Export (112) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Siek-Piskozub?sort=title  [Clear All Filters]
M
Siek-Piskozub T, Strugielska A. 2010. Metaphors as signs: between cognitive attitudes and cognitive standpoints.” In: Romedea, Adriana Gertruda; et al. (eds.)  Interstudia: Cultural spaces and identities in (inter)action. Bacau: Alma Mater, 288-299.
Export: Tagged XML BibTex
Strugielska A, Siek-Piskozub T. 2009. Metafora jako technika badawcza w glottodydaktyce.” In: Sambor, Grucza (ed.)  Lingwistyka stosowana/Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik: Przegląd/Review. Warszawa: Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, 213-226.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2008. Motywująca funkcja muzyki i piosenki w nauczaniu języka obcego.” In: Michońska-Stadnik, A.; Z. Wąsik (eds.)  Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 143-154.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2006. Muzyka i słowa. Rola piosenki w procesie przyswajania języka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2003. Music and song as material conducive to language learning: Theoretical underpinnings and classroom research.” In:   Identity and Creativity in Language Education. Proceedings of the 21st World Congress of Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes. CD ROM. Johannesburg: RAU, CD- ROM.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2003. Music and songs as material conducive to language learning. Theorethical underpinnings and classroom research. FIPLV World News 58: 3-13.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1999. Mental rehearsal in foreign language learning.” In: Wysocka, M. (ed.)  On language theory and practice. In honour of Janusz Arabski on the occasion of his 60th birthday. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 248-256.
Export: Tagged XML BibTex
N
Siek-Piskozub T. 2009. Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym - wyzwania i problemy.” In: D. Sikora-Banasik (ed.)  Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 9-19.
Export: Tagged XML BibTex
Buchholtz M, Siek-Piskozub T, Skrzypczak W, Strugielska A. (eds.) 2005. Nowe drogi w studiach i praktyce anglistycznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pp. 284.
Export: Tagged XML BibTex
O
Siek-Piskozub T, Nowacka D. 2012. On some barriers to effective foreign language communication.” In: Koszko, Marta; Kowalewska, Kinga; Puppel Joanna; Wąskiewicz-Firlej (eds.)  Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday . Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 313-326.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Strugielska A. 2008. Osobiste teorie ucznia i nauczyciela.” In: Jaroszewska, Anna; Torenc, Marta (eds.)  Kultury i języki: poznawać - uczyć się - nauczać. Księga Jubileuszowa dla Pani Profesor Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik z okazji 65 urodzin. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 129-136.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1996. Ostravská univerzita v čele Středoevropského regionu. Listy Ostravské Univerzity 4-6: 6-7.
Export: Tagged XML BibTex
P
Siek-Piskozub T, Jankowska A. 2012. Pre-service teacher development - a vicious circle?.” In: Olpińska-Szkiełko,M.; Grucza, S.; Berdychowska, Z.; Żmudzki, J. (eds.)  Der Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Professor Franciszek Grucza. Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik. Band 3. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 534-544.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Program nauczania j.ang. Dla gimnazjum. Kurs podstawowy. Warszawa: WSiP. Pp. 45.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Program nauczania j.ang. Dla liceum. Kurs kontynuacyjny. Warszawa: WSiP. Pp. 49.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Program nauczania j.ang. Dla liceum. Kurs podstawowy. Warszawa: WSiP. Pp. 39.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Dzierżanowska E, Kubrakiewicz J. 1998. Program nauczania dla szkoły podstawowej. Język angielski. Warszawa: WSiP. Pp. 43.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Problemy uniwersalne a nauczanie języków obcych. Neofilolog 15: 94-95.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1995. Play strategy in teaching young learners.” In: Baerentzen, P. (ed.)  Linguistische Arbeiten, Akten des 29. Linguistische Kolloquiums, Aarhus 1994. Tübingen: Niemeyer, PAGES.
