Export (127) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Wąsik_Zdzisław?sort=author  [Clear All Filters]
J
Wąsik_Zdzisław. 1980. Język albański w Jugosławii. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 33: 28-30.
Export: Tagged XML BibTex
K
Wąsik_Zdzisław. 1992. Karty pocztowe w perspektywie semiologicznej.” In: Banaś, P. (ed.)  Aksjosemiotyka karty pocztowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 17-28.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1973. Konsekwencje częstotliwości występowania kategorii czasownika niemieckiego w nauczaniu języka. Języki Obce w Szkole 5: 279-287.
Export: Tagged XML BibTex
L
Chruszczewski PP, Wąsik_Zdzisław. (eds.) 2011. Languages in Contact 2010. Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia. Vol. 4. Wrocław: Philological School of Higher Education Publishing. Pp. 215.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2000. Language and its ecology in a cross-disciplinary division of labor.” In: Kovačič, I.; Milojević-Sheppard, M.; Orel-Kos, S.; Orešnik, J. (eds.)  Linguistics and language studies: Exploring language from different perspectives. Proceedings of the 32nd Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea, Ljubljana, 8-11 July, 1999. Ljubljana: Filozofska Fakulteta Univerze v Ljubljani, 181-189.
Export: Tagged XML BibTex
M
Wąsik_Zdzisław. 2010. Modeling the epistemological multipolarity of semiotic objects.” In: Lorenzo, Magnani, Walter, Carnielli, Claudio, Pizzi (eds.)  Model-Based Reasoning in Science & Technology. Berlin / Heidelberg: Springer Verlag, 559-569.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2009. Means-and-purpose-oriented functionalism in architecture and urbanist art and the sources of the conceptions of linguistic functions.” In: Wąsik, Z. (ed.)  Consultant Assembly for Discussing the Idea of Urban Discourse in Semiotic Terms. A book of abstracts, papers and contributions for discussion. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 67-84.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2008. Metaphors of form and substance in the academic discourse on language.” In: Wąsik, Zdzisław; Komendziński, Tomasz (eds.)  Metaphor and Cognition (Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse, vol. 1). Frankfurt am Main: Peter Lang, 87-98.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław, Komendziński T. (eds.) 2008. Metaphor and Cognition. Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse. Vol. 1. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Export: Tagged XML BibTex
Cmeciu C, Wąsik_Zdzisław. 2008. Metaphors as a semiotic means in the molding of political identities.” In: Wąsik, Zdzisław; Komendziński, Tomasz (eds.)  Metaphor and Cognition. (Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse. Vol. 1. Frankfurt am Main: Peter Lang, 133-148.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. Metodologiczny status lingwistyki jako nauki o znakach. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 38: 44-50.
Export: Tagged XML BibTex
N
Michońska A, Wąsik_Zdzisław. 2008. Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych, vol. 1-2. (Edited by Zdzisław Wąsik.) Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Pp. 264/286.
Export: Tagged XML BibTex
O
Wąsik_Elżbieta, Wąsik_Zdzisław. 2012. On the Idea of ecological grammar in semiotic spheres of human culture.” In: Hess-Lüttich, Ernst W.B. (eds.)  Sign Culture Zeichen Kultur. Würzburg: Königshausen and Neumann, 325–334.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2010. On the discursive nature of human interactions in linguistic and cultural ecosystems.” In: Wąsik, Z. (ed.)  Consultant Assembly III: In Search of Innovatory Subjects for Language and Culture Courses. A Book of Papers and Communiqués for Discussion. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 33-52.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2009. On the changeability of language in time and its variability in space.” In: Ryszard W. Wolny (ed.)  On Time: Reflections on Aspects of Time in Culture, Literature and Language. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 275-287.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2002. On two concepts of verbal sign in Ferdinand de Saussure's {Cours de linguistique générale}.” In: Oleksy, W. (ed.)  Language function, structure and change. Essays in Linguistics in Honor of Tomas P. Krzeszowski. Frankfurt am Main: Peter Lang, 74-83.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2001. On the biological concept of subjective significance: A link between the semiotics of nature and the semiotics of culture. Sign System Studies 29(1): 83-106.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. O wyjaśnianiu pojęcia formy i substancji w dyskursie akademickim z lingwistyki.” In: Gajda, S. (ed.)  Dyskurs naukowy - tradycja i zmiana. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Kamieniu Śląskim. Opole: Uniwersytet Opolski, 87-95.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1996. O heteronomicznej naturze przedmiotu nauk o języku i sposobach jego autonomizowania.” In: Wąsik, Z. (ed.)  Heteronomie języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 9-26.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1993. O pojęciu ekologii języka - tytułem wstępu.” In: Wąsik, Z. (ed.)  Z zagadnień ekologii języka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 13-23.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1992. On the axiosemiotics of postcards.” In: Balat, M.; Delledalle-Rhodes, J. (eds.)  Signs of humanity III: Semiotics in the world. Proceedings of the Fourth Congress of the International Association for Semiotic Studies. Berlin: Walter de Gruyter, 1693-1698.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1992. O pojęciu językoznawstwa ogólnego na potrzeby historiografii lingwistycznej w Polsce. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 1302/XV: 81-92.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1990. O pojęciu językoznawstwa ogólnego na potrzeby historiografii lingwistycznej. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 43: 48-51.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1990. O języku Arumunów ludu pasterskiego na Bałkanach. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 43: 34-38.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1983. O tzw. aktualnym rozczłonkowaniu wypowiedzeń pytajnych. Prace Filologiczne 32: 415-423.
