Export (112) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Siek-Piskozub?sort=title  [Clear All Filters]
Collection
Lorek-Jezińska E, Siek-Piskozub T, Więckowska K. (eds.) 2006. Worlds in the making. Constructivism and postmodern knowledge. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pp. 501.
Export: Tagged XML BibTex
Buchholtz M, Siek-Piskozub T, Skrzypczak W, Strugielska A. (eds.) 2005. Nowe drogi w studiach i praktyce anglistycznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pp. 284.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. (ed.) 2002. European year of languages 2001. Poznań: Motivex. Pp. 274.
Export: Tagged XML BibTex
Chapter in Collection
Siek-Piskozub T. 2015. Symulacja jako technika doskonaląca produkcję ustną w języku obcym.” In: Michalak-Pikulska, B.; Lewicka, M. (eds.)  Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie produktywnych sprawności językowych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 37-51.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2015. Use of simulations for the development of intercultural communicative competence in EFL teacher education.” In: Arik, Engin (ed.)  New research into language teaching, learning and assessment. Ankara: Macroworld, 77-86.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2014. Ewolucja koncepcji kompetencji językowej w glottodydaktyce.” In: Michalak-Pikulska, B., Lewicka, M. (eds.)  Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie sprawności receptywnych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 23-40.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2014. Educating FL Teachers for the Role of Intercultural Mediators - Challenges and Options.” In: Romanowski, Piotr (ed.)  Intercultural Issues in the Era of Globalization. Studi@Naukowe 27 pod redakcją naukową Sambora Gruczy. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, 191-199.
URL: https://portal.uw.edu.pl/web/snikla/home
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2014. From communicative competence to intercultural communicative competence: A new proposal for language skills.” In: Chdkiewicz, Halina; Trepczyńska, Magdalena (eds.)  Language skills: Traditions, transitions and ways forward. Newcastel upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 18-33.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2014. Intercultural communicative competence: A natural need.” In: Krawiec, Marek (ed.)  Cross-Curricular Dimensions of Language Learning and Teaching. Newcastel upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 191-200.
Export: Tagged XML BibTex
Strugielska A, Siek-Piskozub T. 2013. A Usage-Based Model of Linguistic Metaphors. Inferences for the Cognitive Theory of Metaphor and Teacher Education.” In: Piątkowska, Katarzyna; Kościałkowska-Okońska, Ewa (eds.)  Correspondences and Contrasts in Foreign Language Pedagogy and Translation Studies. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer International Publishing Switzerland, 17-30.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2013. Enhancing autonomy in the context of an "ICC development" seminar.” In: Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta; Jodłowiec, Maria (eds.)  Exploring the Microcosm and Macrocosm of Language Teaching and Learning. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 217-228.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2013. Ewolucja koncepcji kompetencji w glottodydaktyce.” In: Stańczyk, Joanna; Nowikiewicz, Elzbieta (eds.)  Dydaktyka językowa a kompetencje ogólne. Bydgoszcz: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, 9-24.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2013. Simulation as communication, culture and creativity (3 in 1).” In: Wąsikiewicz-Firlej, Emilia; Lankiewicz, Hadrian (eds.)  From Classroom to Workplace: Adavances in applied linguistics. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 16-30.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Jankowska A. 2013. The role of practicum in shaping FL teacher competence.” In: Danuta Gabrys-Barker, Ewa Piechurska-Kuciel, Jerzy Zybert (eds.)  Investigations in Teaching and Learning Languages. Heidelberg/New York: Springer International Publishing, 261-279.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2013. Using simulations to develop intercultural communicative competence in an EFL methodology seminar.” In: Droździał-Szelest, Krystyna; Pawlak, Mirosław (eds.)  Psycholinguistic and Sociolinguistic Perspectives on Second Language Learning and Teaching. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 221-231.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Nowacka D. 2012. On some barriers to effective foreign language communication.” In: Koszko, Marta; Kowalewska, Kinga; Puppel Joanna; Wąskiewicz-Firlej (eds.)  Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday . Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 313-326.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Jankowska A. 2012. Pre-service teacher development - a vicious circle?.” In: Olpińska-Szkiełko,M.; Grucza, S.; Berdychowska, Z.; Żmudzki, J. (eds.)  Der Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Professor Franciszek Grucza. Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik. Band 3. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 534-544.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2012. Use of simulations for the development of intercultural communicative competence in EFL teacher education.” In:   International Symposium on Language and Communication: Research trends and challanges. Proceedings Book. Izmir: Institute of Language and Communication Studies (ILCS), 2277-2288.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Strugielska A. 2010. Metaphors as signs: between cognitive attitudes and cognitive standpoints.” In: Romedea, Adriana Gertruda; et al. (eds.)  Interstudia: Cultural spaces and identities in (inter)action. Bacau: Alma Mater, 288-299.
