Export (112) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Siek-Piskozub?sort=title  [Clear All Filters]
O
Siek-Piskozub T, Nowacka D. 2012. On some barriers to effective foreign language communication.” In: Koszko, Marta; Kowalewska, Kinga; Puppel Joanna; Wąskiewicz-Firlej (eds.)  Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday . Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 313-326.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Strugielska A. 2008. Osobiste teorie ucznia i nauczyciela.” In: Jaroszewska, Anna; Torenc, Marta (eds.)  Kultury i języki: poznawać - uczyć się - nauczać. Księga Jubileuszowa dla Pani Profesor Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik z okazji 65 urodzin. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 129-136.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1996. Ostravská univerzita v čele Středoevropského regionu. Listy Ostravské Univerzity 4-6: 6-7.
Export: Tagged XML BibTex
N
Siek-Piskozub T. 2009. Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym - wyzwania i problemy.” In: D. Sikora-Banasik (ed.)  Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 9-19.
Export: Tagged XML BibTex
Buchholtz M, Siek-Piskozub T, Skrzypczak W, Strugielska A. (eds.) 2005. Nowe drogi w studiach i praktyce anglistycznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pp. 284.
Export: Tagged XML BibTex
M
Siek-Piskozub T. 2012. Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna wyzwaniem dla glottodydaktyki. Lingwistyka stosowana/Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik: Przegląd/Review 5: 95-108.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Strugielska A. 2010. Metaphors as signs: between cognitive attitudes and cognitive standpoints.” In: Romedea, Adriana Gertruda; et al. (eds.)  Interstudia: Cultural spaces and identities in (inter)action. Bacau: Alma Mater, 288-299.
Export: Tagged XML BibTex
Strugielska A, Siek-Piskozub T. 2009. Metafora jako technika badawcza w glottodydaktyce.” In: Sambor, Grucza (ed.)  Lingwistyka stosowana/Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik: Przegląd/Review. Warszawa: Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, 213-226.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2008. Motywująca funkcja muzyki i piosenki w nauczaniu języka obcego.” In: Michońska-Stadnik, A.; Z. Wąsik (eds.)  Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 143-154.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2006. Muzyka i słowa. Rola piosenki w procesie przyswajania języka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2003. Music and song as material conducive to language learning: Theoretical underpinnings and classroom research.” In:   Identity and Creativity in Language Education. Proceedings of the 21st World Congress of Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes. CD ROM. Johannesburg: RAU, CD- ROM.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2003. Music and songs as material conducive to language learning. Theorethical underpinnings and classroom research. FIPLV World News 58: 3-13.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1999. Mental rehearsal in foreign language learning.” In: Wysocka, M. (ed.)  On language theory and practice. In honour of Janusz Arabski on the occasion of his 60th birthday. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 248-256.
Export: Tagged XML BibTex
L
Siek-Piskozub T. 2005. Language teaching with the brain in mind. Acta Univaersitatis Nocolai Copernici: English Studies 14: 127-133.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2004. Language teaching with the brain in mind. Unleashing the power of perceptual change. FIPLV World News 60: 27-30.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Language teachers on the way to a new integrated Europe.” In: Siek-Piskozub, T. (ed.)  European year of languages 2001. Poznań: Motivex, 1-5.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2000. LINGUAPAX - Edukacja dla pokoju. Neofilolog 19: 16-23.
Export: Tagged XML BibTex
K
Siek-Piskozub T. 2016. Kompetencja międzykulturowa - koncepcje i wyzwania. Neofilolog 46(2): 137-152.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2005. Kreatywność i autonomia w procesie glottodydaktycznym.” In: Buchholtz M., Siek-Piskozub T., Skrzypczak W., Strugielska A. (eds.)  Nowe drogi w studiach i praktyce anglistycznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 61-65.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Kompetencja językowa ucznia szkoły średniej. Neofilolog 21: 6-13.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1999. Kilka uwag na temat kształcenia nauczycieli języków obcych. Kwartalnik Neofilologiczny 41(3-4): 327-332.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Myczko K. 1998. Kształcenie absolwentów NKJ na dwuletnich studiach magisterskich w zakresie filologii angielskiej i niemieckiej. Neofilolog 16: 53-55.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1996. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli języków obcych. Neofilolog 12: 80-82.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1993. Kilka uwag na temat nauczania języków obcych w szkole podstawowej.” In: Maleńczyk, H. (ed.)  Polska w zjednoczonej Europie: Nauczanie języków obcych. Lublin: UMCS, 145-152.