Export: Tagged XML BibTex
R
Siek-Piskozub T, Wach A, Raulinajtys A. 2008. Research on Foreign Language Teaching in Poland 2000-2006. Language Teaching 41(1): 51-86.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1999. Rola organizacji i nauczycieli języków obcych w jednoczącej się Europie. Kwartalnik Neofilologiczny 41(3-4): 349-360.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1998. Reason for including music and songs in the foreign language classroom. FIPLV World News 43: 1-2.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Rola świadomości w procesie przyswajania języka: Wyniki badań nad strategiami uczenia się języków obcych.” In: Grucza, F.; Dakowska, M. (eds.)  Podejście kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce?. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 133-141.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1996. Rola organizacji nauczycieli języków obcych w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Neofilolog 13: 64-68.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1996. Review of: Raasch, A. (ed.) 1993. {Language teaching in a world without peace}. FIPLV World News 36: 18-20.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1993. Recent contributions to the communicative foreign language teaching methodology in Poland. Glottodidactica 21: 155-162.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1990. Rozgrzewka językowa. Języki Obce w Szkole 5: 337-431.
Export: Tagged XML BibTex
S
Siek-Piskozub T. 2015. Symulacja jako technika doskonaląca produkcję ustną w języku obcym.” In: Michalak-Pikulska, B.; Lewicka, M. (eds.)  Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie produktywnych sprawności językowych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 37-51.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2013. Simulation as communication, culture and creativity (3 in 1).” In: Wąsikiewicz-Firlej, Emilia; Lankiewicz, Hadrian (eds.)  From Classroom to Workplace: Adavances in applied linguistics. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 16-30.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A, Jankowska A. 2011. Selected issues in foreign language teaching in Poland at the onset of the third millennium. Fremdsprachen Lehren und Lernen (FLuL) 40(1): 85-99.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2007. Strategia ludyczna w glottodydaktyce.” In: Surdyk A. (ed.)  Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 13-28.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2004. Social constructivism in foreign language education.” In: Feclova, M. (ed.)???  Vzdelání učitelů cizích jazyků na počátku 21 Století. Praha: Univerzita Karlova-Pedagogická Fakulta, 28-35.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2004. Social constructivism in language didactics. Acta Nicolai Copernici: English Studies 13: 11-25.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2003. Smadzenu darbibas ipatnibu ieverošana valodu macišana. Skolotajs 6: 34-35.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1998. Songs in foreign language learning and teaching.” In: Puppel, S. (ed.)  Scripta Manent. Poznań: Motivex, 193-202.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1996. Simulation in ESP.” In: Pychova, I. (ed.)  Selected papers from I CER-FIPLV Conference. Ostrava: Ostrava University, 95-106.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1995. Strategie uczenia się języków obcych studentów I roku kierunków neofilologicznych. Neofilolog 10: 16-23.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1993. Symulacja w nauczaniu języków obcych. Neofilolog 6: 42-47.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wojciechowska_W. 1990. Spójność systemu nauczania języków obcych podstawą efektywności. Neofilolog 2: 9-16.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1985. Systemowy model nauczania zindywidualizowanego.” In: Kamińska, K. et al. (eds.)  Model nauczania języków obcych na kierunkach niefilologicznych. Olsztyn - Warszawa: PUBLISHER, 173-183.
Export: Tagged XML BibTex
T
Siek-Piskozub T. 2016. The compatibility of positive psychology and the Ludic strategy in foreign language education. Glottodidactica 68(1): 97-106.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Jankowska A. 2013. The role of practicum in shaping FL teacher competence.” In: Danuta Gabrys-Barker, Ewa Piechurska-Kuciel, Jerzy Zybert (eds.)  Investigations in Teaching and Learning Languages. Heidelberg/New York: Springer International Publishing, 261-279.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2009. The influence of background pop-songs on vocabulary acquisition.” In: Wysocka, M. (ed.)  On language structure, acquisition and teaching. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 359-368.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2008. Teaching English in Poznań schools. Teachers' and learners' perspectives.” In: Myczko, K.; Skowronek, B.; Zabrocki, W. (eds.)  Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 197-211.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Strugielska A. 2007. The teaching/learning experience at the university level - a case study in educational discourse.” In: Arabski, J.; Gabryś-Barker, D.; Łyda, A.(eds.)  Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages. Katowice: PARA, 485–498.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2000. TESOL '2000: Navigating the New Millenium, Vancouver, March 14-18, 2000. FIPLV World News 48: 7-8.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1998. The role of formal instruction in foreign language learning. Glottodidactica 27: 331-346.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1994. The first conference of the FIPLV Region of Central and Eastern Europe. FIPLV World News 30: 3-6.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1993. The English and the American in the eyes of the Poles. Glottodidactica 21: 119-128.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1991. Treści kulturoznawcze w nauczaniu języka angielskiego. Neofilolog 3: 49-60.
Export: Tagged XML BibTex