Export (112) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Siek-Piskozub?sort=title  [Clear All Filters]
{
Siek-Piskozub T. 1981. Review of: {Recently published Polish books}. Glottodidactica 14: 140-143.
Export: Tagged XML BibTex
Z
Siek-Piskozub T, Jankowska A. 2015. Znacznie praktyk w rozwijaniu kompetencji nauczycielskiej – perspektywa praktykanta i mentora. Neofilolog 44(2): 209-220.
URL: http://www.poltowneo.org
Export: Tagged XML BibTex
X
Siek-Piskozub T. 1998. XIX Congress of FIPLV in Brazil: 24th-26th March 1997. Neusprachliche Mitteilungen aus Wissenschaft und Praxis FMF 1.1 Qu: 54-55.
Export: Tagged XML BibTex
W
Siek-Piskozub T, Wach A. 2013. Wielopłaszczyznowy charakter lekcji języka obcego. Studia Rossica Posnaniensia 38: 231-243.
Export: Tagged XML BibTex
Lorek-Jezińska E, Siek-Piskozub T, Więckowska K. (eds.) 2006. Worlds in the making. Constructivism and postmodern knowledge. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Pp. 501.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1995. Współpraca nauczycieli języków obcych w regionie Europy Centralnej FIPLV. Neofilolog 9: 42-47.
Export: Tagged XML BibTex
U
Siek-Piskozub T. 2015. Use of simulations for the development of intercultural communicative competence in EFL teacher education.” In: Arik, Engin (ed.)  New research into language teaching, learning and assessment. Ankara: Macroworld, 77-86.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2013. Using simulations to develop intercultural communicative competence in an EFL methodology seminar.” In: Droździał-Szelest, Krystyna; Pawlak, Mirosław (eds.)  Psycholinguistic and Sociolinguistic Perspectives on Second Language Learning and Teaching. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 221-231.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2012. Use of simulations for the development of intercultural communicative competence in EFL teacher education.” In:   International Symposium on Language and Communication: Research trends and challanges. Proceedings Book. Izmir: Institute of Language and Communication Studies (ILCS), 2277-2288.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2011. Uczeń dyslektyczny: czy nauczyciele są na niego przygotowani. Neofilolog 36: 221-230.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Umuzykalnienie glottodydaktyki. Muzyka i piosenka na lekcji języka obcego. Poznań: Motivex. Pp. 131.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2001. Uczyć się bawiąc: Strategia ludyczna w nauczaniu języków obcych. Warszawa: PWN. Pp. 211.
Export: Tagged XML BibTex
T
Siek-Piskozub T. 2016. The compatibility of positive psychology and the Ludic strategy in foreign language education. Glottodidactica 68(1): 97-106.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Jankowska A. 2013. The role of practicum in shaping FL teacher competence.” In: Danuta Gabrys-Barker, Ewa Piechurska-Kuciel, Jerzy Zybert (eds.)  Investigations in Teaching and Learning Languages. Heidelberg/New York: Springer International Publishing, 261-279.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2009. The influence of background pop-songs on vocabulary acquisition.” In: Wysocka, M. (ed.)  On language structure, acquisition and teaching. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 359-368.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A. 2008. Teaching English in Poznań schools. Teachers' and learners' perspectives.” In: Myczko, K.; Skowronek, B.; Zabrocki, W. (eds.)  Perspektywy glottodydaktyki i językoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 197-211.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Strugielska A. 2007. The teaching/learning experience at the university level - a case study in educational discourse.” In: Arabski, J.; Gabryś-Barker, D.; Łyda, A.(eds.)  Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages. Katowice: PARA, 485–498.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2000. TESOL '2000: Navigating the New Millenium, Vancouver, March 14-18, 2000. FIPLV World News 48: 7-8.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1998. The role of formal instruction in foreign language learning. Glottodidactica 27: 331-346.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1994. The first conference of the FIPLV Region of Central and Eastern Europe. FIPLV World News 30: 3-6.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1993. The English and the American in the eyes of the Poles. Glottodidactica 21: 119-128.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1991. Treści kulturoznawcze w nauczaniu języka angielskiego. Neofilolog 3: 49-60.
