Export (3) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Snarska?sort=title  [Clear All Filters]
2011
Witkoś J, Cegłowski P, Snarska A, Żychliński S. 2011. Minimalist Facets of Control. An English-Polish Comparative Overview of Gerunds and Infinitives. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 271.
Export: Tagged XML BibTex
Witkoś J, Cegłowski P, Snarska A, Żychliński S. 2011. Wybrane aspekty derywacji i interpretacji wyrażeń bezokolicznikowych. Minimalistyczne studium porównawcze polsko-angielskie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Pp. 204.
Export: Tagged XML BibTex
2008
Witkoś J, Snarska A. 2008. On Partial Control and Parasitic PC Effects. Slovak Association for the Study of English Journal (SKASE) 5: 42-75.
Export: Tagged XML BibTex