Export (117) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Teresa?sort=author  [Clear All Filters]
Book
Basińska A, Pietrala T, Zielińska U, Pietrala D, Dziubalska-Kołaczyk K. 2015. Tablit. Innowacyjny program wychowania przedszkolnego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 144.
Export: Tagged XML BibTex
Basińska A, Pietrala D, Pietrala T, Zielińska U, Dziubalska-Kołaczyk K, Cole R. 2013. E-nauczyciel przyrody. Innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów. Poznań: Wydział Anglistyki UAM. Pp. 172.
URL: http://zasobyip2.ore.edu.pl/pl/publications/download/2159
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2006. Muzyka i słowa. Rola piosenki w procesie przyswajania języka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Program nauczania j.ang. Dla gimnazjum. Kurs podstawowy. Warszawa: WSiP. Pp. 45.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Program nauczania j.ang. Dla liceum. Kurs kontynuacyjny. Warszawa: WSiP. Pp. 49.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Program nauczania j.ang. Dla liceum. Kurs podstawowy. Warszawa: WSiP. Pp. 39.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Umuzykalnienie glottodydaktyki. Muzyka i piosenka na lekcji języka obcego. Poznań: Motivex. Pp. 131.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2001. Uczyć się bawiąc: Strategia ludyczna w nauczaniu języków obcych. Warszawa: PWN. Pp. 211.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Sikorzyńska H, Dobrowolska J, Kijowska H. 1998. Język angielski - kurs kontynuacyjny dla szkoły średniej. Warszawa: WSiP. Pp. 48.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Dzierżanowska E, Kubrakiewicz J. 1998. Program nauczania dla szkoły podstawowej. Język angielski. Warszawa: WSiP. Pp. 43.
Export: Tagged XML BibTex
Pisarska A, Tomaszkiewicz T. 1998. Współczesne tendencje przekładoznawcze. (wyd. 2 poprawione i rozszerzone) Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 258.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych. (wyd. 2) Warszawa: WSiP. Pp. 130.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Jocuri si activitati distractive in invatarea limbilor straine. Iasi: Polirom. Pp. 123.
Export: Tagged XML BibTex
Pisarska A, Tomaszkiewicz T. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 230.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1995. Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydaktycznym. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 159.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1994. Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych. Warszawa: WSiP. Pp. 130.
Export: Tagged XML BibTex
Article in Journal
Siek-Piskozub T. 2016. Kompetencja międzykulturowa - koncepcje i wyzwania. Neofilolog 46(2): 137-152.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2016. The compatibility of positive psychology and the Ludic strategy in foreign language education. Glottodidactica 68(1): 97-106.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Jankowska A. 2015. Znacznie praktyk w rozwijaniu kompetencji nauczycielskiej – perspektywa praktykanta i mentora. Neofilolog 44(2): 209-220.
URL: http://www.poltowneo.org
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2013. Wielopłaszczyznowy charakter lekcji języka obcego. Studia Rossica Posnaniensia 38: 231-243.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2012. Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna wyzwaniem dla glottodydaktyki. Lingwistyka stosowana/Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik: Przegląd/Review 5: 95-108.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A, Jankowska A. 2011. Selected issues in foreign language teaching in Poland at the onset of the third millennium. Fremdsprachen Lehren und Lernen (FLuL) 40(1): 85-99.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2011. Uczeń dyslektyczny: czy nauczyciele są na niego przygotowani. Neofilolog 36: 221-230.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Strugielska A. 2010. Capturing educational change in conceptual metaphors. Implications for teacher education. The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE) 2(2): 61 - 69.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Strugielska A. 2008. Autonomy, experience and concepts: A study in educational discourse. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 44(4): 597-616.
URL: http://versita.metapress.com/content/5452812445762q00/fulltext.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A, Raulinajtys A. 2008. Research on Foreign Language Teaching in Poland 2000-2006. Language Teaching 41(1): 51-86.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2005. Language teaching with the brain in mind. Acta Univaersitatis Nocolai Copernici: English Studies 14: 127-133.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2004. Language teaching with the brain in mind. Unleashing the power of perceptual change. FIPLV World News 60: 27-30.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2004. Social constructivism in language didactics. Acta Nicolai Copernici: English Studies 13: 11-25.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2003. Music and songs as material conducive to language learning. Theorethical underpinnings and classroom research. FIPLV World News 58: 3-13.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2003. Smadzenu darbibas ipatnibu ieverošana valodu macišana. Skolotajs 6: 34-35.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. III Konferencja Regionu Europy Środkowej FiPZU na temat Integracja Europejska Komunikacja Interkulturowa - Nauczanie Języków Obcych. Języki Obce w Szkole 1: 121-124.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. III Konferencja Regionu Europy środkowej FIPLV na temat {Integracja Europejska - Komunikacja Interkulturowa - Nauczanie Języków Obcych}. Neofilolog 21: 94-98.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Kompetencja językowa ucznia szkoły średniej. Neofilolog 21: 6-13.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2000. LINGUAPAX - Edukacja dla pokoju. Neofilolog 19: 16-23.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2000. TESOL '2000: Navigating the New Millenium, Vancouver, March 14-18, 2000. FIPLV World News 48: 7-8.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1999. Autonomy of the language learner - a myth or reality. FIPLV World News 46: 7-8.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1999. Kilka uwag na temat kształcenia nauczycieli języków obcych. Kwartalnik Neofilologiczny 41(3-4): 327-332.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1999. Rola organizacji i nauczycieli języków obcych w jednoczącej się Europie. Kwartalnik Neofilologiczny 41(3-4): 349-360.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Myczko K. 1998. Kształcenie absolwentów NKJ na dwuletnich studiach magisterskich w zakresie filologii angielskiej i niemieckiej. Neofilolog 16: 53-55.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1998. Reason for including music and songs in the foreign language classroom. FIPLV World News 43: 1-2.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1998. The role of formal instruction in foreign language learning. Glottodidactica 27: 331-346.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1998. XIX Congress of FIPLV in Brazil: 24th-26th March 1997. Neusprachliche Mitteilungen aus Wissenschaft und Praxis FMF 1.1 Qu: 54-55.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Happening Pokojowy: Historia jednego projektu. Języki Obce w Szkole 3: 239-244.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. II Konferencja Regionu Europy Centralnej FIPLV, Poznań 1996. Języki Obce w Szkole 3: 275-276.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Problemy uniwersalne a nauczanie języków obcych. Neofilolog 15: 94-95.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1996. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli języków obcych. Neofilolog 12: 80-82.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1996. Ostravská univerzita v čele Středoevropského regionu. Listy Ostravské Univerzity 4-6: 6-7.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1996. Rola organizacji nauczycieli języków obcych w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Neofilolog 13: 64-68.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1995. Strategie uczenia się języków obcych studentów I roku kierunków neofilologicznych. Neofilolog 10: 16-23.
Export: Tagged XML BibTex