Export (10) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Tymczyńska?sort=title  [Clear All Filters]
2016
Whyatt B, Nadstoga Z, Chmiel A, Korpal P, Kościuczuk T, Mazur I, Perdek M, Stachowiak K, Turski M, Tymczyńska M, Witczak O. 2016. Tłumacz – praktyczne aspekty zawodu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 256.
URL: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/797642
Export: Tagged XML BibTex
2015
Tymczyńska M. 2015. Aktywne słuchanie.” In: Chmiel, Agnieszka; Janikowski, Przemysław (eds.)  Dydaktyka Tłumaczenia Ustnego. Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 104-122.
Export: Tagged XML BibTex
Kajzer-Wietrzny M, Tymczyńska M. 2015. Devising a systematic approach to examination marking criteria for audio visual translation: a case study from Poland. Interpreter and Translator Trainer 9(3): 342-355.
URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1750399X.2015.1100400
Export: Tagged XML BibTex
2014
Kajzer-Wietrzny M, Tymczyńska M. 2014. Integrating Technology into Interpreter Training Courses: A Blended Learning Approach. Intralinea brak: brak.
URL: http://www.intralinea.org/specials/article/2101
Export: Tagged XML BibTex
2012
Chmiel A, Tymczyńska M, Braun S, Slater C. 2012. Kształcenie kooperatywne i sytuacyjne metodą projektów: zastosowanie wirtualnego śrdowiska IVY w szkoleniu tłumaczy ustnych.” In: Janikowski, Przemysław (ed.)  "Tłumaczenie Ustne - Teoria, Praktyka, Dydaktyka", nr 2: "Stare problemy, nowe metody". Częstochowa: Wydawnictwo WSL, 213-240.
Export: Tagged XML BibTex
Tymczyńska M. 2012. Trilingual Lexical Processing in Online Translation Recognition. The Influence of Conference Interpreting Experience.” In: Gabrys´-Barker, Danuta (ed.)  Cross-linguistic Influences in Multilingual Language Acquisition. Berlin / Heidelberg: Springer Verlag, 151-167.
Export: Tagged XML BibTex
2011
Tymczyńska M. 2011. Community Interpreting in a blended environment – student and teacher assessment.” In: Góźdz-Roszkowski, S. (ed.)  Explorations across Languages and Corpora PALC 2009. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 481-496.
Export: Tagged XML BibTex
2010
Tymczyńska M. 2010. Assessing community interpreter training in a blended environment. Translation Ireland 18(2): 109-125.
Export: Tagged XML BibTex
2009
Tymczyńska M. 2009. Bricks-and-Clicks. How to effectively integrate in-class and on line activities using Moodle. Viceversa 15: 119-131.
Export: Tagged XML BibTex
Tymczyńska M. 2009. Integrating in-class and online learning activities in a healthcare interpreting course using Moodle. The Journal of Specialised Translation 12: 149-165.
Export: Tagged XML BibTex