Export: Tagged XML BibTex
P
Wąsik_Zdzisław, Post M. (eds.) 2011. Papers and Studies in Axiological Linguistics. Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia. Vol. 7. Wrocław: Philological School of Higher Education in Wrocław Publishing. Pp. 223.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Perspektywy badawcze w rozwoju i systemie nauk o języku.” In: Nobis, A.; Ogorzałek, A. (eds.)  Symetrie, systemy, ewolucja. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 143-157.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1987. Przyczynek do dyskusji nad koncepcją znaczenia w teorii kultury. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 893/I: 67-86.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1986. Paradygmaty i rewolucje naukowe w językoznawstwie. Kultura i Społeczeństwo 30: 93-107.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1985. Profesor Dr Eqrem Çabej (1908-1980), wybitny filolog, twórca współczesnego językoznawstwa albańskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 777/IX: 99-114.
Export: Tagged XML BibTex
R
Wąsik_Zdzisław. 2011. Roots and varieties of functionalist discourses in the understanding of linguistic functions.” In: Wąsik_Zdzisław (ed.)  Unfolding the Semiotic Web in Urban Discourse. In Scientific Cooperation with Daina Teters. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften ((Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse. Vol. 3), 105–122.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2006. Rozwadowski, Jan Michał (1867-1935).” In: Brown, K.; Jankovsky, K.R. (eds.)  Encyclopedia of Language and Linguistics. Oxford: Elsevier, PAGES.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2005. Rozumienie sposobów istnienia języka a kryteria podziału pracy lingwistycznej.” In: Balowski, M.; Chlebda, W. (eds.)  Ogród nauk filologicznych. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 657-665.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Referring zones of question words from a contrastive-typological point of view.” In:   A session organized in Brzeg on the occasion of Professor Dr Gerhard Nickel's 70th birthday. A festschrift. Opole: Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Angielskiej, 71-80.
Export: Tagged XML BibTex
S
Wąsik_Zdzisław, Chmiel_P. (eds.) 2010. Schlesien in der germanistischen Forschung und Lehre. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu. Pp. 153.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2009. Słowo jako ślad człowieka.” In: Wąsik, Z.; Zaprucki, J. (eds.)  Słowo jako wyraz duchowości człowieka. Zeszyty Wydziału Humanistycznego III. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, 197-206.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław, Zaprucki J. (eds.) 2009. Słowo jako wyraz duchowości człowieka. Zeszyty Wydziału Humanistycznego III. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze. Pp. 271.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2005. Sydney M. Lamb's Cognitive Semiotics and the Language of the Self in a Monolingual World.” In:   Acta Universitatis Nicolai Copernici. English Studies XIV - Humanities and Social Sciences. PLACE PUBLISHED: PUBLISHER, 193-207.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Sydney Lamb's cognitive theory of language and the notion of idiolect as an object of linguistic studies.” In: Lewandowska-Tomaszczyk, B. (ed.)  Cognitive perspective on language. Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag, 11-21.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1999. Sprachautonomie. Sprachvariabilität und das Problem der Mehrsprachigkeit aus der Perspektive der komparativen Linguistik.” In: Reiter, N. (ed.)  Eurolinguistik ein Schritt in die Zukunft. Berlin: Harrassowitz, 57-71.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1997. Systemowe i ekologiczne właściwości języka w interdyscyplinarnych podejściach badawczych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 184.
Export: Tagged XML BibTex
Ś
Wąsik_Zdzisław. 1995. Świadomość epistemologiczna językoznawców. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 49: 45-52.
Export: Tagged XML BibTex
S
Wąsik_Zdzisław. 1987. Semiotyczny paradygmat językoznawstwa. Z zagadnień metodologicznego statusu lingwistycznych teorii znaku i znaczenia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Pp. 156.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1983. Sygnały zapytania a cechy strukturalne wypowiedzeń pytajnych we współczesnym języku francuskim. Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia 645/VIII: 77-89.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1982. Semiologia stopni wojskowych. Rozprawy Komisji Językowej XIII: 73-86.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 1978. Sygnały zapytania w językach indoeuropejskich. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 31: 30-33.
Export: Tagged XML BibTex
T
Wąsik_Zdzisław. 2016. The semiotic phenomenology of affective assemblages in the lifeworld of human organisms alter-nating between actual, fictional and virtual reality.” In: Pelkey, Jamin; Walsh Matthews, Stéphanie (eds.)  Semiotics 2015: Virtual Identities. Yearbook of the Semiotic Society of America. Charlottesville, Virginia: Semiotic Society of America. Philosophy Documentation Center, 163–170.
URL: https://www.pdcnet.org/pdc/bvdb.nsf/purchase?openform&fp=cpsem&id=cpsem_2015_0163_0170
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2011. Towards an idea of urbanity as a discursive way of human life in the city – developing a conceptual framework.” In: Wąsik_Zdzisław (ed.)  Unfolding the Semiotic Web in Urban Discourse. In Scientific Cooperation with Daina Teters. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften ((Philologica Wratislaviensia: From Grammar to Discourse. Vol. 3), 47-71.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2010. The word as a trace of man.” In: Daina, Teters (ed.)  Metamorphoses of the World: Traces, Shadows, Reflections, Echoes, and Metaphors*. (Proceedings of METAMIND 2008: Riga, October 2-5, 2008). Riga: Nr 1. Publishers, and Riga Technical University, 108-121.
Export: Tagged XML BibTex
Wąsik_Zdzisław. 2005. The consequences of epistemological positions for the foundations of semiotics.” In: Kürschner, W.; Cäcilia, K.; Stanulewicz, D.; Kalisz, R. (eds.)  Delingua et litteris in nanorem Casimiri Andreae Sroka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 87-95.
Export: Tagged XML BibTex