Export (117) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Teresa?sort=author  [Clear All Filters]
2004
Siek-Piskozub T. 2004. Social constructivism in foreign language education.” In: Feclova, M. (ed.)???  Vzdelání učitelů cizích jazyků na počátku 21 Století. Praha: Univerzita Karlova-Pedagogická Fakulta, 28-35.
Export: Tagged XML BibTex
2003
Siek-Piskozub T. 2003. Music and songs as material conducive to language learning. Theorethical underpinnings and classroom research. FIPLV World News 58: 3-13.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2003. Music and song as material conducive to language learning: Theoretical underpinnings and classroom research.” In:   Identity and Creativity in Language Education. Proceedings of the 21st World Congress of Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes. CD ROM. Johannesburg: RAU, CD- ROM.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2003. Smadzenu darbibas ipatnibu ieverošana valodu macišana. Skolotajs 6: 34-35.
Export: Tagged XML BibTex
2002
Siek-Piskozub T. (ed.) 2002. European year of languages 2001. Poznań: Motivex. Pp. 274.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. III Konferencja Regionu Europy Środkowej FiPZU na temat Integracja Europejska Komunikacja Interkulturowa - Nauczanie Języków Obcych. Języki Obce w Szkole 1: 121-124.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. III Konferencja Regionu Europy środkowej FIPLV na temat {Integracja Europejska - Komunikacja Interkulturowa - Nauczanie Języków Obcych}. Neofilolog 21: 94-98.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Kompetencja językowa ucznia szkoły średniej. Neofilolog 21: 6-13.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Language teachers on the way to a new integrated Europe.” In: Siek-Piskozub, T. (ed.)  European year of languages 2001. Poznań: Motivex, 1-5.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Program nauczania j.ang. Dla gimnazjum. Kurs podstawowy. Warszawa: WSiP. Pp. 45.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Program nauczania j.ang. Dla liceum. Kurs kontynuacyjny. Warszawa: WSiP. Pp. 49.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Program nauczania j.ang. Dla liceum. Kurs podstawowy. Warszawa: WSiP. Pp. 39.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Umuzykalnienie glottodydaktyki. Muzyka i piosenka na lekcji języka obcego. Poznań: Motivex. Pp. 131.
Export: Tagged XML BibTex
2001
Siek-Piskozub T. 2001. Uczyć się bawiąc: Strategia ludyczna w nauczaniu języków obcych. Warszawa: PWN. Pp. 211.
Export: Tagged XML BibTex
2000
Siek-Piskozub T. 2000. Involuntary rehearsal in second language acquisition.” In: Arabski, J. (ed.)  Studies in foreign language learning and teaching. Katowice: Uniwersytet Śląski, 117-124.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2000. LINGUAPAX - Edukacja dla pokoju. Neofilolog 19: 16-23.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2000. TESOL '2000: Navigating the New Millenium, Vancouver, March 14-18, 2000. FIPLV World News 48: 7-8.
Export: Tagged XML BibTex
1999
Siek-Piskozub T. 1999. Autonomy of the language learner - a myth or reality. FIPLV World News 46: 7-8.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1999. Kilka uwag na temat kształcenia nauczycieli języków obcych. Kwartalnik Neofilologiczny 41(3-4): 327-332.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1999. Mental rehearsal in foreign language learning.” In: Wysocka, M. (ed.)  On language theory and practice. In honour of Janusz Arabski on the occasion of his 60th birthday. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 248-256.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1999. Rola organizacji i nauczycieli języków obcych w jednoczącej się Europie. Kwartalnik Neofilologiczny 41(3-4): 349-360.
Export: Tagged XML BibTex
1998
Siek-Piskozub T, Sikorzyńska H, Dobrowolska J, Kijowska H. 1998. Język angielski - kurs kontynuacyjny dla szkoły średniej. Warszawa: WSiP. Pp. 48.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Myczko K. 1998. Kształcenie absolwentów NKJ na dwuletnich studiach magisterskich w zakresie filologii angielskiej i niemieckiej. Neofilolog 16: 53-55.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Dzierżanowska E, Kubrakiewicz J. 1998. Program nauczania dla szkoły podstawowej. Język angielski. Warszawa: WSiP. Pp. 43.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1998. Reason for including music and songs in the foreign language classroom. FIPLV World News 43: 1-2.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1998. Songs in foreign language learning and teaching.” In: Puppel, S. (ed.)  Scripta Manent. Poznań: Motivex, 193-202.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1998. The role of formal instruction in foreign language learning. Glottodidactica 27: 331-346.
