Export (99) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Szwedek  [Clear All Filters]
Review
Szwedek A. 1966. Review of: Barber, C. (ed.) {Linguistic Change in Present-Day English}. Kwartalnik Neofilologiczny XIII/3 348-351.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1965. Review of: Reszkiewicz, A. (ed.) {Old English Essentials}. Kwartalnik Neofilologiczny XII/2 206-208.
Export: Tagged XML BibTex
Article in Journal
Szwedek A. 2011. The Ultimate source domain. Review of Cognitive Linguistics 9(2): 341-366.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 2010. Focus on focus: A review article of Aspects of the grammar of focus: A minimalist view by Przemysław Tajsner. Studia Anglica Posnaniensia 46(2): 45-80.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 2010. The language that is not. A reply to prof. Tajsner. Studia Anglica Posnaniensia 46(2): 127-130.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 2005. Obiektyfikacja jako podstawa metaforyzacji. Kognitywistyka i media w edukacji 231-239.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 2004. Are structural metaphors structural?. Linguistica Bidgostiana I: 167-179.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 2004. Objectification in metaphorical processes - some philosophical issues. Lingua Posnaniensis XLVI: 121-130.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 2004. Reizm Kotarbińskiego a współczesna teoria metafory. Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 347-354.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 2003. Metafora pojęciowa w językoznawstwie kognitywnym. Kognitywistyka i media w edukacji 81-98.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 2003. Text linguistic versus Cognitive linguistics. Research in Language 81-94.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 2000. Ontologia metafor: zmysł dotyku w formowaniu języka. Scripta Periodica 3(2): 414-420.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 2000. The ontology of metaphors: the sense of touch in language formation. Scripta Periodica 4: 193-199.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 2000. Zmysł dotyku w formowaniu języka. Scripta Periodica III: 228-233.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1999. Analiza tekstu i dyskursu. Kognitywistyka i media w edukacji 227-241.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1999. Interpretation of some cases of Aspect in Polish. Acta Universitatis Wratislaviensis Anglica Wratislaviensia 2127: 117-124.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1998. Dokonana interpretacja niektórych polskich czasowników niedokonanych: współdziałanie leksykonu, gramatyki i tekstu. Studia Linguistica Polono- Meridianoslavica 9:
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1998. English resultant, affected and eventive objects in Polish grammar. Studia Anglica Posnaniensia 33: 411-419.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/33/28szwedek.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1997. Iconicity of nouns and verbs in the information structure of the sentence. Studia Anglica Posnanensia 32: 47-59.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/32/05Szwedek.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1995. Verb-noun selection and cognition. AUNC English Studies 5: 67-75.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1994. The non-arbitrary nature of word-order. AUNC English Studies 4: 73-79.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1991. Sentence Stress on Proper Names. Anglica Wratislaviensia XVII: 167-171.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1991. The contextual nature of 'even' and 'only'. AUNC English Studies 1: 89-96.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1991. The contextual nature of 'also'. AUNC English Studies 2: 3-9.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1989. Funkcja akcentu zdaniowego. Rozprawy Komisji Językowej t.XXXV: 171-178.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1987. The role of category membership in the thematic structure of the sentence. Folia Linguistica 21: 249-259.
URL: http://www.deepdyve.com/lp/de-gruyter/the-role-of-category-membership-in-the-structure-of-the-sentence-iHYaXkBJNW
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1985. Functional Sentence Perspective: towards a greater precision. Studia Anglica Posnaniensia 17: 285-291.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/17/24_Szwedek.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1985. On contrasting the sentence stress. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 19: 41-48.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/psicl/files/19/04_Szwedek.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1984. Remarks on the origin of Functional Sentence Perspective. Studia Filologiczne WSP 101-109.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1982. Some problems of Yes/No answers. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 15: 5-11.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/psicl/files/15/01_Szwedek.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1980. Lexical cohesion in text analysis. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 11: 95-110.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/psicl/files/11/08_Szwedek.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1977. Elements of text grammar. Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy 6: 71-85.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1976. Negation and Coreference in English and Polish. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 5: 111-116.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1976. The Role of the Sentence Stress in the Interpretation of Coreferentiality in English and Polish. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 4: 13- 23.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/psicl/files/4/02_Szwedek.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1975. Coreference and Sentence Stress in English and Polish. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 3: 209-213.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/psicl/files/3/14_Szwedek.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1975. Pronouns as Articles?. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 4: 265-271.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/psicl/files/4/21_Szwedek.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1975. The Role of the Sentence Stress in the Interpretation of Coreferentiality in English and Polish. Theoretical Issues in Contrastive Linguistics
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1973. A Note on the Relation between the Article in English and Word Order in Polish. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 2: 213-220.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/psicl/files/2/17_Szwedek.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1973. A Note on the Relation between the Article in English and Word Order in Polish. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 2: 221-226.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/psicl/files/2/18_Szwedek.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1973. Some Aspects of Definiteness and Indefiniteness of Nouns in Polish and in English. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 2: 203-212.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/psicl/files/2/16_Szwedek.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1973. Uwagi o szyku wyrazów w zdaniu polskim. Zeszyty Naukowe UŁ 100: 99-105.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1972. The Subjunctive in English. Studia Anglica Posnaniensia 4: 107-115.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/4/09_szwedek.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1971. The English Finite Verb System. Studia Anglica Posnaniensia 3: 61-69.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/sap/files/3/06_szwedek.pdf
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1967. System fleksyjny czasownika w archaizowanych utworach Chattertona. Zeszyty Naukowe UŁ 48: 125-130.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1965. Szekspir w angielszczyźnie dnia codziennego. Zeszyty Naukowe UŁ 39: 67-76.
Export: Tagged XML BibTex
Book
Szwedek A. 1990. Wstęp do lingwistyki tekstu (tr. from English). Warszawa: PWN. Pp. 347.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1986. A Linguistic Analysis of Sentence Stress. Tübingen: Gunter Narr Verlag. Pp. 160.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1976. Word Order, Sentence Stress and Reference in English and Polish. Edmonton: Linguistic Research. Pp. 154.
Export: Tagged XML BibTex
Szwedek A. 1975. A Contrastive Analysis of Reference in English and Polish. Bydgoszcz: WSP. Pp. 196.
Export: Tagged XML BibTex