Export (112) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Siek-Piskozub?sort=title  [Clear All Filters]
S
Siek-Piskozub T. 1993. Symulacja w nauczaniu języków obcych. Neofilolog 6: 42-47.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1992. Gry i zabawy językowe. Neofilolog 4: 21-34.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1992. Gry i zabawy na lekcji języka obcego. Neofilolog 5: 66-75.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1991. Treści kulturoznawcze w nauczaniu języka angielskiego. Neofilolog 3: 49-60.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1990. Rozgrzewka językowa. Języki Obce w Szkole 5: 337-431.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1990. Aktywizacja ucznia w procesie nauczania języka obcego. Neofilolog 2: 25-29.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wojciechowska_W. 1990. Spójność systemu nauczania języków obcych podstawą efektywności. Neofilolog 2: 9-16.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1990. Review of: Freudenstein, R. and James, C.V. (eds.) 1986. {Confidence through competence in modern language teaching}. Glottodidactica 20: 161-171.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1985. Systemowy model nauczania zindywidualizowanego.” In: Kamińska, K. et al. (eds.)  Model nauczania języków obcych na kierunkach niefilologicznych. Olsztyn - Warszawa: PUBLISHER, 173-183.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1981. Review of: {Recently published Polish books}. Glottodidactica 14: 140-143.
Export: Tagged XML BibTex
L
Lorek-Jezińska E, Siek-Piskozub T, Więckowska K. (eds.) 2006. Worlds in the making. Constructivism and postmodern knowledge. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pp. 501.
Export: Tagged XML BibTex
B
Buchholtz M, Siek-Piskozub T, Skrzypczak W, Strugielska A. (eds.) 2005. Nowe drogi w studiach i praktyce anglistycznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pp. 284.
Export: Tagged XML BibTex