged XML BibTex
2004
Wąsik_Elżbieta, Wąsik_Zdzisław. 2004. 'Ecological grammar' of communicative linkages: Between bioinvasion and cultural transmission in the globalized world.” In: Duszak, A.; Okulska, U. (eds.)  Speaking from the margin. Frankfurt am Main: Peter Lang, 133-144.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław, Yngve VH. (eds.) 2004. Hard-science linguistics. London - New York: Continuum. Pp. 382.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2004. Zadania semiotyki w badaniach językoznawczych.” In: Piotr P. Chruszczewski (ed.)  Aspekty współczesnych dyskursów. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej, 391-406.
Export: Tagged XML BibTex
2003
Wąsik_Zdzisław. 2003. Epistemological perspectives on linguistic semiotics. Frankfurt am Main: Peter Lang. Pp. 149.
Export: Tagged XML BibTex
2002
Wąsik_Zdzisław. 2002. Epistemological perspective on language - with special reference to idiolectal studies. Roczniki Naukowe I: Języki Obce i Turystyka 1: 81-89.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2002. On two concepts of verbal sign in Ferdinand de Saussure's {Cours de linguistique générale}.” In: Oleksy, W. (ed.)  Language function, structure and change. Essays in Linguistics in Honor of Tomas P. Krzeszowski. Frankfurt am Main: Peter Lang, 74-83.
Export: Tagged XML BibTex
2001
Wąsik_Zdzisław. 2001. Jakob von Uexküll's 'Umwelt-theory': A link between the semiotics of nature and the semiotics of culture.” In: Tarasti, E. (ed.)  ISI Congress Papers. Nordic-Baltic Summer Institute for Semiotic and Structural Studies. Part I. June 12 - 21, 2000 in Imatra, Finland. Plenary Lectures and Sections: Signs of Nation and History. Imatra: International Semiotics Institute. Cultural Centre, 146-167.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2001. On the biological concept of subjective significance: A link between the semiotics of nature and the semiotics of culture. Sign System Studies 29(1): 83-106.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2001. The development of general linguistics in the history of the language sciences in Poland. Late 1860s - late 1960s.” In: Koerner, E.F.K.; Szwedek, A. (eds.)  Towards a history of linguistics in Poland. Amsterdam: Benjamins, 3-51.
Export: Tagged XML BibTex
2000
Wąsik_Zdzisław. 2000. Jakob von Uexküll's 'Umwelt-theory': A link between the semiotics of nature and the semiotics of culture.” In: Tarasti, E. (ed.)  Commentationes in Honorem Thomas A. Sebeok Octogenarii A.D. MM Editae. Imatra: The International Semiotics Institute, 142-163.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2000. Language and its ecology in a cross-disciplinary division of labor.” In: Kovačič, I.; Milojević-Sheppard, M.; Orel-Kos, S.; Orešnik, J. (eds.)  Linguistics and language studies: Exploring language from different perspectives. Proceedings of the 32nd Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea, Ljubljana, 8-11 July, 1999. Ljubljana: Filozofska Fakulteta Univerze v Ljubljani, 181-189.
Export: Tagged XML BibTex
1999
Wąsik_Zdzisław. 1999. Review of: Hannan, K. 1996. {Borders of language and identity in Teschen Silesia}. Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung 48/3: 461-462.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Heteronomies of language and its autonomization in cognition.” In: Bańczerowski, J.; Zgółka, T. (eds.)  Linguam amicabilem facere. Ludovico Zabrocki in memoriam. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 187-195.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. In search of the core of epistemological commitments in semiotics as a science of signs and semioses.” In: Post, M. (ed.)  Festschrift for Professor Jan Cygan on the occasion of his 70th birthday. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 17-28.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Językoznawstwo ogólne.” In: Śródka, A. (ed.)  Historia nauki polskiej - Wiek XX. Nauki filologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, 37-63.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. O wyjaśnianiu pojęcia formy i substancji w dyskursie akademickim z lingwistyki.” In: Gajda, S. (ed.)  Dyskurs naukowy - tradycja i zmiana. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Kamieniu Śląskim. Opole: Uniwersytet Opolski, 87-95.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Perspektywy badawcze w rozwoju i systemie nauk o języku.” In: Nobis, A.; Ogorzałek, A. (eds.)  Symetrie, systemy, ewolucja. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 143-157.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Referring zones of question words from a contrastive-typological point of view.” In:   A session organized in Brzeg on the occasion of Professor Dr Gerhard Nickel's 70th birthday. A festschrift. Opole: Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Angielskiej, 71-80.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Sydney Lamb's cognitive theory of language and the notion of idiolect as an object of linguistic studies.” In: Lewandowska-Tomaszczyk, B. (ed.)  Cognitive perspective on language. Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag, 11-21.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Sprachautonomie. Sprachvariabilität und das Problem der Mehrsprachigkeit aus der Perspektive der komparativen Linguistik.” In: Reiter, N. (ed.)  Eurolinguistik ein Schritt in die Zukunft. Berlin: Harrassowitz, 57-71.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. The development of general linguistics within the history of the language sciences in Poland. 1860-1960. Historiographia Linguistica 26:1/2: 119-169.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Wielojęzyczność jako zagadnienie lingwistyki. Studia o książce 20: 29-38.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Wielobiegunowość znaku językowego z perspektywy epistemologicznej. Toruński Przegląd Filozoficzny 2: 105-133.