Export: Tagged XML BibTex
J
Siek-Piskozub T, Strugielska A. 2007. Jak kształcić nauczyciela autonomicznego? Historia pewnego seminarium.” In: Jodłowiec, M. and A. Niżegorodcew (eds.)  Dydaktyka nauczania języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 337–348.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2006. Język angielski. Program nauczania wczesnoszkolnego (klasy 0-III).” In: Kleban I., Kleban M. and Mrozik-Jadacka M.  Hurray. Książka nauczyciela z programem nauczania. Warszawa: WSiPeuropa, 89-116.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Sikorzyńska H, Dobrowolska J, Kijowska H. 1998. Język angielski - kurs kontynuacyjny dla szkoły średniej. Warszawa: WSiP. Pp. 48.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Jocuri si activitati distractive in invatarea limbilor straine. Iasi: Polirom. Pp. 123.
Export: Tagged XML BibTex
I
Siek-Piskozub T. 2014. Intercultural communicative competence: A natural need.” In: Krawiec, Marek (ed.)  Cross-Curricular Dimensions of Language Learning and Teaching. Newcastel upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 191-200.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. III Konferencja Regionu Europy Środkowej FiPZU na temat Integracja Europejska Komunikacja Interkulturowa - Nauczanie Języków Obcych. Języki Obce w Szkole 1: 121-124.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. III Konferencja Regionu Europy środkowej FIPLV na temat {Integracja Europejska - Komunikacja Interkulturowa - Nauczanie Języków Obcych}. Neofilolog 21: 94-98.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2000. Involuntary rehearsal in second language acquisition.” In: Arabski, J. (ed.)  Studies in foreign language learning and teaching. Katowice: Uniwersytet Śląski, 117-124.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Involuntary rehearsal in second language acquisition.” In: Lengyel, Z.; Navracsics, J.; Simon, O. (eds.)  Applied linguistics studies in Central Europe. Veszprém: Department of Applied Linguistics, University of Veszprém, 76-83.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. II Konferencja Regionu Europy Centralnej FIPLV, Poznań 1996. Języki Obce w Szkole 3: 275-276.
Export: Tagged XML BibTex
H
Siek-Piskozub T. 2005. Holistyczne podejście do nauczania języka. Od teorii do praktyki.” In: Karpińska-Szaj, K. (ed.)  Nauka Języków Obcych w Dobie Integracji Europejskiej. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 27-35.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Happening Pokojowy: Historia jednego projektu. Języki Obce w Szkole 3: 239-244.
Export: Tagged XML BibTex
G
Siek-Piskozub T. 1997. Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych. (wyd. 2) Warszawa: WSiP. Pp. 130.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1995. Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydaktycznym. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Pp. 159.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1994. Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych. Warszawa: WSiP. Pp. 130.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1993. Games and plays in foreign language teaching.” In: Darski, J.; Vetulani, Z. (eds.)  Linguistische Arbeiten, Sprache - Kommunikation - Informatik (Akten des 26. Linguistischen Kolloquiums, Poznań 1991). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 283-290.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1993. Gry i zabawy na lekcji języka obcego. Języki Obce w Szkole 2(182): 108-116.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1992. Gry i zabawy językowe. Neofilolog 4: 21-34.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1992. Gry i zabawy na lekcji języka obcego. Neofilolog 5: 66-75.
Export: Tagged XML BibTex
F
Siek-Piskozub T. 2014. From communicative competence to intercultural communicative competence: A new proposal for language skills.” In: Chdkiewicz, Halina; Trepczyńska, Magdalena (eds.)  Language skills: Traditions, transitions and ways forward. Newcastel upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 18-33.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1990. Review of: Freudenstein, R. and James, C.V. (eds.) 1986. {Confidence through competence in modern language teaching}. Glottodidactica 20: 161-171.
Export: Tagged XML BibTex
E
Siek-Piskozub T. 2014. Ewolucja koncepcji kompetencji językowej w glottodydaktyce.” In: Michalak-Pikulska, B., Lewicka, M. (eds.)  Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie sprawności receptywnych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 23-40.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2014. Educating FL Teachers for the Role of Intercultural Mediators - Challenges and Options.” In: Romanowski, Piotr (ed.)  Intercultural Issues in the Era of Globalization. Studi@Naukowe 27 pod redakcją naukową Sambora Gruczy. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, 191-199.
URL: https://portal.uw.edu.pl/web/snikla/home
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2013. Enhancing autonomy in the context of an "ICC development" seminar.” In: Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta; Jodłowiec, Maria (eds.)  Exploring the Microcosm and Macrocosm of Language Teaching and Learning. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 217-228.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2013. Ewolucja koncepcji kompetencji w glottodydaktyce.” In: Stańczyk, Joanna; Nowikiewicz, Elzbieta (eds.)  Dydaktyka językowa a kompetencje ogólne. Bydgoszcz: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, 9-24.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A, Siek-Piskozub T. 2006. EFL classroom research in the Polish context.” In: Dziubalska-Kołaczyk, K. (ed.)  IFAtuation: A Life in IFA. A Festschrift for Professor Jacek Fisiak on the Occasion of His 70th Birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 603-624.
Export: Tagged XML BibTex