Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Skrzypczak  [Clear All Filters]
2005
Buchholtz M, Siek-Piskozub T, Skrzypczak W, Strugielska A. (eds.) 2005. Nowe drogi w studiach i praktyce anglistycznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pp. 284.
Export: Tagged XML BibTex