Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Skoczylas  [Clear All Filters]
2016
Skoczylas Ł, Brzezińska AW, Fabiszak_Małgorzata. 2016. Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową. Przegląd Socjologii Jakościowej 12(4): 56-77.
URL: www.przegladsocjologiijakosciowej.org
Export: Tagged XML BibTex