Export (1) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Sajkowski  [Clear All Filters]
1997
Fisiak J, Sajkowski Z. 1997. Zastosowanie interakcyjnych metod szkoleniowych w nauce języków obcych a wymogi standardu językowego w bankowości polskiej.” In: Gołaszewski, A.; Folczak, Z. (eds.)  Rozwój gospodarki europejskiej - problemy integracji. Warszawa: Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości, 168-204.
Export: Tagged XML BibTex