Export: Tagged XML BibTex
Pisarska A, Tomaszkiewicz T. 1998. Współczesne tendencje przekładoznawcze. (wyd. 2 poprawione i rozszerzone) Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 258.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1998. XIX Congress of FIPLV in Brazil: 24th-26th March 1997. Neusprachliche Mitteilungen aus Wissenschaft und Praxis FMF 1.1 Qu: 54-55.
Export: Tagged XML BibTex
1997
Siek-Piskozub T. 1997. Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych. (wyd. 2) Warszawa: WSiP. Pp. 130.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Happening Pokojowy: Historia jednego projektu. Języki Obce w Szkole 3: 239-244.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. II Konferencja Regionu Europy Centralnej FIPLV, Poznań 1996. Języki Obce w Szkole 3: 275-276.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Involuntary rehearsal in second language acquisition.” In: Lengyel, Z.; Navracsics, J.; Simon, O. (eds.)  Applied linguistics studies in Central Europe. Veszprém: Department of Applied Linguistics, University of Veszprém, 76-83.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Jocuri si activitati distractive in invatarea limbilor straine. Iasi: Polirom. Pp. 123.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Problemy uniwersalne a nauczanie języków obcych. Neofilolog 15: 94-95.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Rola świadomości w procesie przyswajania języka: Wyniki badań nad strategiami uczenia się języków obcych.” In: Grucza, F.; Dakowska, M. (eds.)  Podejście kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce?. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 133-141.
Export: Tagged XML BibTex
1996
Siek-Piskozub T. 1996. Review of: Cunningham, D. and Candelier, L.M. (eds.) 1995. {LINGUAPAX V: Melbourne-Australia}. FIPLV World News 37: 18-20.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1996. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli języków obcych. Neofilolog 12: 80-82.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1996. Ostravská univerzita v čele Středoevropského regionu. Listy Ostravské Univerzity 4-6: 6-7.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1996. Rola organizacji nauczycieli języków obcych w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Neofilolog 13: 64-68.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1996. Review of: Raasch, A. (ed.) 1993. {Language teaching in a world without peace}. FIPLV World News 36: 18-20.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1996. Simulation in ESP.” In: Pychova, I. (ed.)  Selected papers from I CER-FIPLV Conference. Ostrava: Ostrava University, 95-106.
Export: Tagged XML BibTex
Pisarska A, Tomaszkiewicz T. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 230.
Export: Tagged XML BibTex
1995
Siek-Piskozub T. 1995. Easter Peace Happening Project.” In: Cunningham, D.; Candelier, L.M. (eds.)  LINGUAPAX V: Melbourne-Australia. Melbourne: FIPLV and AFMLTS Inc Australia, 50-55.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1995. Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydaktycznym. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 159.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1995. Play strategy in teaching young learners.” In: Baerentzen, P. (ed.)  Linguistische Arbeiten, Akten des 29. Linguistische Kolloquiums, Aarhus 1994. Tübingen: Niemeyer, PAGES.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1995. Strategie uczenia się języków obcych studentów I roku kierunków neofilologicznych. Neofilolog 10: 16-23.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1995. Współpraca nauczycieli języków obcych w regionie Europy Centralnej FIPLV. Neofilolog 9: 42-47.
Export: Tagged XML BibTex
1994
Siek-Piskozub T. 1994. An overview of linguistic research. Glottodidactica 23: 203-209.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1994. Decision-making behind FLT in Polish primary schools.” In: Halwachs, W.D.; Stütz, I. (eds.)  Linguistische Arbeiten, Sprache - Sprechen - Handeln, Akten des 28. Kolloquiums, Graz 1993. Tübingen: Niemeyer, 354-359.
Export: Tagged XML BibTex