Export (117) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Teresa?sort=type  [Clear All Filters]
2013
Basińska A, Pietrala D, Pietrala T, Zielińska U, Dziubalska-Kołaczyk K, Cole R. 2013. E-nauczyciel przyrody. Innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów. Poznań: Wydział Anglistyki UAM. Pp. 172.
URL: http://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/2159
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2013. Enhancing autonomy in the context of an "ICC development" seminar.” In: Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta; Jodłowiec, Maria (eds.)  Exploring the Microcosm and Macrocosm of Language Teaching and Learning. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 217-228.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2013. Ewolucja koncepcji kompetencji w glottodydaktyce.” In: Stańczyk, Joanna; Nowikiewicz, Elzbieta (eds.)  Dydaktyka językowa a kompetencje ogólne. Bydgoszcz: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, 9-24.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2013. Simulation as communication, culture and creativity (3 in 1).” In: Wąsikiewicz-Firlej, Emilia; Lankiewicz, Hadrian (eds.)  From Classroom to Workplace: Adavances in applied linguistics. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 16-30.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Jankowska A. 2013. The role of practicum in shaping FL teacher competence.” In: Danuta Gabrys-Barker, Ewa Piechurska-Kuciel, Jerzy Zybert (eds.)  Investigations in Teaching and Learning Languages. Heidelberg/New York: Springer International Publishing, 261-279.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2013. Using simulations to develop intercultural communicative competence in an EFL methodology seminar.” In: Droździał-Szelest, Krystyna; Pawlak, Mirosław (eds.)  Psycholinguistic and Sociolinguistic Perspectives on Second Language Learning and Teaching. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 221-231.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2013. Wielopłaszczyznowy charakter lekcji języka obcego. Studia Rossica Posnaniensia 38: 231-243.
Export: Tagged XML BibTex
2014
Siek-Piskozub T. 2014. Ewolucja koncepcji kompetencji językowej w glottodydaktyce.” In: Michalak-Pikulska, B., Lewicka, M. (eds.)  Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie sprawności receptywnych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 23-40.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2014. Educating FL Teachers for the Role of Intercultural Mediators - Challenges and Options.” In: Romanowski, Piotr (ed.)  Intercultural Issues in the Era of Globalization. Studi@Naukowe 27 pod redakcją naukową Sambora Gruczy. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, 191-199.
URL: https://portal.uw.edu.pl/web/snikla/home
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2014. From communicative competence to intercultural communicative competence: A new proposal for language skills.” In: Chdkiewicz, Halina; Trepczyńska, Magdalena (eds.)  Language skills: Traditions, transitions and ways forward. Newcastel upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 18-33.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2014. Intercultural communicative competence: A natural need.” In: Krawiec, Marek (ed.)  Cross-Curricular Dimensions of Language Learning and Teaching. Newcastel upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 191-200.
Export: Tagged XML BibTex
2015
Siek-Piskozub T. 2015. Symulacja jako technika doskonaląca produkcję ustną w języku obcym.” In: Michalak-Pikulska, B.; Lewicka, M. (eds.)  Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie produktywnych sprawności językowych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 37-51.
Export: Tagged XML BibTex
Basińska A, Pietrala T, Zielińska U, Pietrala D, Dziubalska-Kołaczyk K. 2015. Tablit. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 144.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2015. Use of simulations for the development of intercultural communicative competence in EFL teacher education.” In: Arik, Engin (ed.)  New research into language teaching, learning and assessment. Ankara: Macroworld, 77-86.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Jankowska A. 2015. Znacznie praktyk w rozwijaniu kompetencji nauczycielskiej – perspektywa praktykanta i mentora. Neofilolog 44(2): 209-220.
URL: http://www.poltowneo.org
Export: Tagged XML BibTex
2016
Siek-Piskozub T. 2016. Kompetencja międzykulturowa - koncepcje i wyzwania. Neofilolog 46(2): 137-152.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2016. The compatibility of positive psychology and the Ludic strategy in foreign language education. Glottodidactica 68(1): 97-106.
Export: Tagged XML BibTex