Export: Tagged XML BibTex
1998
Wąsik_Zdzisław. 1998. An outline for lectures on the epistemology of semiotics. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Pp. 84.
Export: Tagged XML BibTex
1997
Wąsik_Zdzisław. 1997. Interdisciplinary domains in the studies of minority languages and the division of linguistic labor.” In: Synak, B.; Wicherkiewicz, T. (eds.)  Language minorities and minority languages in the changing Europe. Proceedings of the 6th International Conference on Minority Languages. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 79-91.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1997. Systemowe i ekologiczne właściwości języka w interdyscyplinarnych podejściach badawczych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 184.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1997. Verbal means as signs of human needs.” In: Rauch, I.; Carr, G.F. (eds.)  Semiotics around the world: Synthesis in diversity. Proceedings of the Fifth Congress of the International Association for Semiotic Studies. Berlin - New York: Mouton de Gruyter, 347-350.
Export: Tagged XML BibTex
1996
Wąsik_Zdzisław. 1996. Forming a linguistic idiosystem in contact: A monolingual in a bilingual environment among Polish immigrants in the United States. Languages of the World 10: 35-56.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. (ed.) 1996. Heteronomie języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 107.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1996. O heteronomicznej naturze przedmiotu nauk o języku i sposobach jego autonomizowania.” In: Wąsik, Z. (ed.)  Heteronomie języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 9-26.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1996. The linguistic sign and its referent: Towards a typology of relationships.” In: Sroka, K. A. (ed.)  Kognitive Aspekte der Sprache. Akten des 30. Linguistischen Kolloquiums, Gdańsk 1995. Tübingen: Max Niemeyer, 287-292.
Export: Tagged XML BibTex
1995
Wąsik_Zdzisław. 1995. Świadomość epistemologiczna językoznawców. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 49: 45-52.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1995. The consequences of epistemological positions for the foundations of linguistic sign theories.” In: Kardela, H.; Persson, G. (eds.)  New trends in semantics and lexicography. Proceedings of the international conference at Kazimierz. Umeå: Swedish Science Press, 209-217.
Export: Tagged XML BibTex
1993
Wąsik_Zdzisław. 1993. Curriculum Vitae Profesora Antoniego Furdala.” In: Wąsik, Z. (ed.)  Z zagadnień ekologii języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 5-11.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1993. O pojęciu ekologii języka - tytułem wstępu.” In: Wąsik, Z. (ed.)  Z zagadnień ekologii języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 13-23.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1993. Z zagadnień ekologicznej charakterystyki języków mniejszościowych na przykładzie dialektu Arumunów na Bałkanach.” In: Czamańska, I.; Mroziewicz, L.; Pająkowski, W. (eds.)  Narody bałkańskie XVI-XX wieku. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 355-366.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. (ed.) 1993. Z zagadnień ekologii języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 122.
Export: Tagged XML BibTex
1992
Wąsik_Zdzisław. 1992. General linguistics in Poland between 1918 and 1939.” In: Ahlqvist, A. (ed.)  Diversions of Galway. Papers on the history of linguistics from ICHoLS V. Philadelphia - Amsterdam: Benjamins, 366-6.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1992. Investigative perspectives in linguistics and other sciences of language.” In: Prędota, S. (ed.)  Studia Neerlandica et Germanica. Norberto Morciniec sexagenario oblata. Wratislaviae: Sumptibus Universitatis Wratislaviensis, 537-546.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1992. Językoznawstwo ogólne w Polsce międzywojennej. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 44(45): 105-107.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1992. Karty pocztowe w perspektywie semiologicznej.” In: Banaś, P. (ed.)  Aksjosemiotyka karty pocztowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 17-28.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1992. O pojęciu językoznawstwa ogólnego na potrzeby historiografii lingwistycznej w Polsce. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 1302/XV: 81-92.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1992. On the axiosemiotics of postcards.” In: Balat, M.; Delledalle-Rhodes, J. (eds.)  Signs of humanity III: Semiotics in the world. Proceedings of the Fourth Congress of the International Association for Semiotic Studies. Berlin: Walter de Gruyter, 1693-1698.
Export: Tagged XML BibTex
1991
Wąsik_Zdzisław. 1991. General linguistics in Poland between 1918 and 1939. Languages of the World 2: 43-52.
Export: Tagged XML BibTex