Export (117) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Teresa?sort=type  [Clear All Filters]
2000
Siek-Piskozub T. 2000. Involuntary rehearsal in second language acquisition.” In: Arabski, J. (ed.)  Studies in foreign language learning and teaching. Katowice: Uniwersytet Śląski, 117-124.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2000. LINGUAPAX - Edukacja dla pokoju. Neofilolog 19: 16-23.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2000. TESOL '2000: Navigating the New Millenium, Vancouver, March 14-18, 2000. FIPLV World News 48: 7-8.
Export: Tagged XML BibTex
2001
Siek-Piskozub T. 2001. Uczyć się bawiąc: Strategia ludyczna w nauczaniu języków obcych. Warszawa: PWN. Pp. 211.
Export: Tagged XML BibTex
2002
Siek-Piskozub T. (ed.) 2002. European year of languages 2001. Poznań: Motivex. Pp. 274.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. III Konferencja Regionu Europy Środkowej FiPZU na temat Integracja Europejska Komunikacja Interkulturowa - Nauczanie Języków Obcych. Języki Obce w Szkole 1: 121-124.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. III Konferencja Regionu Europy środkowej FIPLV na temat {Integracja Europejska - Komunikacja Interkulturowa - Nauczanie Języków Obcych}. Neofilolog 21: 94-98.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Kompetencja językowa ucznia szkoły średniej. Neofilolog 21: 6-13.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Language teachers on the way to a new integrated Europe.” In: Siek-Piskozub, T. (ed.)  European year of languages 2001. Poznań: Motivex, 1-5.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Program nauczania j.ang. Dla gimnazjum. Kurs podstawowy. Warszawa: WSiP. Pp. 45.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Program nauczania j.ang. Dla liceum. Kurs kontynuacyjny. Warszawa: WSiP. Pp. 49.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Program nauczania j.ang. Dla liceum. Kurs podstawowy. Warszawa: WSiP. Pp. 39.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Umuzykalnienie glottodydaktyki. Muzyka i piosenka na lekcji języka obcego. Poznań: Motivex. Pp. 131.
Export: Tagged XML BibTex
2003
Siek-Piskozub T. 2003. Music and songs as material conducive to language learning. Theorethical underpinnings and classroom research. FIPLV World News 58: 3-13.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2003. Music and song as material conducive to language learning: Theoretical underpinnings and classroom research.” In:   Identity and Creativity in Language Education. Proceedings of the 21st World Congress of Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes. CD ROM. Johannesburg: RAU, CD- ROM.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2003. Smadzenu darbibas ipatnibu ieverošana valodu macišana. Skolotajs 6: 34-35.
Export: Tagged XML BibTex
2004
Siek-Piskozub T. 2004. Language teaching with the brain in mind. Unleashing the power of perceptual change. FIPLV World News 60: 27-30.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2004. Social constructivism in language didactics. Acta Nicolai Copernici: English Studies 13: 11-25.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2004. Social constructivism in foreign language education.” In: Feclova, M. (ed.)???  Vzdelání učitelů cizích jazyků na počátku 21 Století. Praha: Univerzita Karlova-Pedagogická Fakulta, 28-35.
Export: Tagged XML BibTex
2005
Siek-Piskozub T. 2005. Holistyczne podejście do nauczania języka. Od teorii do praktyki.” In: Karpińska-Szaj, K. (ed.)  Nauka Języków Obcych w Dobie Integracji Europejskiej. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 27-35.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2005. Kreatywność i autonomia w procesie glottodydaktycznym.” In: Buchholtz M., Siek-Piskozub T., Skrzypczak W., Strugielska A. (eds.)  Nowe drogi w studiach i praktyce anglistycznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 61-65.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2005. Language teaching with the brain in mind. Acta Univaersitatis Nocolai Copernici: English Studies 14: 127-133.
Export: Tagged XML BibTex
Buchholtz M, Siek-Piskozub T, Skrzypczak W, Strugielska A. (eds.) 2005. Nowe drogi w studiach i praktyce anglistycznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pp. 284.
Export: Tagged XML BibTex
2006
Siek-Piskozub T. 2006. Constructivism in language pedagogy.” In: Lorek-Jezińska, E.; Siek-Piskozub, T.; Więckowska, K. (eds.)  Worlds in the making. Constructivism and postmodern knowledge. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 159-172.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A, Siek-Piskozub T. 2006. EFL classroom research in the Polish context.” In: Dziubalska-Kołaczyk, K. (ed.)  IFAtuation: A Life in IFA. A Festschrift for Professor Jacek Fisiak on the Occasion of His 70th Birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 603-624.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2006. Język angielski. Program nauczania wczesnoszkolnego (klasy 0-III).” In: Kleban I., Kleban M. and Mrozik-Jadacka M.  Hurray. Książka nauczyciela z programem nauczania. Warszawa: WSiPeuropa, 89-116.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2006. Muzyka i słowa. Rola piosenki w procesie przyswajania języka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Export: Tagged XML BibTex
Lorek-Jezińska E, Siek-Piskozub T, Więckowska K. (eds.) 2006. Worlds in the making. Constructivism and postmodern knowledge. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pp. 501.
