Export (2) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Tomaszkiewicz  [Clear All Filters]
1998
Pisarska A, Tomaszkiewicz T. 1998. Współczesne tendencje przekładoznawcze. (wyd. 2 poprawione i rozszerzone) Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 258.
Export: Tagged XML BibTex
1996
Pisarska A, Tomaszkiewicz T. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 230.
Export: Tagged XML BibTex