Export: Tagged XML BibTex
Strugielska A, Siek-Piskozub T. 2009. Metafora jako technika badawcza w glottodydaktyce.” In: Sambor, Grucza (ed.)  Lingwistyka stosowana/Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik: Przegląd/Review. Warszawa: Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, 213-226.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2009. Nauczanie języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym - wyzwania i problemy.” In: D. Sikora-Banasik (ed.)  Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 9-19.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2009. The influence of background pop-songs on vocabulary acquisition.” In: Wysocka, M. (ed.)  On language structure, acquisition and teaching. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 359-368.
Export: Tagged XML BibTex
Strugielska A, Siek-Piskozub T. 2008. Conceptual metaphors as a reflection of personal experience in education.” In: Zdzisław, Wąsik; Tomasz, Komendziński (eds.)  Metaphor and Cognition. Frankfurt am Main: Peter Lang, 117-131.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2008. Motywująca funkcja muzyki i piosenki w nauczaniu języka obcego.” In: Michońska-Stadnik, A.; Z. Wąsik (eds.)  Nowe spojrzenia na motywację w dydaktyce języków obcych. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 143-154.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Strugielska A. 2008. Osobiste teorie ucznia i nauczyciela.” In: Jaroszewska, Anna; Torenc, Marta (eds.)  Kultury i języki: poznawać - uczyć się - nauczać. Księga Jubileuszowa dla Pani Profesor Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik z okazji 65 urodzin. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 129-136.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2008. Teaching English in Poznań schools. Teachers' and learners' perspectives.” In: Myczko, K.; Skowronek, B.; Zabrocki, W. (eds.)  Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 197-211.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Strugielska A. 2007. Jak kształcić nauczyciela autonomicznego? Historia pewnego seminarium.” In: Jodłowiec, M. and A. Niżegorodcew (eds.)  Dydaktyka nauczania języków obcych na początku XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 337–348.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2007. Strategia ludyczna w glottodydaktyce.” In: Surdyk A. (ed.)  Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 13-28.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Strugielska A. 2007. The teaching/learning experience at the university level - a case study in educational discourse.” In: Arabski, J.; Gabryś-Barker, D.; Łyda, A.(eds.)  Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages. Katowice: PARA, 485–498.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2006. Constructivism in language pedagogy.” In: Lorek-Jezińska, E.; Siek-Piskozub, T.; Więckowska, K. (eds.)  Worlds in the making. Constructivism and postmodern knowledge. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 159-172.