Export: Tagged XML BibTex
2007
Siek-Piskozub T, Strugielska A. 2007. Jak kształcić nauczyciela autonomicznego? Historia pewnego seminarium.” In: Jodłowiec, M. and A. Niżegorodcew (eds.)  Dydaktyka nauczania języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 337–348.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2007. Strategia ludyczna w glottodydaktyce.” In: Surdyk A. (ed.)  Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 13-28.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Strugielska A. 2007. The teaching/learning experience at the university level - a case study in educational discourse.” In: Arabski, J.; Gabryś-Barker, D.; Łyda, A.(eds.)  Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages. Katowice: PARA, 485–498.
Export: Tagged XML BibTex
2008
Siek-Piskozub T, Strugielska A. 2008. Autonomy, experience and concepts: A study in educational discourse. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 44(4): 597-616.
URL: http://versita.metapress.com/content/5452812445762q00/fulltext.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Strugielska A, Siek-Piskozub T. 2008. Conceptual metaphors as a reflection of personal experience in education.” In: Zdzisław, Wąsik; Tomasz, Komendziński (eds.)  Metaphor and Cognition. Frankfurt am Main: Peter Lang, 117-131.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2008. Motywująca funkcja muzyki i piosenki w nauczaniu języka obcego.” In: Michońska-Stadnik, A.; Z. Wąsik (eds.)  Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 143-154.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Strugielska A. 2008. Osobiste teorie ucznia i nauczyciela.” In: Jaroszewska, Anna; Torenc, Marta (eds.)  Kultury i języki: poznawać - uczyć się - nauczać. Księga Jubileuszowa dla Pani Profesor Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik z okazji 65 urodzin. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 129-136.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A, Raulinajtys A. 2008. Research on Foreign Language Teaching in Poland 2000-2006. Language Teaching 41(1): 51-86.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2008. Teaching English in Poznań schools. Teachers' and learners' perspectives.” In: Myczko, K.; Skowronek, B.; Zabrocki, W. (eds.)  Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 197-211.
Export: Tagged XML BibTex
2009
Strugielska A, Siek-Piskozub T. 2009. Metafora jako technika badawcza w glottodydaktyce.” In: Sambor, Grucza (ed.)  Lingwistyka stosowana/Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik: Przegląd/Review. Warszawa: Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, 213-226.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2009. Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym - wyzwania i problemy.” In: D. Sikora-Banasik (ed.)  Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 9-19.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2009. The influence of background pop-songs on vocabulary acquisition.” In: Wysocka, M. (ed.)  On language structure, acquisition and teaching. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 359-368.
Export: Tagged XML BibTex
2010
Siek-Piskozub T, Strugielska A. 2010. Capturing educational change in conceptual metaphors. Implications for teacher education. The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE) 2(2): 61 - 69.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Strugielska A. 2010. Metaphors as signs: between cognitive attitudes and cognitive standpoints.” In: Romedea, Adriana Gertruda; et al. (eds.)  Interstudia: Cultural spaces and identities in (inter)action. Bacau: Alma Mater, 288-299.
Export: Tagged XML BibTex
2011
Kębłowska-Ławniczak E, Wąsik_Zdzisław, Teresa B. (eds.) 2011. Alternate Life-Worlds in Literary Fiction. Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia. Vol. 6. Wrocław: Philological School of Higher Education in Wrocław Publishing. Pp. 176.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A, Jankowska A. 2011. Selected issues in foreign language teaching in Poland at the onset of the third millennium. Fremdsprachen Lehren und Lernen (FLuL) 40(1): 85-99.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2011. Uczeń dyslektyczny: czy nauczyciele są na niego przygotowani. Neofilolog 36: 221-230.
Export: Tagged XML BibTex
2012
Siek-Piskozub T. 2012. Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna wyzwaniem dla glottodydaktyki. Lingwistyka stosowana/Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik: Przegląd/Review 5: 95-108.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Nowacka D. 2012. On some barriers to effective foreign language communication.” In: Koszko, Marta; Kowalewska, Kinga; Puppel Joanna; Wąskiewicz-Firlej (eds.)  Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday . Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 313-326.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Jankowska A. 2012. Pre-service teacher development - a vicious circle?.” In: Olpińska-Szkiełko,M.; Grucza, S.; Berdychowska, Z.; Żmudzki, J. (eds.)  Der Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Professor Franciszek Grucza. Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik. Band 3. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 534-544.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2012. Use of simulations for the development of intercultural communicative competence in EFL teacher education.” In:   International Symposium on Language and Communication: Research trends and challanges. Proceedings Book. Izmir: Institute of Language and Communication Studies (ILCS), 2277-2288.
Export: Tagged XML BibTex
2013
Strugielska A, Siek-Piskozub T. 2013. A Usage-Based Model of Linguistic Metaphors. Inferences for the Cognitive Theory of Metaphor and Teacher Education.” In: Piątkowska, Katarzyna; Kościałkowska-Okońska, Ewa (eds.)  Correspondences and Contrasts in Foreign Language Pedagogy and Translation Studies. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer International Publishing Switzerland, 17-30.
Export: Tagged XML BibTex