Export (112) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Siek-Piskozub?sort=title  [Clear All Filters]
U
Siek-Piskozub T. 2015. Use of simulations for the development of intercultural communicative competence in EFL teacher education.” In: Arik, Engin (ed.)  New research into language teaching, learning and assessment. Ankara: Macroworld, 77-86.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2013. Using simulations to develop intercultural communicative competence in an EFL methodology seminar.” In: Droździał-Szelest, Krystyna; Pawlak, Mirosław (eds.)  Psycholinguistic and Sociolinguistic Perspectives on Second Language Learning and Teaching. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 221-231.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2012. Use of simulations for the development of intercultural communicative competence in EFL teacher education.” In:   International Symposium on Language and Communication: Research trends and challanges. Proceedings Book. Izmir: Institute of Language and Communication Studies (ILCS), 2277-2288.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2011. Uczeń dyslektyczny: czy nauczyciele są na niego przygotowani. Neofilolog 36: 221-230.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Umuzykalnienie glottodydaktyki. Muzyka i piosenka na lekcji języka obcego. Poznań: Motivex. Pp. 131.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2001. Uczyć się bawiąc: Strategia ludyczna w nauczaniu języków obcych. Warszawa: PWN. Pp. 211.
Export: Tagged XML BibTex
W
Siek-Piskozub T, Wach A. 2013. Wielopłaszczyznowy charakter lekcji języka obcego. Studia Rossica Posnaniensia 38: 231-243.
Export: Tagged XML BibTex
Lorek-Jezińska E, Siek-Piskozub T, Więckowska K. (eds.) 2006. Worlds in the making. Constructivism and postmodern knowledge. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pp. 501.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1995. Współpraca nauczycieli języków obcych w regionie Europy Centralnej FIPLV. Neofilolog 9: 42-47.
Export: Tagged XML BibTex
X
Siek-Piskozub T. 1998. XIX Congress of FIPLV in Brazil: 24th-26th March 1997. Neusprachliche Mitteilungen aus Wissenschaft und Praxis FMF 1.1 Qu: 54-55.
Export: Tagged XML BibTex
Z
Siek-Piskozub T, Jankowska A. 2015. Znacznie praktyk w rozwijaniu kompetencji nauczycielskiej – perspektywa praktykanta i mentora. Neofilolog 44(2): 209-220.
URL: http://www.poltowneo.org
Export: Tagged XML BibTex
{
Siek-Piskozub T. 1981. Review of: {Recently published Polish books}. Glottodidactica 14: 140-143.
Export: Tagged XML BibTex