Export: Tagged XML BibTex
Wach A, Siek-Piskozub T. 2006. EFL classroom research in the Polish context.” In: Dziubalska-Kołaczyk, K. (ed.)  IFAtuation: A Life in IFA. A Festschrift for Professor Jacek Fisiak on the Occasion of His 70th Birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 603-624.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2006. Język angielski. Program nauczania wczesnoszkolnego (klasy 0-III).” In: Kleban I., Kleban M. and Mrozik-Jadacka M.  Hurray. Książka nauczyciela z programem nauczania. Warszawa: WSiPeuropa, 89-116.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2005. Holistyczne podejście do nauczania języka. Od teorii do praktyki.” In: Karpińska-Szaj, K. (ed.)  Nauka Języków Obcych w Dobie Integracji Europejskiej. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 27-35.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2005. Kreatywność i autonomia w procesie glottodydaktycznym.” In: Buchholtz M., Siek-Piskozub T., Skrzypczak W., Strugielska A. (eds.)  Nowe drogi w studiach i praktyce anglistycznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 61-65.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2004. Social constructivism in foreign language education.” In: Feclova, M. (ed.)???  Vzdelání učitelů cizích jazyků na počátku 21 Století. Praha: Univerzita Karlova-Pedagogická Fakulta, 28-35.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2003. Music and song as material conducive to language learning: Theoretical underpinnings and classroom research.” In:   Identity and Creativity in Language Education. Proceedings of the 21st World Congress of Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes. CD ROM. Johannesburg: RAU, CD- ROM.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Language teachers on the way to a new integrated Europe.” In: Siek-Piskozub, T. (ed.)  European year of languages 2001. Poznań: Motivex, 1-5.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2000. Involuntary rehearsal in second language acquisition.” In: Arabski, J. (ed.)  Studies in foreign language learning and teaching. Katowice: Uniwersytet Śląski, 117-124.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1999. Mental rehearsal in foreign language learning.” In: Wysocka, M. (ed.)  On language theory and practice. In honour of Janusz Arabski on the occasion of his 60th birthday. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 248-256.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1998. Songs in foreign language learning and teaching.” In: Puppel, S. (ed.)  Scripta Manent. Poznań: Motivex, 193-202.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Involuntary rehearsal in second language acquisition.” In: Lengyel, Z.; Navracsics, J.; Simon, O. (eds.)  Applied linguistics studies in Central Europe. Veszprém: Department of Applied Linguistics, University of Veszprém, 76-83.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Rola świadomości w procesie przyswajania języka: Wyniki badań nad strategiami uczenia się języków obcych.” In: Grucza, F.; Dakowska, M. (eds.)  Podejście kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce?. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 133-141.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1996. Simulation in ESP.” In: Pychova, I. (ed.)  Selected papers from I CER-FIPLV Conference. Ostrava: Ostrava University, 95-106.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1995. Easter Peace Happening Project.” In: Cunningham, D.; Candelier, L.M. (eds.)  LINGUAPAX V: Melbourne-Australia. Melbourne: FIPLV and AFMLTS Inc Australia, 50-55.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1995. Play strategy in teaching young learners.” In: Baerentzen, P. (ed.)  Linguistische Arbeiten, Akten des 29. Linguistische Kolloquiums, Aarhus 1994. Tübingen: Niemeyer, PAGES.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1994. Decision-making behind FLT in Polish primary schools.” In: Halwachs, W.D.; Stütz, I. (eds.)  Linguistische Arbeiten, Sprache - Sprechen - Handeln, Akten des 28. Kolloquiums, Graz 1993. Tübingen: Niemeyer, 354-359.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1993. Games and plays in foreign language teaching.” In: Darski, J.; Vetulani, Z. (eds.)  Linguistische Arbeiten, Sprache - Kommunikation - Informatik (Akten des 26. Linguistischen Kolloquiums, Poznań 1991). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 283-290.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1993. Kilka uwag na temat nauczania języków obcych w szkole podstawowej.” In: Maleńczyk, H. (ed.)  Polska w zjednoczonej Europie: Nauczanie języków obcych. Lublin: UMCS, 145-152.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1985. Systemowy model nauczania zindywidualizowanego.” In: Kamińska, K. et al. (eds.)  Model nauczania języków obcych na kierunkach niefilologicznych. Olsztyn - Warszawa: PUBLISHER, 173-183.
Export: Tagged XML BibTex
Review
Siek-Piskozub T. 1996. Review of: Cunningham, D. and Candelier, L.M. (eds.) 1995. {LINGUAPAX V: Melbourne-Australia}. FIPLV World News 37: 18-20.
Export: Tagged XML BibTex