Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Smierzchalski?sort=year  [Clear All Filters]
S
Smierzchalski T, Barycka E, Wrembel M. 1997. Polsko-angielski i angielsko-polski Słownik frazeologiczny współczesnej terminologii politycznej i ekonomicznej. Włocławek: Altravox Press.
Export: Tagged XML BibTex