Export: Tagged XML BibTex
S
Siek-Piskozub T. 2015. Symulacja jako technika doskonaląca produkcję ustną w języku obcym.” In: Michalak-Pikulska, B.; Lewicka, M. (eds.)  Dydaktyka języka arabskiego. Rozwijanie produktywnych sprawności językowych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 37-51.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2013. Simulation as communication, culture and creativity (3 in 1).” In: Wąsikiewicz-Firlej, Emilia; Lankiewicz, Hadrian (eds.)  From Classroom to Workplace: Adavances in applied linguistics. Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 16-30.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wach A, Jankowska A. 2011. Selected issues in foreign language teaching in Poland at the onset of the third millennium. Fremdsprachen Lehren und Lernen (FLuL) 40(1): 85-99.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2007. Strategia ludyczna w glottodydaktyce.” In: Surdyk A. (ed.)  Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 13-28.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2004. Social constructivism in foreign language education.” In: Feclova, M. (ed.)???  Vzdelání učitelů cizích jazyků na počátku 21 Století. Praha: Univerzita Karlova-Pedagogická Fakulta, 28-35.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2004. Social constructivism in language didactics. Acta Nicolai Copernici: English Studies 13: 11-25.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2003. Smadzenu darbibas ipatnibu ieverošana valodu macišana. Skolotajs 6: 34-35.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1998. Songs in foreign language learning and teaching.” In: Puppel, S. (ed.)  Scripta Manent. Poznań: Motivex, 193-202.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1996. Simulation in ESP.” In: Pychova, I. (ed.)  Selected papers from I CER-FIPLV Conference. Ostrava: Ostrava University, 95-106.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1995. Strategie uczenia się języków obcych studentów I roku kierunków neofilologicznych. Neofilolog 10: 16-23.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1993. Symulacja w nauczaniu języków obcych. Neofilolog 6: 42-47.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Wojciechowska_W. 1990. Spójność systemu nauczania języków obcych podstawą efektywności. Neofilolog 2: 9-16.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1985. Systemowy model nauczania zindywidualizowanego.” In: Kamińska, K. et al. (eds.)  Model nauczania języków obcych na kierunkach niefilologicznych. Olsztyn - Warszawa: PUBLISHER, 173-183.
Export: Tagged XML BibTex
R
Siek-Piskozub T, Wach A, Raulinajtys A. 2008. Research on Foreign Language Teaching in Poland 2000-2006. Language Teaching 41(1): 51-86.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1999. Rola organizacji i nauczycieli języków obcych w jednoczącej się Europie. Kwartalnik Neofilologiczny 41(3-4): 349-360.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1998. Reason for including music and songs in the foreign language classroom. FIPLV World News 43: 1-2.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Rola świadomości w procesie przyswajania języka: Wyniki badań nad strategiami uczenia się języków obcych.” In: Grucza, F.; Dakowska, M. (eds.)  Podejście kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce?. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 133-141.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1996. Rola organizacji nauczycieli języków obcych w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Neofilolog 13: 64-68.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1996. Review of: Raasch, A. (ed.) 1993. {Language teaching in a world without peace}. FIPLV World News 36: 18-20.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1993. Recent contributions to the communicative foreign language teaching methodology in Poland. Glottodidactica 21: 155-162.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1990. Rozgrzewka językowa. Języki Obce w Szkole 5: 337-431.
Export: Tagged XML BibTex
P
Siek-Piskozub T, Jankowska A. 2012. Pre-service teacher development - a vicious circle?.” In: Olpińska-Szkiełko,M.; Grucza, S.; Berdychowska, Z.; Żmudzki, J. (eds.)  Der Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Professor Franciszek Grucza. Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik. Band 3. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 534-544.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Program nauczania j.ang. Dla gimnazjum. Kurs podstawowy. Warszawa: WSiP. Pp. 45.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Program nauczania j.ang. Dla liceum. Kurs kontynuacyjny. Warszawa: WSiP. Pp. 49.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 2002. Program nauczania j.ang. Dla liceum. Kurs podstawowy. Warszawa: WSiP. Pp. 39.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T, Dzierżanowska E, Kubrakiewicz J. 1998. Program nauczania dla szkoły podstawowej. Język angielski. Warszawa: WSiP. Pp. 43.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1997. Problemy uniwersalne a nauczanie języków obcych. Neofilolog 15: 94-95.
Export: Tagged XML BibTex
Siek-Piskozub T. 1995. Play strategy in teaching young learners.” In: Baerentzen, P. (ed.)  Linguistische Arbeiten, Akten des 29. Linguistische Kolloquiums, Aarhus 1994. Tübingen: Niemeyer, PAGES.
Export: Tagged XML BibTex