Export (15) results:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Rysiewicz?sort=title  [Clear All Filters]
2010
Rysiewicz J. 2010. Krytyczna analiza dwóch narzędzi do pomiaru uzdolnień do nauki języków obcych. Studia Psychologiczne 48(3): 49-60.
Export: Tagged XML BibTex
Rysiewicz J. 2010. Uzdolnienia do nauki języków obcych, pomiar i implikacje dydaktyczne. Języki Obce w Szkole 2: 3-15.
Export: Tagged XML BibTex
2009
Rysiewicz J. 2009. Measuring aptitude - Polish adaptation of Modern Language aptitude Test by Carroll and Sapon.” In: Edwardes, M. (ed.)  Proceedings of the BAAL Annual Conference 2008. London: Scitsiugnil Press, 93.
Export: Tagged XML BibTex
Rysiewicz J. 2009. Uchybienia metodologiczne w badaniach ilościowych w językoznawstwie stosowanym. Neofilolog 32: 177-188.
Export: Tagged XML BibTex
2008
Rysiewicz J. 2008. Cognitive Profiles of (Un)successful EFL Learners: A Cluster Analytical Study. Modern Language Journal 92(1): 87-99.
Export: Tagged XML BibTex
Rysiewicz J. 2008. Measuring foreign language learning aptitude. Polish adaptation of The Modern Language Aptitude Test by Carroll and Sapon. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 44(4): 569-595.
URL: http://versita.metapress.com/content/l760666h47rh8414/fulltext.pdf
Export: Tagged XML BibTex
2007
Rysiewicz J. 2007. A study on the prediction of success in the learning of English as a SL.” In: Arabski, J. (ed.)  On foreign language acquisition and effective learning. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 133-156.
Export: Tagged XML BibTex
Rysiewicz J. 2007. Statistical analyses in individual differences research methodology - FL aptitude and how to effectively predict FL learning success ?.” In: Stalmaszczyk,P. and Witczak-Piasecka, I. (eds.)  PASE Studies in linguistics. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 239-254.
Export: Tagged XML BibTex
2006
Rysiewicz J. 2006. FL aptitude research and testing: A survey of issues and problems.” In: Dziubalska-Kołaczyk, K. (ed.)  IFAtuation: A Life in IFA. A Festschrift for Professor Jacek Fisiak on the Occasion of His 70th Birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 545-563.
Export: Tagged XML BibTex
Rysiewicz J. 2006. Uzdolnienia językowe. Nieporozumienia a rzeczywistość badawcza. Neofilolog 29: 17-25.
Export: Tagged XML BibTex
2003
Rysiewicz J. 2003. Testowanie rozumienia tekstu czytanego - kilka uwag o punktowaniu zadań typu 'ustalanie kolejności'. Języki Obce w Szkole 5: 36-44.
Export: Tagged XML BibTex
2002
Rysiewicz J. 2002. Czy 'Nowa Matura' z języka angielskiego może zastąpić pisemny egzamin wstępny na filologię angielską w IFA UAM w Poznaniu?. Języki Obce w Szkole 6: 101-107.
Export: Tagged XML BibTex
2001
Rysiewicz J. 2001. The International Baccalaureate Diploma Programme. Network. A Journal for English Language Teacher Education 4(2): 57-59.
Export: Tagged XML BibTex
1992
Rysiewicz J. 1992. Spotlight on Poland. Modern English Teacher 1(3): 38-41.
Export: Tagged XML BibTex
1991
Rysiewicz J. 1991. The English palatalization rule in second language acquisition. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 26: 111-122.
URL: http://ifa.amu.edu.pl/psicl/files/26/10Rysiewicz.pdf
Export: Tagged XML BibTex