Export (4) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Stachowiak?sort=title  [Clear All Filters]
2016
Whyatt B, Stachowiak K, Kajzer-Wietrzny M. 2016. Similar and different: Cognitive rhythm and effort in translation and paraphrasing. Poznań Studies in Contemporary Linguistics. Special Issue "Language processing in translation" 52(2): 175-208.
URL: http://www.degruyter.com/view/j/psicl.2016.52.issue-2/issue-files/psicl.2016.52.issue-2.xml
Export: Tagged XML BibTex
Kajzer-Wietrzny M, Whyatt B, Stachowiak K. 2016. Simplification in inter- and intralingual translation – combining corpus linguistics, key logging and eye-tracking. Poznan Studies in Contemporary Linguistics 52(2): 235-268.
URL: http://www.degruyter.com/view/j/psicl.2016.52.issue-2/issue-files/psicl.2016.52.issue-2.xml?rskey=HotUU4&result=6
Export: Tagged XML BibTex
Whyatt B, Nadstoga Z, Chmiel A, Korpal P, Kościuczuk T, Mazur I, Perdek M, Stachowiak K, Turski M, Tymczyńska M, Witczak O. 2016. Tłumacz – praktyczne aspekty zawodu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 256.
URL: https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/797642
Export: Tagged XML BibTex
2014
Stachowiak K. 2014. Mind’s not lazy: On multitasking in interpreters and translators. Konińskie Studia Językowe 2(3): 293-313.
URL: http://www.ksj.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/KSJ-2_3_293-313.pdf
Export: Tagged XML BibTex